Go to content

„Homoseksualizm to choroba patologiczna”. Tak twierdzi ponad połowa lekarzy w Europie. Czy są wśród nich Polacy?

Fot. iStock/svetikd

Osoby o odmiennej orientacji seksualnej zostały uznane przez lekarzy z 19 państw Europy, jako chore i kwalifikują się do leczenia. Tak twierdzi ponad połowa z 1039 przedstawicieli branży medycznej, którzy wzięli udział w badaniu przeprowadzonym przez Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

„Homoseksualizm jest chorobą, którą można wykryć i wyleczyć”. Taki pogląd dominuje wśród lekarzy w Bułgarii, na Węgrzech, we Włoszech, na Łotwie, w Rumunii, Słowacji i w Polsce.

Ma to związek z sytuacją polityczną, która panuje w krajach bloku wschodniego. W tych rejonach panuje mała tolerancja homoseksualistów, od których wymaga się ukrywania swojej orientacji.

Badani wskazują powód takiego wyniku. Zwracają uwagę na to, że w wielu krajach Unii Europejskiej brakuje odpowiedniej polityki, kampanii i środków uświadamiających, że homoseksualizm to nie jest choroba, którą można leczyć tak jak np. grypę.

Kolejnej przyczyny doszukują się w programie szkoleń i studiów medycznych, które nie zawierają tematów dotyczących osób homoseksualnych.

Autorzy opublikowanego raportu proponują szereg rozwiązań. Ich zdaniem profesjonaliści powinni być wspierani poprzez szkolenia i budowanie świadomości. Podjęcie środków, które mogą zmienić ich pogląd jest ważny. Osoby homoseksualne powinny być traktowane na równi z heteroseksualnymi i powinni mieć takie same prawa do korzystania z opieki medycznej.

W badaniu udział wzięli lekarze z Austrii, Bułgarii, Danii, Grecji, Hiszpanii, Finlandii, Francji, Chorwacji, Węgier, Irlandii, Włoch, Litwy, Łotwy, Malty, Holandii, Polski, Rumunii, Słowacji i Wielkiej Brytanii.

To przerażające, że osoby wykształcone mają takie poglądy. Homoseksualizmu nie można wyleczyć, bo nie jest chorobą, co stwierdziła Światowa Organizacja Zdrowia i wykreśliła go z listy w wyniku głosowania. Naukowcy nigdy nie otrzymali rzetelnych wyników badań nad homoseksualistami, których można by traktować jako pacjentów.

Pełny raport znajduje się tutaj


Źródło: rosavzw.be