Lifestyle

Regulamin akcji: „LIST DO MĘŻA”

Redakcja
Redakcja
23 listopada 2016
Rozwiązanie akcji "List do męża"
Fot. iStock/Stefan Nikolic
 

Regulamin akcji: „LIST DO MĘŻA”

WEŹ UDZIAŁ W ZABAWIE „LIST DO MĘŻA”

§1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Akcji pod nazwą Konkurs „List do męża”zwanego dalej „Konkursem”, jest portal Blum Media
  sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiktorii Wiedeńskiej 9a/42, 02-954 Warszawa, zarejestrowany
  w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000573762,
  o kapitale zakładowym w wysokości 10 000 złotych.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej www.ohme.pl oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych Organizatora w okresie od 15.08.2016 do 15.09.2016 roku.
 3. Sponsorem nagród w Konkursie jest Eveline Cosmetics – zwany dalej Sponsorem.
 4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.ohme.pl. 

§2. Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i pracownicy Sponsora nagród, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 4. Uczestnik oświadcza, że nadesłane zgłoszenie Konkursowe jest jego autorstwa i nie narusza praw autorskich osób trzecich.
 5. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że ma prawo do dysponowania swoim utworem oraz że nie narusza przy tym praw autorskich i majątkowych osób trzecich. 

§3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy przesłać odpowiedź na zadanie konkursowe: napisz list do swojego męża partnera o tym, jak bardzo go kochasz. Wyślij do nas list (za pośrednictwem poczty elektronicznej – e-mail), w którym opowiedz nam historię twojego wyjątkowego spotkania drugiego człowieka Listy przesyłajcie na adres [email protected] w temacie wiadomości wpisując „List do męża”. Listy będziemy podpisywać imieniem i nazwiskiem – tak, abyśmy mogli bez trudu wyłonić i ogłosić Laureatów naszej zabawy.

  Prosimy o dołączenie w treści wiadomości poniższego oświadczenia:
  Oświadczam, że jestem autorem nadesłanej pracy konkursowej oraz wyrażam zgodę na jej publikację przez portal Oh!me.
  Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

 2. Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, zapisania wiadomości na serwerze pocztowym Organizatora.
 3. Jedna osoba może przesłać tylko jedną  odpowiedź. W przypadku udzielenia większej liczby odpowiedzi Organizator weźmie pod uwagę pod czas rozstrzygania konkursu pierwszy przesłany e-mail.

 §4. Zasady wyłaniania laureatów Konkursu

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w Regulaminie.
 2. 5 laureatów zostanie wyłonionych na podstawie najciekawszej odpowiedzi przez jury, w skład którego wchodzą pracownicy i redaktorzy portalu www.ohme.pl
 3. Wyniki zostaną opublikowane do dnia 17.12.2016 na stronie internetowej www.ohme.pl.

 §5. Nagrody w Konkursie i sposób ich przekazania

 1. Sponsorem nagród w Konkursie jest Eveline Cosmetics.
 2. Laureatami Konkursu zostanie 5 osób, które wybierze jury na podstawie najciekawszej odpowiedzi.
 3. Nagrody:

  5 x zestaw kosmetyków dla niej i dla niego składający się z:

  dla niej:

  SKIN ACTION BOOSTER Serum – koncentrat 12% bioaktywna witamina C

  SKIN ACTION BOOSTER – Lekki hydro-krem intensywnie nawilżający 30+

  Oils of Nature – LUKSUSOWY SUCHY OLEJEK + SERUM ODMŁADZAJĄCE DO TWARZY I CIAŁA

  dla niego:

  MEN X-TREME  – MULTIFUNKCYJNY KREM EKSTRAMALNIE NAWILŻAJĄCY

  MEN X-TREME – NAWILŻAJĄCY ŻEL PO GOLENIU

  MEN X-TREME – ŻEL POD OCZY ROLL-ON

4.  Nie istnieje możliwość zamiany nagród rzeczowych na ich równowartość w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.

5. Jeżeli laureat Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru innego laureata Konkursu.

6. Udział w Konkursie i przesłanie pracy Konkursowej jest jednoznaczne akceptacją niniejszego regulaminu oraz z prawem do wykorzystania tejże pracy przez Organizatora w celach promocyjnych.

7. Przesyłając pracę Konkursową, Uczestnik powinien wyrazić zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

8. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom  za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przesyłką poleconą lub przesyłki kurierskiej w ciągu 14 dni od daty przesłania Organizatorowi danych kontaktowych przez Laureatów Konkursu.

 §6. Odpowiedzialność Organizatora

 1. Organizator Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za treść regulaminu i przebieg Konkursu. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, terminowość doręczenia pism i nagród przez Pocztę Polską lub kuriera. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem nagrody spowodowanym podaniem przez Uczestnika błędnego adresu lub innych danych. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania Uczestnika lub zmianę innych danych uniemożliwiającą dostarczenie nagrody albo powiadomienie o wygranej. W takim przypadku Uczestnik traci prawo do nagrody.
 2. Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w terminie 30 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna być przesłana na adres Organizatora, w formie pisemnej pod rygorem nieuwzględnienia jej oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji zgłoszonych po terminie, o którym mowa powyżej, jak również reklamacji niespełniających innych wymogów wskazanych w ust. 2.
 4. Złożone reklamacje, spełniające wymogi, o których mowa w ust. 2, rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani Uczestnicy zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym w terminie 14 dni od rozpatrzenia reklamacji.

 §7. Postanowienia końcowe

 1. W razie szczególnych, niezawinionych przez Organizatora okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie Konkursu na dotychczasowych zasadach Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie z równoczesnym poinformowaniem o tym uczestników za pośrednictwem strony www.ohme.pl.
 2. Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść regulaminu, przebieg Konkursu ani działania Organizatora, w tym za wyłanianie zwycięzców i przekazywanie nagród.
 3. Konkurs w żaden sposób nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.
 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym lub grą na automatach w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.).

*Aktualizacja 19.08.2016

Lifestyle

Zimowa pielęgnacja ciała i włosów może być łatwa i bardzo przyjemna, dzięki kosmetykom Phenomé

Żaklina Kańczucka
Żaklina Kańczucka
23 listopada 2016
Fot. iStock / mihailomilovanovic
 

Zima jest czasem wyjątkowo niesprzyjającym kondycji skóry twarzy, ciała czy włosów. Dłonie chowamy w ciepłych rękawiczkach, głowy otulamy czapkami, a twarz nadal pozostaje odsłonięta i narażona na niesprzyjającą aurę. 

Zima traktuje naszą skórę z najwyższą surowością. Szczególnie szkodzi minusowa temperatura oraz przechodzenie z ogrzanych pomieszczeń na mróz, co przy wrażliwej skórze może prowadzić do pękania naczynek i powstawania tzw. pajączków. Mroźne powietrze i centralne ogrzewanie w pomieszczeniach bardzo wysuszają skórę, z powodu zbyt małej wilgotności powietrza. Skóra w efekcie może być wysuszona, podrażniona, a nawet się łuszczyć, co nie dodaje jej uroku.

Organiczne kosmetyki świetnie wpływają na stan skóry 

Poszukując najlepszego rozwiązania dla zimowej pielęgnacji skóry, dobrze jest sięgnąć po organiczne kosmetyki. Zostały one oparte na naturalnych, organicznych składnikach, niewprowadzających przez skórę żadnych szkodliwych substancji. Zdecydowanie nie znajdziemy tu barwników syntetycznych czy składników pochodzenia zwierzęcego, parabenów, silikonów, SLS, lanoliny, filtrów chemicznych. To bardzo ważne dla delikatnej, ale zarazem skutecznej, codziennej pielęgnacji. Sięgając po tego rodzaju produkty, warto zwrócić uwagę na te, które proponuje polska marka kosmetyczna Phenomé. Jej kosmetyki, oparte na naturalnych ekstraktach i wyciągach oraz wodach roślinnych, dostarczają skórze dawkę potrzebnych witamin, minerałów, lepiej wspierając regenerację komórek. To ważne, gdyż składniki roślinne łatwiej przenikają w głąb komórek skóry, niż inne rodzaje substancji stosowanych w kosmetyce.
W zależności od potrzeb skóry twarzy, ciała czy włosów zimową porą, najlepiej przysłużą się ich kondycji, dedykowane kosmetyki organiczne.

Phenomé 24-HOUR moisturizing system 

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

Aksamitny krem ​​do codziennej pielęgnacji cery normalnej i wrażliwej, opracowany na bazie ekologicznych wód roślinnych, organicznych olejów oraz naturalnych ekstraktów. Stanowi doskonały nawadniający system dopasowujący się do indywidualnych potrzeb skóry. Stopniowo uwalnia substancje nawilżające, pomagając zachować optymalny poziom wilgotności przez 24 godziny oraz chroniąc naskórek przed utratą wody. Jako źródło czynników odżywczych, łagodzących i przeciwutleniających poprawia kondycję i wygląd skóry, zabezpieczają przed procesem starzenia się. Drobne linie i nierówności zostają wygładzone, skóra zachwyca elastycznością, sprężystością oraz promiennym wyglądem. 

Swoją skuteczność, krem zawdzięcza zawartości składników mi.in. takich jak wody roślinne: aloesowa, różana, które dostarczają skórze niezbędnych witamin i minerałów, czy olejek z róży damasceńskiej odświeżający, nawilżający, zmiękczający, regenerujący, poprawiający napięcie skóry. Działanie uzupełniają także oleje: ze słodkich migdałów, makadamia, jojoba, które nawilżają, odżywiają, zmiękczają, wygładzają naskórek, tworzą film ochronny. Dzięki temu skóra staje się optymalnie i długotrwale nawilżona, odprężona, elastyczna, wygładzona i miękka w dotyku.

Wieczór sprzyja relaksowi i trosce o ciało

Poza delikatną pielęgnacją skóry twarzy czas i uwagę warto poświęcić skórze całego ciała. Nie licząc codziennego wcierania balsamów nawilżających w ciało, dobre efekty przynosi 2-3 razy w tygodniu, użycie organicznego olejku do masażu. Ten zabieg pozwoli na odrobinę relaksu, luksusu i troski o skórę jednocześnie.

Umożliwi to:

Pheomé RELAXING massage oil 

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

Wyjątkowy preparat o aksamitnej konsystencji przeznaczony do luksusowego masażu, odprężającego ciało i zmysły. Przynosi ulgę zestresowanej, napiętej skórze. Bogaty w specjalnie wyselekcjonowane, organiczne oleje „ekstra virgin”, doskonale nawilża i zmiękcza naskórek, dostarcza substancje odmładzające i regenerujące. Masaż przy użyciu olejku pobudza mikrokrążenie, dotlenia komórki skóry, zapewniając zdrowy wygląd i koloryt. Po zakończeniu masażu skóra odzyskuje sprężystość, staje się jedwabiście gładka, otulona delikatnym filmem ochronnym. Rytuał masażu uprzyjemnia urzekający aromat olejku, zbudowany wokół różanej nuty. 

W składzie olejku znajdują się m.in. oleje winogronowy, czyli aktywny antyoksydant, zapobiegający starzeniu się skóry oraz jojobaolej ze słodkich migdałów, olej z oliwek, olej makadamia, olej arganowy. Naturalna kompozycja zapachowa, zbudowana wokół aksamitnej nuty różanej, wspaniale odpręża umysł i ciało. Dzięki masażowi z użyciem olejku, skóra staje się dotleniona, odprężona, cudownie gładka i miękka. Optymalnie nawilżona i zabezpieczona delikatnym filmem ochronnym, znakomicie sobie poradzi z wyzwaniami zimy.

Nie zapominajmy o włosach

Podobnie jak skóra twarzy, włosy również cierpią podczas zimy. Styczność z wahaniami temperatur, przegrzewanie głów w czapkach wysusza je, powoduje ocieranie i mechaniczne niszczenie struktury włosów. Poza regularnym myciem dobrze jest pamiętać o ich głębokim nawilżaniu i odżywaniu, by przywrócić im dobrą kondycję.

Bardzo dobrze w tej materii sprawdzi się:

REGENERATING hair mask / Głęboko regenerująca maska do włosów 

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

Doskonały preparat, szczególnie rekomendowany do włosów suchych i zniszczonych. Pomaga zapewnić trwałą ochronę powierzchni włosa na całej jego długości. Opracowany na bazie naturalnych ekstraktów, organicznych olejów oraz ekologicznych wód roślinnych, wnika pomiędzy łuski włosa, odbudowując jego strukturę i zapewniając mu doskonałe nawilżenie, wzmocnienie i wygładzenie. Włosy odzyskują miękkość, witalność oraz połysk, stają się zdrowsze, podatne na układanie i stylizację. 

Maska zawiera wyjątkowe składniki aktywne, m.in. takie jak proteiny z pszenicy, które znakomicie odżywiają, nawilżają, przywracają włosom ich naturalną strukturę, masło shea, optymalnie nawilżające oraz zmiękczające włosy, o właściwościach naprawczych i łagodzących. Wykorzystane w recepturze maski organiczne oleje: jojoba, migdałowy, kokosowy — doskonale odżywiają, nawilżają, zmiękczają i wygładzają łuskę włosa. Dzięki temu włosy stają się optymalnie zregenerowane i odzyskują naturalną witalność. Są mocniejsze, elastyczne, lśniące oraz podatne na układanie.

Stopy równie ważne

Bardzo często zapominamy o zimowej pielęgnacji stóp. Latem jest nam łatwiej, ponieważ stopy wystawiamy na widok publiczny w sandałach, więc dbamy o nie intensywniej. Zimą natomiast chowamy w grube skarpety i buty, gdzie może i jest ciepło, ale również wilgotno. Pozbawione dostępu do świeżego powietrza, pocą się mocniej, niż zwykle, a naskórek ulega pogrubieniu a często i podrażnieniu.

Stopy potrzebują pielęgnacji przez cały rok, a zimą szczególnie posłuży ich urodzie:

Phenomé WARMING foot therapy

Niezwykle delikatny i aksamitny krem ​​przeznaczony do codziennej pielęgnacji. Opracowany na bazie ekologicznych wód roślinnych oraz organicznych olejów i ekstraktów, eliminuje dyskomfort i przynosi natychmiastową ulgę stopom. Delikatnie rozgrzewa i pobudza mikrokrążenie, sprzyjając dotlenieniu skóry. Nawilża i wygładza naskórek, w szczególności nadmiernie przesuszony i popękany. Działa przeciwzapalnie i antybakteryjnie, przeciwdziała stanom zapalnym. Stopy odzyskują lekkość i świeżość, pozostają odprężone i ukojone ciepłym aromatem oraz zabezpieczone niewyczuwalnym filmem ochronnym. 

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

Swoje działanie zawdzięcza zawartości składników aktywnych, takich jak olej z imbiru, rozgrzewający i pobudzający mikrokrążenie w skórze, działający przeciwzapalnie, olejek z mandarynki , który pobudza mikrokrążenie, działa antyseptycznie, odświeżająco i tonująco. Zastosowanie wyciągu z liści tymianku o działaniu przeciwbakteryjnym, przeciwzapalnym i ściągającym, łagodzi podrażnienia, tonizuje, odświeża. Naturalna kompozycja zapachowa o delikatnej nucie mandarynki, podkreślonej słodyczą pomarańczy i egzotyczną mocą imbiru, odpręża i koi, eliminuje napięcie, przywraca wewnętrzną siłę i równowagę.

Dzięki temu krem zapewni rozgrzane i odprężone stopy, optymalnie nawilżone i zregenerowane. Dodatkowo zabezpieczy przed stanami zapalnymi oraz negatywnym wpływem czynników zewnętrznych na skórę.

Kosmetyki marki Phenomé znakomicie odżywiają skórę twarzy, ciała i stóp nie tylko zimą. Miło jest podarować sobie odrobinę luksusu i z przyjemnością zadbać o siebie podczas każdej pory roku.

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe


Wpis powstał we współpracy z marką Phenomé


Lifestyle

Znaleźć czas na bycie ze sobą „sam na sam”, to najlepszy prezent. Dlaczego? Jest przynajmniej 8 powodów

Hanna Szczygieł
Hanna Szczygieł
23 listopada 2016
Fot. iStock / Grandfailure
Następny

Ile czasu spędzasz sam na sam ze sobą? Dziennie albo w tygodniu…  Bez rodziny, przyjaciół, kolegów z pracy. Nic, zero, ani chwili? Uwierz mi, nie jestem zaskoczona, ale najwyższa pora to zmienić.

Przyznajcie, że przywiązani do komórek, tego naszego całego „Fejsa”, od lat nie doświadczyliśmy prawdziwego czasu dla siebie, tego na refleksję, na usłyszenie ciszy, na rozmyślanie o niebieskich migdałach i tych całkiem przyziemnych sprawach. No bo kiedy u licha mielibyśmy to robić? Dziś, to najlepszy dzień, żeby coś zmienić i znaleźć siebie na nowo!

Tak, tego czasu można się bać, uparcie twierdzić, że wcale nie jest nam potrzebny, ale to tylko dlatego, że nikt nas tego nie nauczył. Nikt nie pokazał nam, jak słuchać siebie – i usłyszeć.

Jest przynajmniej 8 powodów, żeby mieć dla siebie czas!

Zobacz także

Magic Unicorn Box, czyli prezent bardziej niż kreatywny. Prezentownik Oh!me 2018

Rozwód niejedno ma imię – rozstanie to coś znacznie więcej niż podpisanie dokumentu w sądzie

Powiedz mi, jak to jest… Wiedzieć, że ma się dziecko, ale nie mieć pojęcia, co się z nimi dzieje?