Macierzyństwo

Wystarczy zrobić tę jedną rzecz, żeby dzień już od samego rana wyglądał inaczej

Redakcja
Redakcja
1 września 2022
samotni rodzice
fot. YazolinoGirl/iStock
 

Rano, kiedy spieszymy się do pracy, a teraz i do szkoły, nasze działania bywają chaotyczne. Trudno w nerwach i pośpiechu, mimo najlepszych chęci, zapanować nad wszystkim – to zrozumiałe. Jest jednak jedna zasada, która w takiej sytuacji liczy się bardziej niż cokolwiek innego.

Chodzi o prostą poranną rutynę, której wprowadzenie znacząco wpłynie na jakość życia właśnie o tej porze dnia i przeniesie się na całą jego resztę. Uwaga, nie chodzi o to, żeby każdy szczegół był tu dopracowany i wszystko perfekcyjne i doskonałe. Nie chodzi o ciągłe sprawdzanie, czy dzieci zapakowały książki, czy mają buty na zmianę i butelkę z wodą, nie chodzi też o upewnianie się, czy zjadły śniadanie i umyły zęby.

Dziecko, wychodząc do szkoły, przestaje być pod naszą opieką. Tracimy je z oczu i nie mamy kontroli nad tym, co się stanie. Ale to nie znaczy, że nie możemy go na to przygotować.

Dla mnie najważniejszą rzeczą jest upewnienie się, że dziecko ma dobry poranek, codziennie. Nie chodzi o to, że codziennie przygotowuję masę atrakcji, niespodzianek, prezentów czy czego tam jeszcze. Chodzi o małe rzeczy. Przykład? Ton, w jakim się do niego odnoszę. Wprowadzanie, czasem ciut wbrew sobie, dobrej atmosfery. Życzliwość, spokój i ciepło – na to kładę największy nacisk. Chcę, żeby dziecko czuło się kochane, akceptowane, zrozumiane i bezpieczne. Chcę, żeby z takim poczuciem opuściło dom i poszło do szkoły i swoich spraw. Wierzę, że to daje mu siłę do stawiania czoła szkolnym stresom, że wie, że może wrócić do bezpiecznego domu, gdzie wszystko będzie dobrze.

Nie zawsze jest to łatwe. Czasem wstaję lewą nogą. Czasem lewą nogą wstaje moje dziecko. Czasem wszystko idzie nie tak – wiadomo. Skłamałabym, mówiąc, że zawsze w doskonałym stopniu udaje mi się przeprowadzić poranek w założony, idealny sposób. Ale przy odrobinie wysiłku, da się to robić naprawdę często.  I, co najważniejsze, ten wysiłek jest tego wart.

Pamiętaj, że jesteś dla swojego dziecka stałym punktem odniesienia i jego wewnętrznym głosem. Jeśli spędzasz cały poranek, krzycząc, żeby  się pospieszyło, szybciej ubierało, natychmiast myło zęby itd., poniesie tę złą energię ze sobą na cały dzień. To może zabrzmieć dziwnie, ale pomyśl o tym: nasz sposób myślenia i energia, od której zaczyna się nasz dzień, przenikają na jego kolejne godziny, do samego końca. Zrób  więc wszystko, co w twojej mocy, żeby stworzyć odpowiedni klimat, robiąc wszystko, co w twojej mocy, aby dziecko poczuło się ciepło i bezpiecznie, zanim wyślesz je w świat.


Macierzyństwo

7 rzeczy, które dzieją się, gdy mówisz swojemu dziecku: „przepraszam”

Redakcja
Redakcja
1 września 2022
fot. acoblund/iStock
 

Częścią każdego uważnego rodzicielstwa jest wychowanie dziecka z szacunkiem i empatią.  „Przepraszanie” – jest jego bardzo ważną częścią.  Każdy z nas popełnia błędy, nawet nieświadomie, dlatego tak ważne jest, by umieć je komunikować, po ludzku, z czułością.

Wychowywanie dzieci jest złożonym procesem i szczerze mówiąc sporo czasu poświęcamy nie tyle na ich wychowanie, co na oduczaniu tego, czego nas nauczono lub jak zostaliśmy wychowani. Dziś wiemy, że nie tędy droga. Warto podejść do tego faktu z większą uważnością. Mówienie dziecku „przepraszam” jest częścią prawidłowego rozwoju psychicznego naszych dzieci. Warto wiedzieć, co stoi za tym słowem, kiedy je wypowiadamy.

1. Uczysz je brać odpowiedzialność za swoje działania

Kiedy mówisz, że jest ci przykro i przyznajesz się do błędu, uczysz swoje dziecko, że ważne jest, aby wziąć odpowiedzialność za swoje działania. Z drugiej strony, jeśli podtrzymujesz swoje złe działania/decyzje, twoje dziecko zawsze będzie się usprawiedliwiać i nigdy nie będzie w stanie przyznać się do błędu. Dzieci zwracają uwagę na to, jak się zachowujemy i reagujemy. W ten sposób będą rozmawiać z innymi, a nawet z samym sobą. Uczą się przez obserwację, a nie przez słuchanie naszych wykładów.

2. Uczysz swoje dziecko, że może ci zaufać

Może nie być łatwo przyznać, że się mylisz, ale robiąc to, uczysz swoje dzieci, że mogą ci zaufać. Będzie im łatwiej zwrócić się do ciebie z problemami, czy w sytuacji, kiedy to one podejmą jakąś złą decyzję i będą potrzebowały pomocy.

3. Uczysz je, jak przepraszać

Nasze dzieci zwracają uwagę na to, jak do nich mówimy. Kiedy odmawiasz przeprosin, nigdy nie nauczą się przepraszać i przyznawać się do błędu. Ale kiedy podejmiesz dodatkowy wysiłek o wiele bardziej prawdopodobnie nauczą się przepraszać innych.

4. Torujesz mu drogę do zdrowszych relacji w życiu

Kiedy ludzie nigdy nie odpuszczają i nie biorą odpowiedzialności za swoje działania, odbija się to na ich wszystkich relacjach z ludźmi. Z jednej strony mogą pozwolić ludziom źle się traktować, ponieważ taka była dynamika ich relacji rodzic – dziecko. I odwrotnie, mogą skończyć jako ci dręczący innych.

5. Uczysz je wybaczać

Przebaczenie jest ważną lekcją. I naprawdę istnieje tu właściwa i zła droga. Kiedy uczymy się tego już jako dzieci, będzie to dla nas bardziej oczywistą ścieżką niż trwanie za wszelką cenę przy swoim.

6. Pokazujesz mu, że zasługuje na szacunek

Szacunku dziecko uczy się poprzez interakcje. Jeśli nie chcesz, aby ludzie nim pomiatali, naucz je, że jest godne szacunku i że może go od innych oczekiwać.

7. Pokazujesz, że popełnianie błędów jest w porządku

Kiedy upierasz się, że masz rację, nawet jeśli się mylisz, wiadomość, którą wysyłasz, jest dość jasna: nie popełniam błędów. Jaka to lekcja dla dziecka? Przecież każdy popełnia błędy. Błędy to narzędzia do nauki, które pomagają nam się rozwijać. Więc proszę, daj dziecku znać, że każdy popełnia błędy i błędy są w porządku.


Macierzyństwo

Rok szkolny 2022/2023 – jakie zmiany czekają na uczniów? HiT to nie wszystko

Redakcja
Redakcja
1 września 2022
Rok szkolny 2022/2023
fot. Ivan Aleksic/Unsplash

Rok szkolny 2022/2023 właśnie się uroczyście rozpoczął. Uczniowie tłumnie ruszyli do szkół, w których czeka na nich trochę zmian, przygotowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Zajęcia w szkołach zakończą się 23 czerwca 2023 r. Przerwa wakacyjna będzie trwała od 24 czerwca do 31 sierpnia 2023 r.

Wprowadzenie nowego przedmiotu historia i teraźniejszość, zmiany w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa, uproszczenie procedury awansu zawodowego, nowe zawody w szkolnictwie branżowym, zwiększenie liczby specjalistów w szkołach – to tylko niektóre zmiany, które zaczną obowiązywać od 1 września. W nowym roku szkolnym 2022/2023 będą także kontynuowane najważniejsze programy i przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki. Zostanie również ogłoszony konkurs na utworzenie branżowych centrów umiejętności.

Minister Edukacji i Nauki skierował list do dyrektorów szkół, nauczycieli oraz uczniów. Przedstawił w nim kluczowe programy i przedsięwzięcia MEiN związane z unowocześnieniem edukacji oraz zmiany, które obowiązują od 1 września.

Nowy przedmiot w szkole ponadpodstawowej – historia i teraźniejszość

Nowy przedmiot historia i teraźniejszość (HiT) od 1 września 2022 r. zastąpi przedmiot wiedza o społeczeństwie (w zakresie podstawowym) i będzie realizowany w wymiarze 3 godzin tygodniowo w cyklu kształcenia. Uczniowie szkół ponadpodstawowych (liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia) na zajęciach z tego przedmiotu będą poznawać według porządku chronologicznego najważniejsze wydarzenia i procesy zachodzące w kolejnych dekadach II poł. XX w. i początku XXI w. w Polsce i na świecie (w sferze politycznej, społecznej, kulturalnej i gospodarczej). Program przedmiotu obejmuje okres od 1945 do 2015 r. i łączy treści z zakresu historii powojennej z treściami z zakresu wiedzy o społeczeństwie – czytamy na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Zmiany w egzaminach – informacja dla ósmoklasistów i maturzystów

Egzamin ósmoklasisty, podobnie jak w minionym roku szkolnym, odbędzie się w maju. Uczniowie zdawać będą język polski, matematykę oraz z język obcy. Wbrew zapowiedziom nie będzie egzaminu z czwartego przedmiotu.

W nowym roku zmiany czekają też egzaminy maturalne. Do tzw. egzaminu dojrzałości podejdzie pierwszy rocznik uczniów 4-letnich liceów, uczących się wg nowej podstawy programowej, wprowadzonej po likwidacji gimnazjów. Obowiązkowe będą egzaminy na poziomie podstawowym z polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego oraz jednego z przedmiotów do wyboru. Chętni oczywiście będą mogli zdawać je w rozszerzeniu. Powracają też po pandemicznej przerwie egzaminy ustne – z języka polskiego i języka obcego. Maturzystów obowiązywać będzie dłuższa lista lektur na egzaminie z języka polskiego. Wymagane będzie też napisanie dłuższego wypracowania.

Zwolnienia z lekcji WF

Począwszy od tego roku szkolnego trudniej będzie zwolnić ucznia z obowiązku uczestniczenia w zajęciach wychowania fizycznego. Chodzi konkretnie o długoterminowe zwolnienia lekarskie, skutkujące np. rokiem nieuczęszczania na lekcje. „Aby zwolnienie zostało zaakceptowane przez nauczyciela, uczeń lub rodzic ucznia będzie musiał przedstawić zwolnienie semestralne albo dłuższe wydane przez lekarza specjalistę. Do tej pory, taki dokument mógł wystawić nawet lekarz rodzinny”.

Pojawiły się też nowe zapisy dotyczące nauki zdalnej

Od nowego roku szkolnego możliwe będzie zawieszenie zajęć w szkołach i placówkach na czas określony w przypadku:

  • zagrożenia bezpieczeństwa uczniów w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich i międzynarodowych,
  • temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia z uczniami, zagrażającej zdrowiu uczniów,
  • zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną,
  • nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu uczniów innego niż określone w pkt 1-3.

W przypadku zawieszenia zajęć na okres powyżej dwóch dni dyrektor ma obowiązek zorganizować dla uczniów zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Powinny być one zorganizowane nie później niż od trzeciego dnia zawieszenia zajęć.

Gorący posiłek dla każdego ucznia szkoły podstawowej

Na stronie internetowej ministerstwa pojawiła się też informacja o tym, że od 1 września 2022 r. szkoła podstawowa będzie miała obowiązek zapewnienia uczniom jednego gorącego posiłku w ciągu dnia i stworzenia im możliwości jego spożycia w czasie pobytu w szkole. Korzystanie z tego posiłku będzie dobrowolne i odpłatne, a kwestie ponoszenia kosztów pozostają bez zmian.

Terminy ferii zimowych w roku szkolnym 2022/2023

Ferie zimowe potrwają od 16 stycznia do 26 lutego 2023 r.

  • Pierwsi wypoczynek zimowy zaczną uczniowie z województw: lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i śląskiego (od 16 do 29 stycznia 2023 r.).
  • W kolejnej turze – od 23 stycznia do 5 lutego 2023 r. – ferie będą mieli uczniowie z województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.
  • Od 30 stycznia do 12 lutego 2023 r. będą odpoczywali uczniowie z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego,
  • a od 13 do 26 lutego 2023 r. z województw: dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i zachodniopomorskiego.

„Godziny czarnkowe” – zmiana dla nauczycieli

Nauczyciele będą musieli przeznaczyć dodatkowy czas na obecność w szkole i konsultacje z uczniami bądź rodzicami. Pedagodzy zatrudnieni na co najmniej połowę obowiązkowego wymiaru zajęć spędzą w szkole o jedną godzinę tygodniowo więcej. Natomiast pedagodzy zatrudnieni w mniejszych wymiarze czasu przeznaczą na to godzinę, ale raz na dwa tygodnie” — czytamy w „Super Expresie”.

 


Zobacz także

Jak sobie poradzić z opieką nad wcześniakiem w szpitalu i w domu?

We Wrocławiu zdarzył się cud. Dziecko urodziło się 55 dni po śmierci mamy

TRZEPAK-FACEBOOK MOJEGO DZIECIŃSTWA