Go to content

Zapadła decyzja w sprawie 800 plus. Co zrobić, by otrzymać świadczenie?

Najbardziej kocham swoje dzieci, gdy… śpią u dziadków
Fot. iStock / LaraBelova

Od 1 stycznia 2024 roku świadczenie 500 plus wzrośnie do 800 zł. Rząd przyjął projekt ustawy podnoszącej wysokość popularnego świadczenia dla rodziców. Od razu nasuwa się pytanie, do kiedy trzeba złożyć wniosek, by co miesiąc otrzymywać 300 zł więcej?

800 plus – wszystko stało się jasne

We wtorek Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy dotyczący pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Projekt zakłada podwyższenie świadczenia 500 plus do wysokości 800 zł miesięcznie. Wypłata świadczenia w nowej wysokości nastąpi do 29 lutego 2024 roku, z wyrównaniem od 1 stycznia 2024 roku. Świadczenie przysługuje od momentu narodzin dziecka do ukończenia przez nie 18 roku życia.

Wyjaśniono, że wydłużenie terminu wypłat wynika z konieczności wprowadzenia regulacji technicznych zapewniających Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) czas na sprawne obsłużenie wszystkich spraw.

„Oczywiście w miarę możliwości organizacyjnych ZUS dołoży wszelkich starań, aby wypłaty świadczenia wychowawczego w nowej kwocie 800 zł dokonywane były na bieżąco, tj. począwszy od świadczenia przysługującego za styczeń 2024 r., dokonanej w styczniu 2024 r.” – zaznaczono.

Nie trzeba składać dodatkowego wniosku

Zmiana wysokości świadczenia z 500 na 800 zł nastąpi z urzędu, bez konieczności składania dodatkowego wniosku. Marlena Maląg, Minister Rodziny i Polityki Społecznej powiedziała, że każdego miesiąca świadczenie 800+ będzie pobierało 7 mln dzieci.

Warunki przyznawania świadczenia pozostaną bez zmian. Aktualnie, do końca czerwca trwa składanie wniosków na 500+ w nowym okresie zasiłkowym trwającym od czerwca do maja 2024 roku.

Dotychczas 500 plus dostawał każdy rodzic, który złożył prawidłowo wypełniony wniosek:

 • do 30 kwietnia 2023 roku – wypłata świadczenia do 30 czerwca.
 • do końca maja 2023 roku – świadczenie zrealizowane będzie do 31 lipca, z wyrównaniem kwoty świadczenia od czerwca.
 • do końca czerwca – świadczenie z wyrównaniem od czerwca będzie wypłacone do 31 czerwca.

Wnioski o świadczenie 500 plus należy złożyć wyłącznie drogą elektroniczną. Można to zrobić na kilka sposobów poprzez:

 • aplikację mobilną mZUS
 • Platformę Usług Elektronicznych ZUS
 • portal Emp@tia
 • bankowość elektroniczną.

Co ważne! Jeśli rodzic nie złoży dokumentów do 30 czerwca 2023 roku, to po tym terminie będzie otrzymywał pieniądze z 500+ tylko za bieżący miesiąc, bez możliwości wyrównania za czerwiec 2023 roku.

Pozostałe świadczenia na dziecko

Urodzenie dziecka uprawnia rodziców do uzyskania wielu świadczeń. O jakie wsparcie, oprócz 500 +, mogą ubiegać się rodzice?

 • Becikowe – świadczenie przyznawane jest z tytułu urodzenia dziecka. Wypłacane jest jednorazowo w wysokości 1000 zł na dziecko. Mogą się o nie ubiegać rodzice lub opiekunowie w przypadku, gdy dochód rodzinny w przeliczeniu na jednego mieszkańca nie przekracza 1922 zł.
 • Kosiniakowe – to świadczenie rodzicielskie powstało z myślą o studentach, osobach bezrobotnych i rolnikach. Mogą się o nie ubiegać osoby, które nie pobierają zasiłku macierzyńskiego. W przeciwieństwie do bacikowego, nie jest świadczeniem jednorazowym.
 • „Za życiem” – program ten powstał z myślą o rodzicach mających chore dziecko. Jednorazowe świadczenie, w wysokości 4000 zł przysługuje rodzicom, opiekunom wychowującym dziecko z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem lub nieuleczalną chorobą, która rozwinęła się w okresie prenatalnym lub w czasie porodu.
 • 300 + – świadczenie Dobry Start, w wysokości 300 zł, przyznawane jest na każde dziecko w wieku szkolnym. Wysokość dochodów nie ma znaczenia.
 • 12 tys. na drugie dziecko – ten Rodzinny Kapitał Opiekuńczy przyznawany jest rodzicom na drugie i kolejne dziecko w wieku od 12. do 35. miesiąca życia. Świadczenie przysługuje również dzieciom urodzonym w 2021, 2020 i 2019 roku. Warto jednak zaznaczyć, że nie będzie wypłacane w pełnej kwocie.
 • Dofinansowanie żłobka – niektóre żłobki zajmujące się dziećmi do lat 3, mogą starać się o dofinansowanie na opiekę i wyżywienie, a co za tym idzie, koszty poniesione przez rodziców będą mniejsze.
 • Dofinansowanie niani – rodzice, którzy mają obawy przed zapisaniem dziecka do żłobka, często decydują się na zatrudnienie niani. W takim przypadku warto podpisać umowę uaktywniającą, dzięki której to budżet państwa opłaca składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowne, zdrowotne czy wypadkowe. Budżet państwa finansuje składki od części pensji, która nie jest wyższa niż 50 proc. minimalnego wynagrodzenia.
 • Zasiłek macierzyński – świadczenie przysługujące z tytułu urodzenia dziecka, wypłacane jest przez 52 tygodnie. Mają do niego prawo osoby, które opłacały składkę chorobową. Zasiłek można pobierać przez cały okres w wysokości  80% miesięcznych dochodów lub przez pierwsze 26 tygodni w wysokości 100%, a potem w wysokości 60%
 • Zasiłek ojcowski – ojcowie, którzy opłacają składkę chorobową, przez dwa tygodnie mogą pobierać zasiłek ojcowski w wysokości 100% podstawy wymiaru – bez względu na dochód.
 • Zasiłek rodzinny – pomaga pokryć część wydatków związanych z utrzymaniem dziecka. Jego wysokość uzależniona jest od dochodów. Dochód rodzinny nie może przekraczać 674 zł na osobę, a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, limit wynosi 764 zł.