Go to content

Czego boją się dzieci i jakie wyzwania przed nimi stoją, zależnie od wieku

Fot. iStock/KatarzynaBialasiewicz

Pewien poziom lęku i zmartwień jest zaprogramowany w ludzkim mózgu. W dawnych czasach nasi praprzodkowie bali się wszystkiego, co miało ostre zęby, pazury i futro. 🙂 W bezlitosnym i niebezpiecznym otoczeniu, w którym rodziła się historia ludzkości, nasz gatunek musiał walczyć o przetrwanie, kierując się instynktem. Lata mijały, a mózg powoli ewoluował. Chociaż staliśmy się dużo mądrzejszym gatunkiem, nadal nie zawsze jesteśmy w stanie odróżnić realne zagrożenie od wyimaginowanego. 

Badania pokazują, że dzieci stają w obliczu wyjątkowego zestawu wyzwań w niektórych fazach życia lub na poszczególnych etapach rozwoju i nie rozwijają zdolności radzenia sobie z większością lęków i zmartwień aż osiągną wiek nastoletni.

Główne wyzwania i lęki, przed którymi stoją dzieci, zgodnie z ich etapem rozwoju:

Niemowlęta i małe dzieci (od urodzenia do 3 lat)

Głównym wyzwaniem na tym etapie jest to, co psycholodzy nazywają regulacją emocjonalną. Dzieci w tak młodym wieku mogą odczuwać całe spektrum emocji, w tym radość, podniecenie, strach, smutek i złość. Podstawowym krokiem w rozwoju dziecka jest pomóc mu zrozumieć i zaakceptować ich uczucia – zarówno dobre, jak i złe. Kiedy pomagasz dziecku zrozumieć jego uczucia, lepiej wyposażyć swoje dziecko w te emocje.

Porada eksperta:

  • Dostrój się do wskazówek dziecka – dźwięków, gestów i mimiki twarzy – i reaguj wrażliwością. To pokazuje dziecku, że jego uczucia są rozpoznawane i ważne.

Lata przedszkolne (3- 6 lat)

Największym wyzwaniem, z którym mogą spotkać się rodzice na tym etapie, jest nowo odkryte poczucie niezależności dziecka. Niezależnie od tego, czy Twoje dziecko zgadza się z tobą, czy nie, konsekwencja i rutyna są kluczowe w wychowaniu przedszkolaków. Niespójność może zmylić dzieci. Jeśli wyczują, że reguły zmieniają się w zależności od nastroju ich rodziców, będą nieustannie testować granice.

Porada eksperta:

  • Daj swojemu dziecku mnóstwo czasu i miejsca na nieograniczającą zabawę. Spodziewaj się, że będziesz przez nie testowany i sprawdzany, pilnuj konsekwencji i zachowaj równowagę.

Wiek szkolny (6-12 lat)

Najważniejszym wyzwaniem, przed którym stają dzieci na tym etapie, jest strach związany z niepewnością. Podczas gdy dziecko może cieszyć się swoją niezależnością, nie ma wątpliwości, że ich zależność od mamy i taty pomaga w poruszaniu się w świecie, który nagle wydaje się wielki, przerażający i tajemniczy. Niepewności towarzyszy lęk przed odrzuceniem. Niezwykle ważne jest rozwijanie pełnych miłości troskliwych relacji wewnątrz i na zewnątrz domu.

Porada eksperta:

  • Motywuj pozytywnie dziecko i chwal je. Pozwól mu doświadczać naturalnych konsekwencji jego zachowania, aby pomóc mu uczyć się na błędach.
  • Pytaj: „Jak minął ci dzień?” i okazuj troskę, gdy zajdzie taka potrzeba.

Młodzież (13-19 lat)

Okres dojrzewania jest pełen licznych wyzwań – psychicznych, społecznych i fizycznych. Większość tych wyzwań jest albo zakorzeniona, albo pogłębiana przez dojrzewanie. Ale presja – rówieśników i całego społeczeństwa – może być największym wyzwaniem, przed którym stają nastolatki. Kulminacja tych wewnętrznych i zewnętrznych nacisków może prowadzić do nadużywania niedozwolonych substancji lub problemów ze zdrowiem psychicznym.

Porada eksperta:

  • Chociaż twój nastolatek może się zbuntować na tym etapie życia, potajemnie potrzebuje twoich wskazówek.
  • Nie zmuszaj nastolatka do zwierzeń. Zamiast tego przypomnij mu, że jesteś – i zawsze będziesz – dla niego.

Na podstawie: powerofpositivity.com