Lifestyle

Regulamin akcji „Pokaż, jak kochasz”

Redakcja
Redakcja
17 stycznia 2017
Fot. iStock / sunemotion
 

Regulamin akcji „Pokaż, jak kochasz”

WEŹ UDZIAŁ W ZABAWIE „Pokaż, jak kochasz”

§1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Akcji pod nazwą Konkurs „Pokaż, jak kochasz” zwanego dalej „Konkursem”, jest portal Blum Media
  sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiktorii Wiedeńskiej 9a/42, 02-954 Warszawa, zarejestrowany
  w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000573762,
  o kapitale zakładowym w wysokości 10 000 złotych.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej www.ohme.pl oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych Organizatora w okresie 17.01.2017 – 14.02.2017. Wyniki akcji zostaną ogłoszone do dnia 22.02.2017.
 3. Sponsorami nagród w Konkursie są Centrum Zdrowej Skóry, Nesperta, Fujifilm, RevitaLash, HibouSleepwear, Alles, Filorga, Perfumeria Quality, Tchibo, FRIDGE – zwani dalej Sponsorami.
 4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.ohme.pl. 

§2. Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i pracownicy Sponsorów nagród, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 4. Uczestnik oświadcza, że nadesłane zgłoszenie Konkursowe jest jego autorstwa i nie narusza praw autorskich osób trzecich.
 5. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że ma prawo do dysponowania swoim utworem oraz że nie narusza przy tym praw autorskich i majątkowych osób trzecich. 

§3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy wykonać zadanie konkursowe.
  ZADANIE KONKURSOWE: Podczas trwania akcji, będziemy przygotowywać dla was „miłosne wyzwania”, aby zachęcić was do aktywności, możecie się nimi inspirować. Pod każdym wyzwaniem, w komentarzu, napisz co dziś zrobiłaś dla miłości – „Pokaż, jak kochasz”.
  Wśród najpiękniejszych komentarzy wybierzemy laureatów naszej akcji. Liczy się jak zawsze wasza kreatywność i sumienność, jeśli będziecie dodawać komentarze regularnie.

  1. Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na platformie do komentowania.
  2. W czasie trwania konkursu można dodawać wiele komentarzy. Organizator weźmie również pod uwagę podczas rozstrzygania konkursu aktywność uczestników podczas wszystkich wyzwań.

 §4. Zasady wyłaniania laureatów Konkursu

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w Regulaminie.
 2. 22 laureatów zostanie wyłonionych na podstawie najciekawszej odpowiedzi przez jury, w skład którego wchodzą pracownicy i redaktorzy portalu www.ohme.pl
 3. Wyniki zostaną opublikowane do dnia 22.02.2017. na stronie internetowej www.ohme.pl.

 §5. Nagrody w Konkursie i sposób ich przekazania

  1. Sponsorami nagród w Konkursie są Centrum Zdrowej Skóry, Nesperta, Fujifilm, RevitaLash, HibouSleepwear, Alles, Filorga, Perfumeria Quality, Tchibo, FRIDGE   – zwani dalej Sponsorami.
  2. Laureatami Konkursu zostaną 22 osoby, które wybierze jury na podstawie najciekawszej odpowiedzi.
  3. Nagrody:

   FF_Instax_logo_black_300dpi

   1 x FUJIFILM INSTAX MINI 70 kolor ZŁOTY

   logo CZS
   1 x zabieg endermologii na całe ciało + kostium Endermowear, w którym wykonywany jest zabieg, przeprowadzony w Centrum Zdrowej Skóry

   semilac_BT

    

   3 x zestaw lakierów z najnowszej, karnawałowej kolekcji DanceFlow. (zestaw składa się z 3 lakierów w kolorach: 185, 181, 179)

 

new-rl-logo-cmyk logoPLAZANET

2 x zestaw walentynkowy Lovely Lash Essentials

Perfekcyjnie dobrany zestaw, a w nim:

 • kultowa odżywka RevitaLash® ADVANCED 2,0 ml – 3 miesięce codziennej kuracji,
 • RevitaLash® Volumizing Primer 7,4 ml – jedwabiście niebieska baza, pielęgnuje i przygotowuje rzęsy do aplikacji tuszu
 • oraz piękna Kosmetyczka RevitaLash®!

3 x  RevitaLash ® ADVANCED 1ml  – ponad 7 tygodni codziennej kuracji.

Logo-HIBOU

1 x szorty FRIZZLY Romantic Red (rozmiar do wyboru)

logo Alles

2 x Spodnium MONSERAT (r.38)

5 x zestaw kosmetyków Filorga Professional (pięć kosmetyków w zestawie)

Poziom_złote_Quality Missala

2 x zestaw próbek  zapachów włoskiej marki luksusowej Il Profvmo. Każdy zestaw w eleganckim opakowaniu (w każdym zestawie 10 próbek o pojemności 2 ml każda) od Perfumerii Quality.

Logo-TCHIBO

1 x zestaw składający się z dwóch kaw marki Tchibo  Barista Caffè Crema

Logo-FRIDGE

1 x Świeży, odżywczy krem do twarzy 1.9 serum bomb! marki Fridge by yDe (30g)

Akcja trwa od 17.01.2017 – 14.02.2017. Wyniki akcji zostaną ogłoszone do dnia 22.02.2017.

Regulamin akcji dostępny jest tutaj.

4. Nie istnieje możliwość zamiany nagród rzeczowych na ich równowartość w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.

5. Jeżeli laureat Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru innego laureata Konkursu.

6. Udział w Konkursie i przesłanie pracy Konkursowej jest jednoznaczne akceptacją niniejszego regulaminu oraz z prawem do wykorzystania tejże pracy przez Organizatora w celach promocyjnych.

7. Przesyłając pracę Konkursową, Uczestnik powinien wyrazić zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

8. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom  za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przesyłką poleconą lub przesyłki kurierskiej w ciągu 14 dni od daty przesłania Organizatorowi danych kontaktowych przez Laureatów Konkursu.

 §6. Odpowiedzialność Organizatora

Organizator Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za treść regulaminu i przebieg Konkursu. Organizator i sponsorzy nagrody nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, terminowość doręczenia pism i nagród przez Pocztę Polską lub kuriera. Organizator i sponsorzy nagrody nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem nagrody spowodowanym podaniem przez Uczestnika błędnego adresu lub innych danych. Organizator i sponsorzy nagrody nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania Uczestnika lub zmianę innych danych uniemożliwiającą dostarczenie nagrody albo powiadomienie o wygranej. W takim przypadku Uczestnik traci prawo do nagrody.

Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w terminie 30 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna być przesłana na adres Organizatora, w formie pisemnej pod rygorem nieuwzględnienia jej oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.

Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji zgłoszonych po terminie, o którym mowa powyżej, jak również reklamacji niespełniających innych wymogów wskazanych w ust. 2.

Złożone reklamacje, spełniające wymogi, o których mowa w ust. 2, rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani Uczestnicy zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym w terminie 14 dni od rozpatrzenia reklamacji.

 §7. Postanowienia końcowe

W razie szczególnych, niezawinionych przez Organizatora okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie Konkursu na dotychczasowych zasadach Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie z równoczesnym poinformowaniem o tym uczestników za pośrednictwem strony www.ohme.pl.

Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść regulaminu, przebieg Konkursu ani działania Organizatora, w tym za wyłanianie zwycięzców i przekazywanie nagród.

Konkurs w żaden sposób nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.

Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym lub grą na automatach w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.).Lifestyle

A ty, co dzisiaj zrobiłeś dla miłości? Nasza nowa akcja „Pokaż, jak kochasz”

Hanna Szczygieł
Hanna Szczygieł
17 stycznia 2017
Fot. iStock / sunemotion
 

Dlaczego miłość jest taka piękna. Bo miłość może nam wiele obiecać, ale tylko od nas zależy, czy tych obietnic dotrzymamy i czy zechcemy znaleźć na tę miłość czas, miejsce i chęci.

Mówi się, że słowa to tylko słowa. Mówi się  – jeden skowronek wiosny nie czyni. I że w miłości wszystkie chwyty są dozwolone. A my mówi wam dziś, że to wszystko nieprawda. Bo miłość, to odbicie tego, jak chcemy kochać i być kochani.

W miłości – słowa są ważne.

W miłości – nawet jeden „skowronek” może zmienić wszystko i przechylić szalę, na którąś ze stron.

I w imię miłości wcale nie wszystko jest dozwolone.

Owszem – czasem pojawia się znikąd, niezapowiedziana, czasem wręcz nieproszona, niewygodna, trudna. Ale miłość by trwała potrzebuje nas jak powietrza. Karmi się każdą zaparzoną dla niej lub niego herbatą, każdym objęciem, małym uśmiechem, karteczką z napisem „kocham” tymi drobiazgami. Karmi się uśmiechem, gdy któreś zawsze zostawia niedomkniętą puszkę na kawę i akceptacja na naszą odmienność.

Tak długo jak pozwolimy jej istnieć, będzie w nas budować to, co dobre. Dziś mamy dla was pierwsze zadanie. Obietnice.

Obietnice, które chcecie miłości złożyć. Może na dobry początek skorzystacie z naszych podpowiedzi?

💗Obiecuję, być sobą

💗Obiecuję, że pozwolę ci na to samo

💗Obiecuję, że nie stracę z oczu, tego co w nas wyjątkowe

💗Obiecuję, patrzeć w lustro

💗Obiecuję, że nigdy nie zamknę cię klatce, że pozwolę ci się rozwijać

💗Obiecuję ci, że odpowiedzialność za naszą miłość będziemy dzielić… Po prostu. I choćby nie wiem, co się zmieniło, to my mamy tę miłość w rękach i tylko my możemy ją uskrzydlić lub zdeptać.

To co obiecujecie waszej miłości? Napiszcie w komentarzach do tego artykułu.

Dołącz do naszej akcji z nagrodami. I napisz, co ty robisz dla swojej miłości!

💗 A ty, co dzisiaj zrobiłeś dla miłości? 💗 

Nasza nowa akcja „Pokaż, jak kochasz” 

ZADANIE KONKURSOWE: Podczas trwania akcji, będziemy przygotowywać dla was „miłosne wyzwania”, aby zachęcić was do aktywności, możecie się nimi inspirować. Pod każdym wyzwaniem, w komentarzu, napisz co dziś zrobiłaś dla miłości – „Pokaż, jak kochasz”.
Wśród najpiękniejszych komentarzy wybierzemy laureatów naszej akcji. Liczy się jak zawsze wasza kreatywność i sumienność (jeśli będziecie dodawać komentarze regularnie).

Nagrody:

FF_Instax_logo_black_300dpi

1 x FUJIFILM INSTAX MINI 70 kolor ZŁOTY

mini70_GOLD_01mini70_image_034

logo CZS
1 x zabieg endermologii na całe ciało + kostium Endermowear, w którym wykonywany jest zabieg, przeprowadzony w Centrum Zdrowej Skóry

Logo-HIBOU

1 x szorty FRIZZLY Romantic Red (rozmiar do wyboru)

Zdjęcie nagrody

Hibou Frizzly to krótkie i niezobowiązująco wycięte spodenki wykonane z najwyższej jakości bawełny z odrobiną elastanu… Nasza klasyka!

Logo-TCHIBO

1 x zestaw składający się z dwóch kaw marki Tchibo Barista Caffè Crema

1

Barista Espresso to mocne palenie, intensywny smak bez cierpkości, z orzechową nutą i oddaniem w pełni słodyczy arabiki. Z kolei Barista Caffe Crema charakteryzuje się zrównoważonym, łagodnym, bardzo delikatnie gorzkawym smakiem o wyraźnej nucie owocowej. Obie nowości to obecnie jedne z najlepszych kaw w ofercie Tchibo, idealnie nadają się do ekspresów do kawy i są przepustką do raju dla koneserów.

A w skrócie: to będzie miłość od pierwszej filiżanki!

semilac_BT

3 x zestaw lakierów Semilac z najnowszej, karnawałowej kolekcji DanceFlow (zestaw składa się z 3 lakierów w kolorach: 185, 181, 179)

Kobiety uwielbiają taniec! Sobotnie wieczory spędzone na parkiecie, bale karnawałowe wśród roztańczonych par, czy codzienne podrygiwanie do muzyki w samochodzie – która z Pań tego nie zna?

Najnowsza kolekcja lakierów hybrydowych Semilac to prawdziwie kolorowe oblicze tańca.

179 181 185

Odcienie inspirowane ognistą salsą, energiczną sambą, czy eleganckim walcem porwą Cię do tańca, ale i wyrażą Twój charakter. Kolory z kolekcji DanceFlow sprawdzą się nie tylko w karnawale. Wykorzystane do modnych stylizacji french, czy baby boomer będą hitem nadchodzących miesięcy!

new-rl-logo-cmyk logoPLAZANET

2 x zestaw walentynkowy Lovely Lash Essentials

kosmetyczka-full

Perfekcyjnie dobrany zestaw, a w nim:

 • kultowa odżywka RevitaLash® ADVANCED 2,0 ml – 3 miesięce codziennej kuracji,
 • RevitaLash® Volumizing Primer 7,4 ml – jedwabiście niebieska baza, pielęgnuje i przygotowuje rzęsy do aplikacji tuszu
 • oraz piękna Kosmetyczka RevitaLash®!

3 x  RevitaLash ® ADVANCED 1ml  – ponad 7 tygodni codziennej kuracji.

Historia marki RevitaLash®
Wszystko zaczęło się pewnego dnia, kiedy doktor postanowił ofiarować swojej żonie wyjątkowy prezent…

Dziś skuteczne i bezpieczne produkty marki RevitaLash ® z opatentowanym BioPeptin Complex®  cieszą miliony kobiet i mężczyzn na całym świecie.

logo Alles

2 x Spodnium MONSERAT (r.38)

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

Spodnium MONSERAT to wyjątkowy i oryginalny kombinezon do spania – połączenie niezwykle modnej dzianiny w kolorze amarantowego różu z wygodą i komfortem. To idealna propozycja nie tylko do spania, ale również na wiosenne, słoneczne poranki w domowym zakątku. Elastyczna gumka w pasie umożliwia perfekcyjne dopasowanie do ciała, a oryginalny krój zadowoli nawet najbardziej wymagające upodobania.

5 x zestaw kosmetyków Filorga Professional (pięć kosmetyków w zestawie)

30ML-C-LIGHT-SERUM-OUVERT-TL-0915 (1) 30ML-AA-LIFT SERUM-TL-0915 (1) 30ML-RE-TIME SERUM-TL-0915
50ML-6HP-YOUTH CREAM-TL-0915 200ML-HUILE-DEMAQUILLANTE

Poziom_złote_Quality Missala

2 x zestaw próbek  zapachów włoskiej marki luksusowej Il Profvmo. Każdy zestaw w eleganckim opakowaniu (w każdym zestawie 10 próbek o pojemności 2 ml każda) od Perfumerii Quality.

IL PROFVMO Aria di Mare 100ml EDP IL PROFVMO Chocolat 100ml EDP IL PROFVMO Cannabis 100ml EDP
IL PROFVMO Vanille Bourbon 100ml EDP IL PROFVMO Fleur de Bambu 100ml EDP IL PROFVMO Musc Bleu 100ml EDP

Logo-FRIDGE

1 x Świeży, odżywczy krem do twarzy 1.9 serum bomb! marki Fridge by yDe (30g)

Nagroda krem-do-twarzy-1.9-serum-bomb_

Prawdziwa bomba witamin, minerałów i składników aktywnych, które penetrując w głąb skóry zapewniają jędrność i witalność.  Delikatnie rozświetla skórę.


 

 

Akcja trwa od 17.01.2017 – 14.02.2017. Wyniki akcji zostaną ogłoszone do dnia 22.02.2017.

Regulamin akcji dostępny jest tutaj.


Lifestyle

Uprawiasz sport? Pamiętaj o czterech rzeczach, by uniknąć kontuzji

Ewa Raczyńska
Ewa Raczyńska
17 stycznia 2017
Fot. iStock/lzf

Nie ma co ukrywać, że aktywność fizyczna ma coraz więcej zwolenników. Przez lata trudno było nasze społeczeństwo nakłonić do wysiłku, a tymczasem teraz sport stał się naszym ulubionym hobby. I bardzo dobrze, bo nic tak nie poprawia naszego samopoczucia, jak zastrzyk endorfin podczas treningu.

Biegamy, chodzimy na siłownię, na fitness, oferta dla tych, którzy postanowili wstać z kanapy i trochę się poruszać jest naprawdę bardzo bogata. Niestety, często wpadamy z jednej skrajności w drugą.

Bywa, że nie uprawialiśmy sportu przez wiele lat siedząc za biurkiem, telewizorem i nagle podejmujemy decyzję: „od dziś zmieniam swoje życie”. Kupujemy dresy, buty do biegania i ruszamy na podbój sportowego świata zapominając, że jesteśmy amatorami, a nie zawodowcami posiadającymi całe zaplecze fizjoterapeutyczne.

Wpadamy w sidła presji, którą sami sobie narzucamy, by osiągać coraz lepsze wyniki: szybciej biegać, wyciskać coraz cięższe ciężary, rozszerzyć swoją aktywność o kolejne aktywności fizyczne. A przecież sport ma być dla nas przede wszystkim przyjemnością, sposobem na relaks, na radzenie sobie ze stresem, a nie kolejną poprzeczką stawianą sobie bardzo wysoko.

Takie nastawienie, to droga donikąd, bo albo się zrazimy nie potrafiąc osiągnąć wyników, które sobie zaplanowaliśmy, albo…. Skończymy naszą przygodę ze sportem przez urazy. Tak, urazy to największa zmora sportowych amatorów. Najczęściej bolą nas kolana, stopy, stawy – dlaczego? Bo zapominamy o kilku ważnych kwestiach, które uchronią nas przed kontuzjami.

Rozgrzewaj się

Kompletnie niedoceniana przez amatorów, a to przecież od niej powinno się zacząć każdą aktywność fizyczną. Rozgrzewka wbrew temu, co sądzimy jest najważniejszym elementem treningu. To właśnie podczas rozgrzewki wzmacniamy więzadła, stabilizujemy stawy i dotleniamy nasz organizm, poprawiamy także ukrwienie i strukturę mięśni. Kiedy ćwiczymy pod okiem fachowców, rozgrzewka jest stałym elementem naszego treningu, kiedy uprawiamy sport sami – biegamy, chodzimy z kijkami, często ją pomijamy, a to pierwszy krok do urazów.

Mierz siły na zamiary

Wiem, że my byśmy chcieli więcej, mocniej i lepiej, ale nie zawsze się tak da. Nie musisz być najszybsza, nie musisz chodzić codziennie na ćwiczenia. Ważne, żeby słuchać swojego organizmu. On nam dokładnie podpowie, na ile go stać. Nie można od razu biegać maratonów, startować w triathlonie bez odpowiedniego przygotowania się. Znajdź aktywność, w której czujesz się najlepiej, która naprawdę sprawia ci przyjemność, a potem krok po kroczku – koniecznie małym – wyznaczaj sobie cele do osiągnięcia. Nie musisz wcale wspinać się na Mount Everest i zakładać, że przebiegniesz ultramaraton. Codzienna choćby półgodzinna porcja aktywności to już naprawdę duże osiągnięcie.

Rozciągaj się

Tak jak o rozgrzewce, tak samo zapominamy o rozciąganiu się, które powinno mieć miejsce na koniec treningu. To także bardzo ważny element naszej aktywności – pozwala utrzymać nasze ścięgna w dobrej formie, zapobiega przykurczom mięśni, poprawia ogólną sprawność naszego organizmu.

Pozwól sobie na regenerację

Pamiętaj, że na wszystko powinien znaleźć się czas i miejsce, także na sport i… odpoczynek. Tak, jak ważna dla naszego organizmu jest aktywność fizyczna, tak samo ważna jest regeneracja. Dlatego musimy dawać sobie przyzwolenie na odpoczynek, wspierać naszą aktywność odpowiednią dietą, która dostarczy nam energii, a także zadbać o regenerację. Może to być kąpiel w wannie z aromatycznymi olejkami i solami, wyjście na saunę, poleżenie z nogami do góry i poczytanie książki, zamiast kolejnego treningu. Aby uniknąć urazów musimy pozwolić naszym mięśniom, stawom i kościom odpocząć.

O jakiej części ciała zapominamy? Najczęściej o naszych stopach, a przecież to dzięki nim możemy być aktywni. Ból stóp odbiera nam całą przyjemność aktywności, dlatego właśnie o nie powinniśmy zadbać w sposób wyjątkowy. Pamiętać o odpowiednim obuwiu, o pielęgnacji naszych stóp. Warto w tej kwestii zaufać profesjonalistom.

Gabinety podologiczne takie jak FootMedica dzięki zastosowaniu nowoczesnego komputerowego badania stóp pozwolą na dokładną diagnostykę tego, co się dzieje z naszymi stopami i w jaki sposób można nam pomóc. Pomoc w zakresie podologii ortopedycznej jaką niesie FootMedica określa wpływ zaburzeń w obrębie stopy na wyższe piętra narządu ruchu, np. kolano, biodro, a nawet kręgosłup. Tak – bardzo często nie zdajemy sobie sprawy, że prawdziwą przyczyną bólu kręgosłupa czy biodra jest uraz stopy.

Mat. prasowe

Mat. prasowe

FootMedica pomaga osobom, które cenią sobie aktywny tryb styl życia (np. biegacze), a także tym, którzy ze względu na charakter pracy  szczególnie muszą zadbać o swoje stopy. Oferta kliniki skierowana jest do osób dorosłych, starszych oraz dzieci.

Leczenie odbywa się przy zastosowaniu zabiegów pielęgnacyjnych i leczniczych. Pacjent uzyska również szczegółowe informacje o przyczynach powstania i sposobach uniknięcia nawrotu dolegliwości.

Warto pamiętać, że aktywność fizyczna powinna iść w parze i dbałością o nasz organizm. Chcesz uprawiać sport? Zrób wszystko to, co niezbędne, by uniknąć kontuzji.

UWAGA! Jeśli chcielibyście wykonać diagnostykę leczenia stóp, zapraszamy do Kliniki Zdrowej Stopy FootMedica. Na hasło „ohme” otrzymacie 20% zniżki na badanie stóp. Oferta jest ważna do 13 lutego 2017 roku. Serdecznie zapraszamy, bo o swoje zdrowie warto dbać.


Artykuł powstał przy współpracy z Klinika Zdrowej Stopy FootMedica

 


Zobacz także

Moja nagość jest oswojona. Czy kiedyś przestaniemy się wstydzić?

Jak rozwód może pomóc ci stać się lepszą osobą. Rozstanie jako katalizator zmian

Kiedy spotka się dojrzewanie z przemijaniem. O matkach i córkach, czyli burza hormonów pod jednym dachem