Go to content

Każdego dnia walczymy o ich życie!

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami

Cierpienie i krzywda zwierząt jest niestety zjawiskiem częstym, które można zaobserwować w obecnych czasach. Dotyczy ono zwierząt domowych, gospodarskich, po zwierzynę dziką, ptactwo a także ryby. To negatywne zachowanie wobec zwierząt uwarunkowane jest różnymi czynnikami m.in. brakiem świadomości, że zwierzę, jako istota żyjąca jest zdolna do  odczuwania bólu i cierpienia, brak empatii wobec zwierząt i  traktowanie ich jak rzecz, nieporadność życiowa jak również powielanie zachowań od swoich przodków, gdzie zwierzę tylko i wyłącznie służyło do określonych celów: pracy, stróżowania, służenie, jako pokarm. Mimo, że na przestrzeni lat stosunek ludzi do zwierząt uległ diametralnej poprawie, prawna ochrona zwierząt nadal zostaje naruszana.

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce codziennie spotyka się z krzywdą i cierpieniem zwierząt. Cierpienie ma wieloraki wymiar np.: stałe utrzymywanie zwierzęcia – psa na łańcuchu, utrzymywanie go bez odpowiedniego pomieszczenia chroniącego przed działaniem uporczywych warunków atmosferycznych, bez stałego dostępu do wody czy odpowiedniej racji pokarmowej.

Ludzie ogromnego serca, Społeczni Inspektorzy TOZ w Polsce w stosunku do każdego zwierzęcia, którzy nieodpłatnie, poświęcając swój czas wolny od pracy zawodowej pomagają tym, którzy sami o  tę pomoc się nie upomną. Nie ma rozwiązań szablonowych, w związku z tym Społeczni Inspektorzy TOZ do każdej sprawy podchodzą indywidulanie, sprawdzając różne czynniki, które złożyły się na zaburzony dobrostan zwierzęcia.

Niekiedy okazuje się, że krzywda zwierzęcia nie jest zamiarem świadomym i zamierzonym, gdyż po rozpatrzeniu sprawy przez społecznych Inspektorów Towarzystwa okazuje się, że właścicielem jest osoba starsza, schorowana, nieporadna życiowo, która w zasadzie sama wymaga natychmiastowej pomocy i opieki. Nader częstym powodem są również bariery finansowe związane z utrzymaniem zwierzęcia, niestety zubożenie ludzi jest dosyć częstym zjawiskiem, co przekłada się na obniżony dobrostan zwierzęcia. Inspektorzy mają kluczowe zadanie, aby poprawić dobrostan takiego zwierzęcia, pomoc taka to chociażby zorganizowanie bądź zakupienie nowej budy dla zwierzęcia, uprzątnięcie kojca, w którym znajduje się zwierzę, czy pomoc w postaci karmy.

Zdarzają się przypadki, gdy zwierzę musi zostać niezwłocznie odebrane, z uwagi na fakt, że dalsze pozostawienie zwierzęcia zagraża jego zdrowiu bądź życiu. Jednakże zaznaczyć należy, że odbiór taki nie jest odbiorem trwałym, zaś jest to odbiór tymczasowy (zabezpieczenie zwierzęcia na czas toczącego się postępowania karnego), dopiero zaś w ostatniej fazie przedmiotowej sprawy, gdy sprawa trafi do sądu, to  jako środek karny może on orzec trwały przepadek zwierzęcia.

Nie każda interwencja kończy się odbiorem zwierzęcia, odbiór zwierzęcia to ostateczność gdyż jakkolwiek by to nie brzmiało, każde zwierzę bez wyjątku, bezgranicznie kocha swojego właściciela. Odbiór zwierzęcia, czyli rozłąka ze swoim panem to dodatkowy stres dla zwierzęcia, które i tak doznało już krzywdy. W tym przedmiocie jasno należy stwierdzić i podkreślić, że Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce nie jest po to, aby bezmyślnie odbierać zwierzę. Niestety coraz częściej można się spotkać z  bezmyślnym, każdorazowym i nagminnym odbiorem zwierząt przez różne organizacje, co nie zawsze jest adekwatnym i proporcjonalnym rozwiązaniem jak również nie zawsze takowa organizacja posiada wydaną w tym zakresie decyzję administracyjną. Mówiąc kolokwialnie odbiór taki nie jest odbiorem zgodnym z literą obowiązującego prawa i jest po prostu zaborem mienia, gdyż w sprawach nieuregulowanych w Ustawie o ochronie zwierząt, zwierzę traktuje się, jako rzecz szczególnego rodzaju.

Edukacja w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt, gdyż to właśnie uświadamianie ludzi przekłada się za zmniejszenie cierpienia i krzywdy zwierząt. Działania takie najczęściej przeprowadzane są w szkołach (edukacja dzieci i młodzieży) jak również na podstawie współpracy z wójtem/burmistrzem/prezydentem miasta, gdzie edukacja jest skierowana do wszystkich mieszkańców danego obszaru.

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce każdego dnia walczy o ich życie. Oczywiście nie jesteśmy w stanie zmienić życia każdego zwierzęcia, co jest smutną rzeczywistością, jednakże niezmiernie satysfakcjonujący jest fakt, gdy dobrostan kolejnego zwierzęcia zostaje odmieniony. W związku, z czym apel do wszystkich ludzi „miej serce dla zwierząt nie tylko od serca” i pomóż nam pomagać.

Pamiętaj reaguj na cierpnie zwierząt!