Lifestyle

Te kobiety zmieniają świat: najlepsze polskie badaczki znów wyróżnione przez L’Oréal-UNESCO

Redakcja
Redakcja
18 listopada 2018
Mat. prasowe L'Oréal
 

Stypendystki 18. edycji programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki prowadzą projekty, które mogą odpowiedzieć na kluczowe wyzwania współczesnej nauki w zakresie m. in. lepszych terapii dla pacjentów z bólem neuropatycznym, nowych strategii w leczeniu chorób wirusowych u ludzi i zwierząt czy rzadkich postaci cukrzycy oraz pomóc w zrozumieniu, jak informacja zapisana w genomie przekłada się na żywe organizmy i ich właściwości. Nazwiska badaczek zostały ogłoszone 14 listopada 2018 roku podczas uroczystej Gali w Warszawie.

Już po raz osiemnasty, w ramach programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki przyznano nagrody kobietom, które prowadzą badania z zakresu szeroko pojętych nauk o życiu. Poza otrzymaniem stypendiów nagrodzone badaczki, przy wsparciu organizatorów programu oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego biorą udział w międzynarodowych konferencjach i sympozjach. Dzięki temu promują swoje osiągnięcia naukowe nie tylko wśród naukowców, ale także szerszej opinii publicznej, tak aby służyły one całemu społeczeństwu.

Mat. prasowe L’Oréal

 „Męskie” dziedziny naukowe, ale projekty prowadzone przez wybitne kobiety

Tak jak w poprzednich latach konkurencja we wszystkich kategoriach była bardzo duża, a o jedno stypendium walczyły średnio 22 badaczki. Po raz pierwszy obok Pań reprezentujących nauki biologiczne, medyczne
i chemiczne pojawiły się kandydatki prowadzące projekty w obszarze nauk fizycznych
i inżynieryjnych. Bardzo się z tego cieszymy, bo te dziedziny są często uważane za domeny męskie
mówi prof. dr hab. Ewa Łojkowska, przewodnicząca Jury programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki.

W ramach 18. edycji programu trzy stypendia habilitacyjne, każde o wartości 35 tys. zł, zdobyły:

 • dr Joanna Gościańska, Wydział Chemii, Pracownia Chemii Stosowanej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Synteza multifunkcyjnych mezoporowatych materiałów węglowych dedykowanych procesom adsorpcji aktywnych substancji farmaceutycznych i wybranych zanieczyszczeń z fazy ciekłej);
 • dr Anna Muszewska, Zakład Biochemii Drobnoustrojów, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
  w Warszawie (Różnice w trybie życia grzybów znajdują odzwierciedlenie w składzie ich genomów);
 • dr Paulina Kasperkiewicz-Wasilewska, Wydział Chemiczny, Zakład Chemii Bioorganicznej, Politechnika Wrocławska (Nowe metody wizualizacji proteaz serynowych zaangażowanych
  w programowaną śmierć komórki)
  .

Mat. prasowe L’Oréal

Dwa stypendia dla doktorantek w wysokości 30 tys. zł otrzymały:

 • mgr Anna Piotrowska-Murzyn, Zakład Farmakologii Bólu, Instytut Farmakologii PAN w Krakowie (Określenie mechanizmów i potencjalnych punktów uchwytu substancji modulujących aktywność wybranych subpopulacji komórek glejowych w terapii bólu neuropatycznego);
 • Beata Małachowska, Zakład Biostatystyki i Medycyny Translacyjnej, Uniwersytet Medyczny
  w Łodzi (Kwas lizofosfatydowy w patogenezie zespołu HNF1B-MODY).

Stypendium dla magistrantki o wartości 20 tys. zł odebrała:

 • Aleksandra Synowiec, Zakład Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński (Nowe inhibitory wejścia kociego herpeswirusa typu 1 (FHV-1)).

– Ocenialiśmy świetnie przygotowane do pracy naukowej badaczki, prowadzące prace na najwyższym światowym poziomie, w znakomicie wyposażonych polskich laboratoriach. Mam nadzieję, że tak jak laureatki poprzednich edycji programu, tegoroczne stypendystki będą w kolejnych latach zdobywać liczne wyróżnienia, polskie i zagraniczne środki finansowe na swoje badania oraz kontynuować karierę naukową. Bardzo się cieszę mogąc obserwować jak nowe pokolenie młodych, bardzo zdolnych kobiet-naukowców zdobywają kolejne stopnie i tytuły naukowe oraz zajmują wysokie stanowiska w naukowych instytucjach i ciałach doradczych, widząc, że są we właściwych miejscach. Oby było więcej takich przykładów. – dodaje prof. dr hab. Ewa Łojkowska, przewodnicząca Jury programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki.

Mat. prasowe L’Oréal

Różnorodne zespoły badawcze – potencjał wiedzy i kreatywności

 1. Gala programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki była też okazją do przypomnienia o potrzebie kontynuowania wysiłków na rzecz osiągnięcia równości płci w nauce.

Dziś możemy obserwować wspaniałe kariery naukowe kobiet, a ogromna rola badaczek jest coraz częściej dostrzegana i doceniana. Ciekawym przykładem jest chociażby ogłoszenie Marii Skłodowskiej-Curie najbardziej wpływową kobietą w historii (wg BBC, 2018). Niestety nie zawsze tak było i także dziś kwestia równości płci
w nauce wymaga uwagi. Pięknym i najnowszym przykładem na potrzebę osiągnięcia równości płci w nauce jest ogólnoświatowa dyskusja, która wywiązała się po ogłoszeniu tegorocznych laureatów Nagrody Nobla.
W dziedzinie nauk ścisłych zostały one przyznane dwóm kobietom – Donnie Strickland
w obszarze fizyki oraz Frances H. Arnold w obszarze chemii. Obie panie dołączyły do wciąż nielicznego grona kobiet – laureatek Nagrody Nobla
powiedziała podczas Gali Wioletta Rosołowska, Prezes Zarządu L’Oréal Polska i Kraje Bałtyckie.

Prezes Wioletta Rosołowska zwróciła również uwagę, że dziś udział kobiet wśród nauczycieli akademickich wynosi 44%[1], jednak wciąż należy angażować się na rzecz zwiększania tej liczby. – Badania Fundacji L’Oréal pokazują, że jeśli kobiety będą zdobywać tytuły doktorskie w tym samym tempie co mężczyźni, to w ciągu 15-20 lat liczba doktorantów wzrośnie o 3 miliony[2] – to ogromny potencjał wiedzy i kreatywności, który powinniśmy wykorzystać w przyszłości. Tym bardziej widzimy potrzebę kontynuowania naszych działań
w ramach programu Dla Kobiet i Nauki. Cieszymy się, że jako L’Oréal od lat wspieramy kobiety badaczki, wskazujemy na wartość różnorodnych zespołów badawczych, a tym samym przyczyniamy się do szybszego
i pełniejszego rozwoju nauki –
podsumowała Wioletta Rosołowska, Prezes Zarządu L’Oréal Polska i Kraje Bałtyckie.

Decyzję o przyznaniu nagród Dla Kobiet i Nauki podejmuje niezależne Jury pod przewodnictwem prof. dr hab. Ewy Łojkowskiej, składające się z 16 wybitnych naukowców, reprezentujących różne dyscypliny naukowe
i ośrodki badawcze. Program organizowany jest przez L’Oréal Polska we współpracy z Polskim Komitetem do spraw UNESCO, Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polską Akademią Nauk.

Gala wręczenia nagród L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki odbyła się 14 listopada 2018 roku w Zamku Ujazdowskim w Warszawie. Uroczystość zgromadziła wybitne osobistości świata nauki, polityki i biznesu.


O programie L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki

Celem programu L’Oréal Polska Dla Kobiet i Nauki prowadzonego od 2001 roku jest promowanie osiągnięć naukowych utalentowanych badaczek, zachęcanie ich do kontynuacji prac, zmierzających do rozwoju nauki oraz udzielenie wsparcia finansowego. Partnerami programu są Polski Komitet do spraw UNESCO, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polska Akademia Nauk. Do 2018 roku w Polsce wyróżniono 93 kobiety-naukowców. Wyboru co roku dokonuje Jury pod przewodnictwem prof. Ewy Łojkowskiej. Roczne stypendia przyznawane 6 kobietom nauki wynoszą: 20 000 zł dla stypendystki na poziomie studiów magisterskich, 30 000 zł w przypadku stypendiów doktoranckich i 35 000 zł w przypadku stypendiów habilitacyjnych.


Więcej o programie:

Strona programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki: www.lorealdlakobietinauki.pl

Facebook: https://www.facebook.com/LOrealPoland  

You Tube: https://www.youtube.com/channel/UCflz0yIopDv2VtSwsqmr_HQ/featured 

[1] http://www.pan.poznan.pl/nauki/N_213_04_Mlodozeniec.pdf

[2] Raport Fundacji L’Oréal „Tectonic movements” https://www.fondationloreal.com/documents/5c2f1752-3494-434f-8bb0-1c4f0d70fc70/download?lang=en


Lifestyle

Roczniak poznaje świat. Jak wspierać prawidłowy rozwój dziecka po 1. roku życia?

Redakcja
Redakcja
18 listopada 2018
Fot. iStock
 

Od momentu narodzin maluszek intensywnie się rozwija i poznaje otaczający go świat. Po pierwszych urodzinach młody organizm wciąż bardzo dynamicznie się kształtuje, a do rozwoju, nowych zabaw i wyzwań potrzeba mu mnóstwa energii. Skąd ją czerpać? Jak wspierać malucha w tym wyjątkowym okresie? Jaką dietę wybrać? W co się bawić? I wreszcie – co powinno umieć dziecko po 1. urodzinach? Na te i inne pytania odpowiedzi znajdziesz w naszym materiale.

3… 2… 1… start!

To nieprawdopodobne, jak wiele może się nauczyć dziecko przez pierwsze 12 miesięcy życia.  Już w drugim półroczu rozpoczyna się istna rewolucja – maluch zaczyna siadać, raczkować i wreszcie – najczęściej pod koniec 1. roku – stawiać pierwsze kroki. Po skończonym roczku rozpoczyna się okres wczesnego dzieciństwa, który jest etapem intensywnego rozwoju intelektualnego, fizycznego, emocjonalnego i społecznego.  Dziecko poznaje otaczający je świat nabywając coraz to nowsze umiejętności.

Jakie umiejętności może mieć dziecko po 1. urodzinach? Oto kilka przykładów:

·        do komunikacji używa pierwszych pojedynczych słów;

·        więcej rozumie niż potrafi powiedzieć;

·        obserwuje zachowania w swoim otoczeniu;

·        jest ciekawe świata i lubi naśladować innych;

·        ośmiela się do kontaktu również z obcymi;

·        ma duże poczucie humoru i cieszy się z otrzymywanych pochwał;

·        jest coraz bardziej aktywne ruchowo – wspina się, swobodniej się przemieszcza, precyzyjniej chwyta przedmioty;

·        podejmuje samodzielne próby jedzenia – następuje rozwój umiejętności gryzienia i żucia;

·        potrafi coraz więcej zapamiętać i łatwiej się skupia.

 

Warto jednak pamiętać, że każde dziecko rozwija się w swoim tempie, a wykonywanie poszczególnych czynności jest uwarunkowane różnymi czynnikami tj. sposobem wychowania, aktywnością, genetycznymi czy środowiskowymi. Nie należy się przejmować, jeśli junior nie wykonuje od razu wszystkich czynności, ponieważ podręcznikowe przykłady są jedynie orientacyjne. Pozwólmy roczniakowi, aby samodzielnie dostosowywał tempo nabywania nowych umiejętności i nie próbujmy przyspieszać nauki, ponieważ na niektóre elementy może być dla niego po prostu za wcześnie. W rozwoju dziecka bardziej istotna jest kolejność nabywania umiejętności niż jego tempo.

Fot. Materiały prasowe

Jak wspierać rozwój dziecka po 1. urodzinach? Nieocenione znaczenie żywienia

Po 1. roku życia junior nieustannie odkrywa swoje otoczenie! Właśnie dlatego tak ważne w tym czasie jest odpowiednie żywienie, które ma kluczowe znaczenie dla harmonijnego wzrostu i rozwoju. Młody organizm pracuje na pełnych obrotach, dlatego zapotrzebowanie dziecka na niektóre składniki odżywcze jest o wiele większe niż u mamy czy taty. Roczne dziecko potrzebuje nawet do 6 razy więcej pewnych składników odżywczych niż dorosły[1]6 razy więcej witaminy D i 4 razy więcej wapnia oraz żelaza. A jak to zmieścić w tak małym brzuszku? Już dwa kubki Bebiko Junior 3 NutriFlor+[2] dziennie pomagają uzupełnić dietę juniora w składniki ważne dla jego rozwoju, ponieważ dostarczają 70% zalecanego dziennego zapotrzebowania na wapń i żelazo, 80% zalecanej dziennej suplementacji witaminą D oraz 90% zalecanego dziennego zapotrzebowania na jod[3],[4]. Warto pamiętać, że ważnym elementem codziennego jadłospisu małego dziecka nadal powinno być mleko i produkty mleczne, w tym mleko modyfikowane.

Co jeszcze robić, aby wspierać rozwój dziecka?

Pomocne powinny być odpowiednio dobrane zabawy – oprócz tego, że wspierają jego rozwój, dodatkowo umożliwiają wspólne spędzenie czasu. Rozpoczęcie drugiego roku przez juniora to dobry okres na pierwsze rysowanie lub lepienie z modeliny – takie czynności idealnie wpływają na rozwój jego merytoryki. Z kolei czytanie dziecku oraz oglądanie z nim książek wzbogaca i rozwija jego słownictwo. Nazywanie i opisywane ilustracji zawartych w książeczkach jest świetną zabawą oraz idealnym sposobem na uczenie roczniaka komunikacji werbalnej.

Należy pamiętać, że roczne dziecko jest młodym człowiekiem pełnym energii. Właśnie dlatego dobrze pozwolić mu na wykazywanie się samodzielnością. Junior powinien starać się m.in. samodzielnie jeść. Warto pamiętać również o zabawach ruchowych, które nie tylko zapewnią dziecku odpowiednią dawkę ruchu, ale także pomogą ćwiczyć utrzymywanie pozycji pionowej.

Aby zadbać o dalszy prawidłowy rozwój emocjonalny i ruchowy dziecka, postaraj się, aby:

·        bawić się z juniorem jego zabawkami, uważnie obserwując jego zachowanie i reakcje;

·        stwarzać dziecku okazję do poznawania rówieśników;

·        wychodzić często na spacery i wyjeżdżać na wycieczki do różnych nowych miejsc.

Ważne informacje: Karmienie piersią jest najwłaściwszym i najtańszym sposobem żywienia niemowląt oraz rekomendowane dla małych dzieci wraz z urozmaiconą dietą. Mleko matki zawiera składniki odżywcze niezbędne do prawidłowego rozwoju dziecka oraz chroni je przed chorobami i infekcjami. Karmienie piersią daje najlepsze efekty, gdy matka prawidłowo odżywia się w ciąży i w czasie laktacji oraz gdy nie ma miejsca nieuzasadnione dokarmianie dziecka. Przed podjęciem decyzji o zmianie sposobu karmienia matka powinna zasięgnąć porady lekarza.

[1] W przeliczeniu na kg masy ciała, zgodnie z: Normy żywienia dla populacji Polski, pod red. M. Jarosza, IZZ, Warszawa 2017.

[2] Bebiko Junior 3 NutriFlor+, jak wszystkie inne mleka modyfikowane dla małych dzieci po 12. miesiącu życia na rynku polskim, zawiera wapń, żelazo, jod oraz witaminę D.

[3] W przeliczeniu na kg masy ciała, zgodnie z: Normy żywienia dla populacji Polski, pod red. M. Jarosza, IZZ, Warszawa 2017.

[4] Bebiko Junior 3 NutriFlor+, jak wszystkie inne mleka modyfikowane dla małych dzieci po 12. miesiącu życia na rynku polskim, zawiera wapń, żelazo, jod oraz witaminę D.


Lifestyle

5 sekretów, których nie powinnaś mieć przed partnerem

Żaklina Kańczucka
Żaklina Kańczucka
18 listopada 2018
Fot. iStock/triocean

Rzadko się zdarza, aby partnerzy nie mieli wobec siebie żadnych tajemnic. Każdy ma swoją przestrzeń życiową i drobne sekrety, których nie chce i nie musi nikomu wyjawiać. To taki pierwiastek prywatności, do którego każdy z nas ma prawo.  Należy jednak pamiętać,  że związek opiera się na lojalności, uczciwości i wspieraniu siebie nawzajem. Gdy pojawiają się tajemnice, które rzutują na obie strony, sytuacja może się skomplikować.

Najczęściej nie mówimy wszystkiego drugiej osobie w obawie przed tym, aby jej nie zranić, lub nie zaszkodzić relacji. Wstyd i strach przed dezaprobatą sprawiają, że mimo kłopotów wolimy milczeć, niż powiedzieć głośno, w czym tkwi problem i sięgnąć po pomoc. Wg badań, najczęstszymi tajemnicami, jakie mamy przed partnerami to: niedotrzymanie wierności, uzależnienie od pornografii, problemy finansowe i utrzymywanie kontaktów z byłymi partnerami, tajne konto bankowe lub karta kredytowa, o której nie ma pojęcia druga osoba.

Utrzymywanie sekretów przed partnerem bardzo kłopotliwe i nie zawsze jest możliwe. Czasem wręcz szkodzi bardziej niż wyjawienie prawdy.

Czego nie powinniśmy trzymać w sekrecie przed partnerem?

1. Negatywne emocje

Nie da się całe życie trwać w idealnej harmonii. Odczuwamy złość, żal lub urazę wobec partnera, co jest rzeczą normalną, ale niektórzy nie chcą się do tego przyznać. Robienie tajemnicy z negatywnych emocji sprawi, że nic się nie zmieni w przyszłości. Otwarta rozmowa z partnerem na bolesny temat da szansę naprawienia szkód.

2. Problemy finansowe

Nawet jeżeli posiadacie odrębne konta w banku, lepiej nie ukrywać przed sobą problemów finansowych. Przejrzystość w kwestii finansów daje poczucie bezpieczeństwa, bo wszelkie problemy związane z kredytem lub długami, cięciem wynagrodzenia czy bankructwem i tak wyjdą na jaw, jeśli powadzicie wspólne życie.

3. Niewierność

Tu akurat sprawa nie jest taka oczywista, bo gra idzie o ogromną stawkę. Nie ma łagodnego sposobu na wyjawienie zdrady. Niewierność może zniszczyć relacje, ale utrzymywanie tego w tajemnicy może rozstroić twój stan emocjonalny i psychiczny, a partner i tak zacznie się czegoś domyślać.

4. Problemy z nałogami

Trudno jest przyznać się przed samym sobą, a tym bardziej przed kimś bliskim, że istnienie problem z uzależnieniem. Jednak to nie jest wyłącznie osobisty problem, bo rzutuje na wspólne życie. Kochający partner, wiedząc, co się dzieje w twojej głowie nie odtrąci, a zrobi wszystko, by wyciągnąć cię z kłopotów.

5. Stan zdrowia

Zapewne nikt z nas nie chce martwić bliskiej osoby tym, co się dzieje z naszym zdrowiem. Nie można tego jednak zatajać, bo poważne problemy ze zdrowiem psychicznym lub fizycznym mogą sprawić, że partner będzie musiał bardziej zatroszczyć się o ciebie lub szukać pomocy.  Świadomość problemu sprawi, że druga osoba będzie z tym na bieżąco i wesprze na każdym kroku.

6. Sprawy karne

Jeśli twoja przyszłość naznaczona jest występkiem, którego się wstydzisz lub który w znaczny sposób wpłynął na twoje życie, partner powinien znać prawdę. Wstyd za to, co kiedyś miało miejsce jest zrozumiałey, ale nie ukrywanie błędów pokazuje, że zmieniłaś się. Jeśli sama nie masz potrzeby rozdrapywać tego, co było, przyznanie się błędu będzie wyłącznie wyłożeniem kart na stół, by uniknąć plotek czy niedomówień.

źródło:  www.powerofpositivity.com 


Zobacz także

Introwertycy mówią mniej, ale mądrze. Poznaj cechy, które sprawiają, że są znakomitymi mówcami

Śledziowy zawrót głowy – dlaczego Polacy kochają śledzie?

Jaki nauczyciel, tacy uczniowie. Czy potrafią jeszcze pracować z pasją?