Go to content

Te kobiety zmieniają świat: najlepsze polskie badaczki znów wyróżnione przez L’Oréal-UNESCO

Mat. prasowe L'Oréal

Stypendystki 18. edycji programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki prowadzą projekty, które mogą odpowiedzieć na kluczowe wyzwania współczesnej nauki w zakresie m. in. lepszych terapii dla pacjentów z bólem neuropatycznym, nowych strategii w leczeniu chorób wirusowych u ludzi i zwierząt czy rzadkich postaci cukrzycy oraz pomóc w zrozumieniu, jak informacja zapisana w genomie przekłada się na żywe organizmy i ich właściwości. Nazwiska badaczek zostały ogłoszone 14 listopada 2018 roku podczas uroczystej Gali w Warszawie.

Już po raz osiemnasty, w ramach programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki przyznano nagrody kobietom, które prowadzą badania z zakresu szeroko pojętych nauk o życiu. Poza otrzymaniem stypendiów nagrodzone badaczki, przy wsparciu organizatorów programu oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego biorą udział w międzynarodowych konferencjach i sympozjach. Dzięki temu promują swoje osiągnięcia naukowe nie tylko wśród naukowców, ale także szerszej opinii publicznej, tak aby służyły one całemu społeczeństwu.

Mat. prasowe L’Oréal

 „Męskie” dziedziny naukowe, ale projekty prowadzone przez wybitne kobiety

Tak jak w poprzednich latach konkurencja we wszystkich kategoriach była bardzo duża, a o jedno stypendium walczyły średnio 22 badaczki. Po raz pierwszy obok Pań reprezentujących nauki biologiczne, medyczne
i chemiczne pojawiły się kandydatki prowadzące projekty w obszarze nauk fizycznych
i inżynieryjnych. Bardzo się z tego cieszymy, bo te dziedziny są często uważane za domeny męskie
mówi prof. dr hab. Ewa Łojkowska, przewodnicząca Jury programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki.

W ramach 18. edycji programu trzy stypendia habilitacyjne, każde o wartości 35 tys. zł, zdobyły:

 • dr Joanna Gościańska, Wydział Chemii, Pracownia Chemii Stosowanej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Synteza multifunkcyjnych mezoporowatych materiałów węglowych dedykowanych procesom adsorpcji aktywnych substancji farmaceutycznych i wybranych zanieczyszczeń z fazy ciekłej);
 • dr Anna Muszewska, Zakład Biochemii Drobnoustrojów, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
  w Warszawie (Różnice w trybie życia grzybów znajdują odzwierciedlenie w składzie ich genomów);
 • dr Paulina Kasperkiewicz-Wasilewska, Wydział Chemiczny, Zakład Chemii Bioorganicznej, Politechnika Wrocławska (Nowe metody wizualizacji proteaz serynowych zaangażowanych
  w programowaną śmierć komórki)
  .

Mat. prasowe L’Oréal

Dwa stypendia dla doktorantek w wysokości 30 tys. zł otrzymały:

 • mgr Anna Piotrowska-Murzyn, Zakład Farmakologii Bólu, Instytut Farmakologii PAN w Krakowie (Określenie mechanizmów i potencjalnych punktów uchwytu substancji modulujących aktywność wybranych subpopulacji komórek glejowych w terapii bólu neuropatycznego);
 • Beata Małachowska, Zakład Biostatystyki i Medycyny Translacyjnej, Uniwersytet Medyczny
  w Łodzi (Kwas lizofosfatydowy w patogenezie zespołu HNF1B-MODY).

Stypendium dla magistrantki o wartości 20 tys. zł odebrała:

 • Aleksandra Synowiec, Zakład Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński (Nowe inhibitory wejścia kociego herpeswirusa typu 1 (FHV-1)).

– Ocenialiśmy świetnie przygotowane do pracy naukowej badaczki, prowadzące prace na najwyższym światowym poziomie, w znakomicie wyposażonych polskich laboratoriach. Mam nadzieję, że tak jak laureatki poprzednich edycji programu, tegoroczne stypendystki będą w kolejnych latach zdobywać liczne wyróżnienia, polskie i zagraniczne środki finansowe na swoje badania oraz kontynuować karierę naukową. Bardzo się cieszę mogąc obserwować jak nowe pokolenie młodych, bardzo zdolnych kobiet-naukowców zdobywają kolejne stopnie i tytuły naukowe oraz zajmują wysokie stanowiska w naukowych instytucjach i ciałach doradczych, widząc, że są we właściwych miejscach. Oby było więcej takich przykładów. – dodaje prof. dr hab. Ewa Łojkowska, przewodnicząca Jury programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki.

Mat. prasowe L’Oréal

Różnorodne zespoły badawcze – potencjał wiedzy i kreatywności

 1. Gala programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki była też okazją do przypomnienia o potrzebie kontynuowania wysiłków na rzecz osiągnięcia równości płci w nauce.

Dziś możemy obserwować wspaniałe kariery naukowe kobiet, a ogromna rola badaczek jest coraz częściej dostrzegana i doceniana. Ciekawym przykładem jest chociażby ogłoszenie Marii Skłodowskiej-Curie najbardziej wpływową kobietą w historii (wg BBC, 2018). Niestety nie zawsze tak było i także dziś kwestia równości płci
w nauce wymaga uwagi. Pięknym i najnowszym przykładem na potrzebę osiągnięcia równości płci w nauce jest ogólnoświatowa dyskusja, która wywiązała się po ogłoszeniu tegorocznych laureatów Nagrody Nobla.
W dziedzinie nauk ścisłych zostały one przyznane dwóm kobietom – Donnie Strickland
w obszarze fizyki oraz Frances H. Arnold w obszarze chemii. Obie panie dołączyły do wciąż nielicznego grona kobiet – laureatek Nagrody Nobla
powiedziała podczas Gali Wioletta Rosołowska, Prezes Zarządu L’Oréal Polska i Kraje Bałtyckie.

Prezes Wioletta Rosołowska zwróciła również uwagę, że dziś udział kobiet wśród nauczycieli akademickich wynosi 44%[1], jednak wciąż należy angażować się na rzecz zwiększania tej liczby. – Badania Fundacji L’Oréal pokazują, że jeśli kobiety będą zdobywać tytuły doktorskie w tym samym tempie co mężczyźni, to w ciągu 15-20 lat liczba doktorantów wzrośnie o 3 miliony[2] – to ogromny potencjał wiedzy i kreatywności, który powinniśmy wykorzystać w przyszłości. Tym bardziej widzimy potrzebę kontynuowania naszych działań
w ramach programu Dla Kobiet i Nauki. Cieszymy się, że jako L’Oréal od lat wspieramy kobiety badaczki, wskazujemy na wartość różnorodnych zespołów badawczych, a tym samym przyczyniamy się do szybszego
i pełniejszego rozwoju nauki –
podsumowała Wioletta Rosołowska, Prezes Zarządu L’Oréal Polska i Kraje Bałtyckie.

Decyzję o przyznaniu nagród Dla Kobiet i Nauki podejmuje niezależne Jury pod przewodnictwem prof. dr hab. Ewy Łojkowskiej, składające się z 16 wybitnych naukowców, reprezentujących różne dyscypliny naukowe
i ośrodki badawcze. Program organizowany jest przez L’Oréal Polska we współpracy z Polskim Komitetem do spraw UNESCO, Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polską Akademią Nauk.

Gala wręczenia nagród L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki odbyła się 14 listopada 2018 roku w Zamku Ujazdowskim w Warszawie. Uroczystość zgromadziła wybitne osobistości świata nauki, polityki i biznesu.


O programie L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki

Celem programu L’Oréal Polska Dla Kobiet i Nauki prowadzonego od 2001 roku jest promowanie osiągnięć naukowych utalentowanych badaczek, zachęcanie ich do kontynuacji prac, zmierzających do rozwoju nauki oraz udzielenie wsparcia finansowego. Partnerami programu są Polski Komitet do spraw UNESCO, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polska Akademia Nauk. Do 2018 roku w Polsce wyróżniono 93 kobiety-naukowców. Wyboru co roku dokonuje Jury pod przewodnictwem prof. Ewy Łojkowskiej. Roczne stypendia przyznawane 6 kobietom nauki wynoszą: 20 000 zł dla stypendystki na poziomie studiów magisterskich, 30 000 zł w przypadku stypendiów doktoranckich i 35 000 zł w przypadku stypendiów habilitacyjnych.


Więcej o programie:

Strona programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki: www.lorealdlakobietinauki.pl

Facebook: https://www.facebook.com/LOrealPoland  

You Tube: https://www.youtube.com/channel/UCflz0yIopDv2VtSwsqmr_HQ/featured 

[1] http://www.pan.poznan.pl/nauki/N_213_04_Mlodozeniec.pdf

[2] Raport Fundacji L’Oréal „Tectonic movements” https://www.fondationloreal.com/documents/5c2f1752-3494-434f-8bb0-1c4f0d70fc70/download?lang=en