Go to content

Pierwsza Dama milczy, a jej poprzedniczki zabierają głos w sprawie zaostrzenia ustawy antyaborcyjnej

Pierwsza Dama milczy, a jej poprzedniczki zabierają głos w sprawie zaostrzenia ustawy antyaborcyjnej
Fot. Wikimedia / Ja FrytaCC BY-SA | Flickr / PO / CC BY-SA | Wikimedia / Oficjalna strona Prezydenta RP/ GNU Free Documentation License

Nie cichnie dyskusja wobec zaostrzenia ustawy antyaborcyjnej, która miałaby wprowadzić całkowity zakaz aborcji. Przypomnijmy, że dotychczasowe prawo dopuszcza legalnego dokonania aborcji w przypadku, gdy ciąża zagraża życiu matki, gdy jest wynikiem gwałtu oraz w sytuacji ciężkiego uszkodzenia płodu.

Wiele kobiet, a także i mężczyzn protestuje wobec próby zaostrzenia prawa. Podpisywane są petycje, organizowane protesty.  Środowiska związane z ruchem kobiet proszą Pierwszą Damę Annę Dudę o zabranie głosu w tej sprawie. Liczą, iż poprze ona prawo kobiet do wyboru i decydowania zgodnie z ich własnym sumienie. Pani Prezydentowa nie zajmuje jednak stanowiska w tej sprawie, i jak na razie milczy. Głos natomiast zabrały jej trzy poprzedniczki – Danuta Wałęsa, Jolanta Kwaśniewska i Anna Komorowska wydając wspólnie oficjalne oświadczenie, w  którym wyraziły swój niepokój dotyczący zmian w ustawie antyaborcyjnej.

Szanowni Państwo!

Z ogromnym niepokojem przyjmujemy koncepcję odejścia od kompromisu w sprawie ustawy antyaborcyjnej z 1993 roku.

Kompromis ten jest efektem poważnej dyskusji. Został wypracowany z dużym trudem. Jak wiele porozumień osiągniętych dzięki ustępstwom obu stron, bywał on w ciągu ostatnich 20 lat kwestionowany z różnych, często przeciwnych, pozycji – zarówno przez zwolenników aborcji na życzenie, jak i zwolenników bezwzględnego jej zakazu. Jego siła polega na tym, że od ponad dwóch dekad chroni obie strony sporu przed radykalizacją prawa – w którąkolwiek ze stron. Dlatego zdecydowałyśmy się go bronić.

Nie we wszystkich kwestiach mamy takie same poglądy. Ale wszystkie jesteśmy matkami i wszystkie myślimy z troską zarówno o naszych córkach, jak i o wszystkich Polkach. Dlatego apelujemy o powstrzymanie działań, które sprawią, że kobiety znajdujące się w obliczu dramatycznie trudnych decyzji będą zmuszane do heroizmu przepisami prawa.

Każda aborcja jest dramatem, ale nie można dramatu kobiet pogłębiać zmuszając je do rodzenia dzieci z gwałtu, czy do ryzykowania życiem i zdrowiem swoim lub dziecka.

Przestrzegamy, że złamanie dotychczasowego porozumienia będzie nieuchronnie prowadzić do zastąpienia trudnego kompromisu stałą wyniszczającą walką, grożącą nieprzewidywalnymi zmianami i popadaniem w skrajne i przeciwne sobie rozwiązania, w zależności od zmiany władzy.
Z poważaniem,

Anna Komorowska
Jolanta Kwaśniewska
Danuta Wałęsa


Źródło: Radio Zet

Fot. Wikimedia / Ja FrytaCC BY-SA | Flickr / PO / CC BY-SA | Wikimedia / Oficjalna strona Prezydenta RP/ GNU Free Documentation License