Go to content

Wspólne konto bankowe to oferta nie tylko dla małżeństwa

Fot. Materiały prasowe

Rachunek współdzielony to świetne narzędzie do świadomej i wspólnej kontroli wydatków w rodzinie. Nie oznacza to jednak, że produkt ten może być wykorzystywany tylko przez małżeństwo. Kto może założyć konto wspólne?

Czym jest konto wspólne? Jak działa taki rachunek?

Badania sondażowe wskazują na to, że wspólny rachunek bankowy używany jest przez prawie co piąte małżeństwo lub osoby pozostające w nieuregulowanym prawnie związku partnerskim. Mniej więcej podobny odsetek par deklaruje posiadanie kont indywidualnych, do których druga strona nie ma dostępu. Trudno obecnie przewidzieć, który model prowadzenia finansów domowych będzie bardziej popularny w przyszłości. Wiadomo jednak, że wspólne konta bankowe mają bardzo wiele zalet! Na czym polegają?

Rachunek współdzielony to propozycja dla osób, które pragną mieć identyczną i pełną możliwość dostępu do wszystkich opcji. Każda ze stron ma takie same prawa w zakresie korzystania z konta. Niepisaną regułą jest to, że banki dodają do takiego rachunku automatycznie dwie karty płatnicze. Z każdych kart można korzystać tak samo i w nieograniczony sposób. Podobnie, jak w rachunku osobistym, wspólne konto umożliwia wnioskowanie o przyznanie kart kredytowych, limitu kredytowego, pożyczek, kredytów, a także pozostałych produktów bankowych i instrumentów finansowych.

Kto może założyć konto wspólne? Nie tylko małżeństwo!

Wspólne konto bankowe to bardzo wygodne rozwiązanie przeznaczone właściwie dla każdego. Produkt ten nie jest dedykowany wyłącznie małżeństwom. Ten, kto tak sądzi, po prostu nie ma racji!

Współdzielony rachunek może być założony przez dwie dowolne osoby. Jedynym warunkiem jest to, że obydwie muszą mieć ukończony 18 r.ż. Co więcej, użytkownikami tego typu konta mogą być osoby, będące obywatelami różnych państw. Trudność może wystąpić w przypadku, gdy któraś z osób jest obcokrajowcem pochodzącym z państwa, które nie wchodzi w skład Unii Europejskiej. W innym przypadku założenie wspólnego konta jest nie tylko możliwe, ale też w żaden sposób nie jest trudniejsze.

Z naturalnych przyczyn wspólne konto bankowe najczęściej wybierane jest przez małżeństwa lub pary. Dzięki wysokiej funkcjonalności tego produktu, warto rozważyć jego założenie także w innych sytuacjach. Doskonałym przykładem może być opieka nad osobą starszą, np. rodzicami lub dziadkami. Wspólny rachunek może być też założony przez dziadka i wnuczka (jeśli ten drugi jest już osobą pełnoletnią). Prowadzenie rachunku wspólnego przeznaczone jest zarówno dla osób pozostających w związku, jak i innych. Wbrew licznym przekonaniom nie jest wymagane pokrewieństwo.

Jak założyć wspólne konto bankowe?

Procedura zakładania rachunku dla dwóch osób niewiele różni się od otwarcia indywidualnego konta bankowego. Jedyna różnica polega na tym, że dokumenty, w tym umowa, muszą być podpisane przez obydwie osoby. Współcześnie najpopularniejszą metodą zakładania kont jest bankowość elektroniczna. W tym wariancie konto można założyć przez stronę internetową. Czasem dostępne jest też zrealizowanie tej czynności przez telefon lub czat online. W każdym z wyżej wymienionych przypadków umowa i wszystkie formalności zostaną przesłane firmą kurierską pod wskazany adres. W obecności kuriera dwóch posiadaczy rachunku będzie musiało złożyć podpisy na kopii, która z powrotem trafi do banku. Oczywiście istnieje też możliwość udania się do placówki stacjonarnej i załatwienia wszystkiego na miejscu.

Jak zamknąć rachunek wspólny? Możliwe problemy

Na pierwszy rzut oka zamknięcie rachunku, podobnie jak jego otwarcie, jest całkowicie bezproblemowe. Obowiązuje ta sama zasada – proces musi być zrealizowany przez obydwu użytkowników konta wspólnego, którzy muszą złożyć swoje podpisy.

Potencjalne kłopoty mogą mieć miejsce w przypadku śmierci współmałżonka. Co dzieje się wówczas z kontem wspólnym? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ wszystko zależy od warunków i polityki danego banku. Szczegóły oferty można sprawdzić w Tabeli Opłat i Prowizji (TOIP), a także w dostarczonym i zaakceptowanym regulaminie.

W większości przypadków na skutek tak tragicznego wydarzenia bank może zamknąć rachunek wspólny. Oczywiście wiele zależy od indywidualnej sytuacji. Powstałe zobowiązania na rachunku mogą utrudnić taki proces. Z pewnością należy jednak pamiętać, że środki finansowe zgromadzone na koncie wspólnym nie zostaną zabrane, lecz wypłacone użytkownikowi razem z likwidacją rachunku.


Artykuł partnera