Go to content

Osobowość anankastyczna – perfekcjonizm, sumienność i nadmierne oczekiwania. Czy można z tym żyć?

fot. AntonioGuillem/iStock

Osobowość anankastyczna nacechowana jest obsesyjną wręcz sumiennością, skrupulatnością i perfekcjonizmem. Choć cechy te zazwyczaj wywołują podziw i szacunek, to czy z tak uporządkowaną osobą można stworzyć szczęśliwy związek?

Czym jest osobowość anankastyczna?

Osoba anankastyczna sprawia wrażenie uporządkowanej, skoncentrowanej i niezwykle skupionej na wykonywanym zadaniu. Chciałaby by wszystko było po jej myśli, nie lubi nieprzewidzianych i zaskakujących sytuacji, spontaniczności i roztrzepania. Osoba ta wydaje się być człowiekiem pełnym zalet, idealnym partnerem i kompanem życiowym. Cechuje się sumiennością, perfekcjonizmem, pedanterią i drobiazgowością. Osobom z tego rodzaju zaburzeniem, ustalenie które zadanie jest ważniejsze do wykonania i jak je rozwiązać, często przysparza trudność.

To zaburzenie osobowości?

Osobowość anankastyczna jest zaburzeniem osobowości, które charakteryzuje się tendencją do perfekcjonizmu, wątpliwości i niepewności. To nadmierne sprawdzanie, kontrolowanie i przejmowanie się drobiazgami może doprowadzić do niepożądanych myśli, niezadowolenia. Osobowość anankastyczna określana jest jako obsesyjno-kompulsyjna lub obsesyjna. Zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 osobowość anankatyczna zaliczana jest do grupy zaburzeń osobowości. Jednak w przeciwieństwie do osób z zaburzeniami nerwicowymi, osoby anankastyczne często normalnie funkcjonują w społeczeństwie i nie dostrzegają w swoim zachowaniu żadnej nieprawidłowości. Dla nich ten nadmierny perfekcjonizm i skrupulatność nie są problemem.

Osobowość anankastyczna – objawy

Światowa Organizacja Zdrowia umieszcza anankastyczne zaburzenie osobowości w grupie F60.5 klasyfikacji ICD-10. By rozpoznać zaburzenie muszą być spełnione minimum trzy z poniższych warunków:

 • nadmiar wątpliwości i ostrożności,
 • pochłonięcie przez szczegóły, regulaminy, inwentaryzowanie, porządkowanie, organizowanie lub schematy postępowania,
 • perfekcjonizm,
 • nadmierna sumienność z zaniedbaniem przyjemności i relacji interpersonalnych,
 • przesadna pedanteria i przestrzeganie konwencji społecznych,
 • sztywność i upór,
 • irracjonalne sądzenie, że inni dokładnie podporządkują swe działania sposobom działania pacjenta lub nieracjonalna niechęć do przyzwalania innym na działanie,
 • natarczywe, niechciane myśli i impulsy,
 • skąpstwo w wydatkach (zarówno w wydatkach na siebie, jak i na najbliższych) oraz przekonanie, że pieniądze należy zbierać na „czarną godzinę”.

Osoby anankastyczne są bardzo skupione i skoncentrowane, co można dostrzec w sposobie ich wypowiedzi czy mimice twarzy. Dążą do tego, by wszystko odbywało się zgodnie ze skrupulatnie i ściśle ustalonym harmonogramem i planem. Dostosowanie się do niekontrolowanych, spontanicznych sytuacji sprawia im trudność.

Przyczyny osobowości anankastycznej

Najprawdopodobniej oparte są na trzech czynnikach:

 • biologicznym,
 • psychologicznym,
 • społeczno-kulturowym.

Do czynników biologicznych zaliczymy:

 • podłoże genetyczne,
 • większą aktywność w obrębie kory podstawy płata czołowego lewej półkuli, przedniej części zakrętu obręczy, układu limbicznego,
 • zwiększenie aktywności układu dopaminergicznego przy jednoczesnym zredukowaniu aktywności układu serotonicznego.

Do czynników społeczno-kulturowych należą:

 • osobowość,
 • cechy takie jak np. punktualność, dbałość o detale.

Do czynników psychologicznych zaliczymy:

 • konflikt z rodzicami,
 • trudne relacje rodzinne,
 • nadmierne oczekiwania ze strony rodziców,
 • brak docenienia i nagród ze strony rodziców,
 • surowe i nieustanne kary,
 • nadmierną kontrolę w dzieciństwie,
 • surowe podejście i brak cierpliwości do dziecka.

Osobowość anankastyczna w związku

Początkowo osoba z ananakstycznymi cechami osobowości może być postrzegana jako wymarzony partner i kompan życiowy. Niestety szybko okazuje się, że dążenie do perfekcjonizmu w każdej dziedzinie, nieustanna kontrola, sztywne reguły i problemy z wyrażaniem emocji, utrudniają, a wręcz uniemożliwiają stworzenie szczęśliwego związku. Osobowość anankastyczna nieustannie pilnuje, kontroluje i nadzoruje partnera. W przypadku, gdy sytuacja wymyka się spod kontroli złości się, krzyczy i wyładowuje na drugiej osobie. Bez terapii trudno będzie stworzyć szczęśliwy związek.

Zobacz również: Borderline – niestabilna emocjonalnie „osobowość z pogranicza”. Czym się charakteryzuje i czy można leczyć to zaburzenie?

Osobowość anankastyczna – test

W rozpoznaniu zaburzeń osobowości – u siebie lub u bliskiej osoby – pomocny będzie test dostępny w internecie. Jeśli minimum trzy odpowiedzi będą twierdzące, najprawdopodobniej mówimy o osobie z cechami anankastycznymi. Warto jednak pamiętać, że najbardziej wiarygodną diagnozę postawi lekarz psychiatrii.

Przykładowe pytania:

 1. Czy inni uważają mnie za pedanta?
 2. Czy boję się co przyniesie przyszłość?
 3. Czy naprawdę nie umiem podejmować decyzji?
 4. Czy zawsze lub prawie zawsze dążę do doskonałości?
 5. Czy mam swoje określone zasady moralne, których każdy powinien się trzymać?
 6. Czy jestem zbyt skrupulatna/y?
 7. Czy lubię mieć wszystko na swoim miejscu?
 8. Czy nie lubię odpoczywać?
 9. Czy to prawda, że nie lubię mówić o uczuciach?
 10. Czy nie lubię ryzykować?
 11. Czy relacje z ludźmi nie są istotne?
 12. Czy zdarza się, że niektóre czynności powtarzam kilka razy w ciągu dnia?
 13. Czy często rozmyślam nad słusznością swojego postępowania?
 14. Czy oszczędzam pieniądze na „czarną godzinę”?

źródło: e-zdrowie; psychiatria