Go to content

Regulamin akcji #CelebrujSiebie – czyli kobiecość po swojemu. Zadanie III

WEŹ UDZIAŁ W AKCJI

§1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Akcji pod nazwą #CelebrujSiebie – czyli kobiecość po swojemu zwanego dalej „konkursem”, jest portal Blum Media sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000573762, o kapitale zakładowym w wysokości 10 000 złotych.
2. Akcja zostanie przeprowadzona na stronie internetowej www.ohme.pl oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych Organizatora, w okresie od 22.03.2023 r. do 27.03.2023 r. do godziny 23:59. Wyniki zostaną opublikowane do 28.03.2023 roku.
3. Sponsorem nagród w Akcji jest Dermena – zwana dalej Sponsorem.
4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Akcji i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
5. Regulamin Akcji jest dostępny na stronie internetowej www.ohme.pl.

§2. Uczestnictwo w Akcji

1. Uczestnikami Akcji mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.
2. Uczestnikami Akcji nie mogą być pracownicy Organizatora i pracownicy Sponsorów nagród, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Akcji.
4. Uczestnik oświadcza, że nadesłane zgłoszenie jest jego autorstwa i nie narusza praw autorskich osób trzecich.
5. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że ma prawo do dysponowania swoim utworem oraz że nie narusza przy tym praw autorskich i majątkowych osób trzecich.

§3. Przebieg i warunki udziału w Akcji

1. Aby wziąć udział w Akcji, należy wykonać zadanie konkursowe.

Czas wdrożyć to, o czym mówiłyśmy do tej pory. Zacznijmy od małych kroków i od tego, co wszystkie kochamy – domowe SPA. W najbliższych 7 dniach poświęć 1-2 godziny na beauty rytuał, który od dawna chciałaś zrobić. Wyobraź sobie ten moment, tak jakbyś właśnie teraz go wykonywała. Co czujesz? Wizualizacja to doskonałe narzędzie, które przybliża nas do osiągnięcia celów. Tylko nie zapomnij o działaniu 🙂 Nawet ta jedna godzina w tygodniu może być początkiem dużych zmian w Twoim życiu. 

Co zrobić, by wygrać?

  • Zaobserwować profil ohme.pl na Facebooku i Instagramie
  • W komentarzu pod postem podziel się jak wyglądałoby Twoje wymarzone domowe SPA
  • Można dodać tylko jeden komentarz
  • 5 najbardziej kreatywnych odpowiedzi nagrodzimy zestawami od Dermeny (peeling trychologiczny, szampon, odżywka, maska, serum)

Nagrody:

W tym tygodniu do wygrania 5 zestawów dermokosmetyków do włosów od Dermeny.

Konkurs trwa do 27.03.2023 r. Wyniki konkursu ogłosimy na InstagramStory oraz FacebookStory w dniu 28.03.2023 r.

 §4. Zasady wyłaniania laureatów konkursu

1. Zwycięzcy  zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w Regulaminie.
2. Laureaci zostaną wyłonieni na podstawie najciekawszego listu wybranego przez jury, w skład którego wchodzą redaktorzy portalu www.ohme.pl

 §5. Nagrody w akcji i sposób ich przekazania

1. Sponsorem nagród jest Dermena
2. Laureatami konkursu zostaną osoby, które wybierze jury.
3. Nagrody zostaną wysłane bezpośrednio od Sponsorów w terminie do 15.04.2023 r.
4. Nie istnieje możliwość zamiany nagród rzeczowych na ich równowartość w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.
5. O wynikach laureat zostanie poinformowany przez profil Oh!Me za pośrednictwem prywatnej wiadomości. Zwycięzca skontaktuje się z Organizatorem za pośrednictwem prywatnej wiadomości. W przypadku braku zgłoszenia się Laureata w terminie 14 dni od ogłoszenia wyników, nagroda przechodzi na osobę kolejną wg. ocen redakcji.