Go to content

4 szlachetne prawdy buddyzmu. Musisz je poznać, jeśli chcesz osiągnąć spokój

Fot. iStock / den-belitsky

Cztery szlachetne prawdy buddyzmu reprezentują ścieżkę, którą musimy koniecznie przejść, aby osiągnąć Nirwanę. Zrozumienie czterech szlachetnych prawd może być punktem zwrotnym w naszym życiu, przejściem do etapu zrozumienia, który zakończy cierpienie i pozwoli żyć w stanie całkowitego wyzwolenia.

Prawidłowe przejście przez cztery szlachetne prawdy buddyzmu oznacza osiągnięcie całkowitego spokoju. Niemniej jednak sama świadomość ich istnienia, z definicji wyzwala.

Dukkah

Nawiązuje do faktu, że całe istnienie samo w sobie jest niezadowalające. Każdy z nas żyje z pewnego rodzaju cierpieniem. To tak, jakby ten ból był konieczny, gdy bije nasze serce.

Szczęście nigdy nie jest kompletne, ponieważ cierpienie jest zawsze w jakimś stopniu obecne. Nie wolno nam przeoczyć faktu, że inicjacja nowego życia jest w pewnym sensie początkiem jego końca.

Samudaya

Druga prawda mówi o tym, że wszystkie cierpienia pochodzą z przywiązania, ignorancji i pożądania. Wszystko, co jest pożądane, ostatecznie przyniesie nieszczęście lub niezadowolenie. Istota pragnie i przywiązuje się do dóbr materialnych i do ludzi, których kocha. Jednak z powodu ograniczonej natury istoty ludzkiej prędzej czy później to spowoduje ból. Zgodnie z tą zasadą ludzkie namiętności i samozrealizowane działania są źródłem wszelkiego cierpienia.

Nirodha

Ta prawda głosi, że chociaż cierpienie jest nieodłączne w ludzkiej egzystencji, może zostać przezwyciężone. W ten sposób można pokonać ból, całkowicie eliminując pożądanie i przywiązanie właściwe wszelkiemu istnieniu.

Ideałem byłoby zatem zajrzeć głęboko wewnątrz siebie, aby znaleźć źródło wszystkich cierpień. Ponadto ważne jest całkowite usunięcie pięciu toksycznych zjawisk: przywiązania, nienawiść, ignorancja, ego i zazdrość. W ten sposób tworzymy dobrą karmę.

Marga

Marga jest czwartą i ostatnią szlachetną prawdą buddyzmu. To ona pomaga nam się uwolnić od namiętności i przywiązania. Składa się na nią 8 elementów:

właściwe zrozumienie

właściwy pogląd

właściwa mowa (np brak kłamstw)

właściwe działanie (np uczciwe postępowanie)

właściwie zarobkowanie (sposób zarabiania na życie)

właściwy wysiłek

właściwa koncentracja

właściwa medytacja

Wszystkie wymienione działania powinny być wykonane we właściwy sposób, jeśli chcemy osiągnąć Nirwanę.

Naszym celem powinno być pozbycie się tego, co odbiera nam wolność.


Na podstawie: nospensees.fr