Rozwód Związek

„Wybaczam ci. Zamykam te drzwi”. List żony do kochanki męża

Ewa Raczyńska
Ewa Raczyńska
9 maja 2019
Fot. iStock/Orla
 

Właściwie nie wiem, dlaczego do ciebie piszę. Minęło kilka lat, ty pewnie nawet mnie nie pamiętasz, może podobnie jak mojego byłego męża. W końcu się wam nie ułożyło, każde poszło swoją drogą, ale to ciebie za to nienawidziłam i winiłam. Bo kto inny mógł być winny tragedii jaka wydarzyła się w moim życiu, jeżeli nie ty.

To ty odebrałaś mi męża, zniszczyłaś wszystko to, w co ja włożyłam swoją energię. Wkradłaś się jakimś podstępem w naszą codzienności i skradłaś ją nam kawałek po kawałku. Najpierw odebrałaś wspólne wieczory, później weekendy, noce, by w końcu zabrać wszystko. Nie chciałam słyszeć, że wina nie jest jednostronna, że warto spojrzeć szerzej, że to pomaga. W dupie miałam te mądrości. Siedziałam i wyłam, bałam się, straciłam poczucie bezpieczeństwa, pewność, plany na przyszłość. Zostałam z ogromną stratą, której nie byłam w stanie w sobie pomieścić. A ty? Ty bawiłaś się w najlepsze z moim mężem. Kiedy ja cierpiałam, wy planowaliście wakacje, urządzenie sypialni, chodziliście na kolacje, do kina. Umawialiście się z naszymi wspólnymi znajomymi. Nawet nasze dzieci zabrałaś do zoo, podczas gdy ja każdego dnia walczyłam ze sobą, by zrobić im obiad.

Życzyła ci najgorzej na świecie. Nie mogłam na ciebie patrzeć, na tę twoją buzię roześmianą. Powtarzałam sobie, że drzemie w tobie coś złego, co w końcu mój mąż zobaczy. Tak się nie stawało, a ja byłam coraz bardziej rozżalona, choć nie traciłam nadziei, że on wróci. Tak, nawet o tym nie wiesz, czekałam na niego bardzo długo. Miałam nadzieję, że przejrzy na oczy, że zrozumie, że jestem lepsza od ciebie.

Kiedy nie wracała, nauczyłam się żyć bez niego, a z czasem także i bez ciebie. Rozwód, podział majątku, opieka nad dziećmi. Poszło gładko, bo on nie chciał mnie bardziej krzywdzić. Za to dziś jestem mu wdzięczna.

Kiedyś natrafiłam na artykuł o związkach, a raczej o ich rozpadzie. Ktoś punkt po punkcie wyliczał, co staje się powodem rozwodu. Nie było tam innej kobiety. Za to były rzeczy, których wcześniej nie dostrzegłam. Brak rozmów, wieczne oczekiwania, pretensje. Zobaczyłam moje małżeństwo przez pryzmat tych błędów – obopólnych, bo i ja i mój były mąż nie byliśmy w niczym lepsi, oboje przyłożyliśmy rękę do tego, co się stało.

Poszłam na terapię, chciałam to wszystko zrozumieć, ułożyć sobie w głowie. I tak dotarło do mnie, że twoje pojawienie się w naszym życiu nie było przypadkowe, było konsekwencją wielu składowych, do których także i ja, niestety, się przyłożyłam. Rozstaliście się, a ja nie poczułam radości czy ulgi. Myślałam wcześniej, że będę triumfować, jeśli wam nie wyjdzie. Nic takiego nie miało miejsca. A ty właściwie zniknęłaś zupełnie z mojego życia. Od dłuższego czasu nie interesował mnie wasz związek, ty, twoje życie. Zaczęłam żyć swoim, choć gdzieś drzazga w sercu została.

Minęło osiem lat. Dzieci właściwie za chwilę dorosłe. Ja mam dobre życie. Mój były mąż chyba też. Ciebie czasami widuję. Mijamy się samochodami, może raz na pół roku migniesz mi w jakieś galerii handlowej. Nie boję się już ciebie. Nie napawasz mnie lękiem, nie śni mi się, że odbierasz mi wszystko, jak to bywało kiedyś. Te koszmary były straszne, nawet skarpetki kazałaś mi ściągać ze stóp. Zostawiałaś mnie nagą w tych snach.

Nie wiem, czy masz męża, dzieci, jak wygląda dzisiaj twoje życie, ale, kiedy ostatnio obudziłam się w środku nocy, poczułam, że muszę tobie wybaczyć. Że czas to zrobić, by pójść dalej. Bardzo dużo czasu poświęciłam na pracę ze sobą, na zrozumienie swoich mechanizmów, dostrzeżenie fałszywych przekonań. Dało mi to siłę i pewność, że podążam dobrą dla siebie drogą. Wybaczenie, to ostatni punkt. Myślę, że wybaczyłam ci już dawno, choć nie zdawałam sobie z tego sprawy. Nazwanie swoich uczuć przyniosło mi ogromną ulgę. Wtedy w nocy wyszeptałam: „Wybaczam ci” i poczułam spokój. I wdzięczność za to uczucie.

Dlatego piszę, bo chcę, żebyś wiedziała, że nie mam do ciebie żalu, nie mam złości, zawiści, zazdrości. Jest wybaczenie, które jednocześnie staje się pożegnaniem z tym, co było, zamknięciem drzwi i otwarciem zupełnie nowych.

Życzę ci wszystkiego co najlepsze, mam nadzieję, że twoje życie będzie szczęśliwe.


Rozwód Związek

Regulamin konkursu „Jestem EKO”

Hanna Szczygieł
Hanna Szczygieł
9 maja 2019
Fot. iStock / Viktor_Gladkov
 

Regulamin Konkursu „Jestem EKO”

WEŹ UDZIAŁ W ZABAWIE: „Jestem EKO”

§1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Akcji pod nazwą Konkurs „Jestem EKO” zwanego dalej „Konkursem”, jest portal Blum Media sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiktorii Wiedeńskiej 9a/42, 02-954 Warszawa, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000573762,
  o kapitale zakładowym w wysokości 10 000 złotych.

  1. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej www.ohme.pl oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych Organizatora, w okresie Akcja trwa od 09.05.2019 do 19.05.2019 roku.Wyniki zostaną opublikowane na stronie Oh!me do dnia 21.05.2019 roku
 2. Sponsorem nagród w Konkursie jest marka Remington – zwana dalej Sponsorem.
 3. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 4. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.ohme.pl. 

§2. Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i pracownicy Sponsorów nagród, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 4. Uczestnik oświadcza, że nadesłane zgłoszenie Konkursowe jest jego autorstwa i nie narusza praw autorskich osób trzecich.
 5. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że ma prawo do dysponowania swoim utworem oraz że nie narusza przy tym praw autorskich i majątkowych osób trzecich. 

§3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy wykonać zadanie konkursowe.
  ZADANIE KONKURSOWE
  Wyślij do nas swoją pracę pokazującą, jak żyjesz EKO! Wszystkie chwyty dozwolone – to może być list, opowieść, wiersz, zdjęcie, grafika, komiks, film lub piosenka. A może planujesz małe #TrashChallenge? Zachwyć nas i zarażaj świat swoim eko optymizmem! Najfajniejsze prace nagrodzimy cudownymi EKO suszarkami marki Remington, które zużywają mniej prądu i dbają o włosy! Ach i co najlepsze – z okazji Dnia Matki nagradzamy Ciebie i Twoją Mamę! Należy jej się nagroda, skoro wychowała tak wspaniałą EKO babkę!💗Jeśli chcecie przesłać pracę w formie nagrania audio lub wideo – opublikujcie ją na portalu społecznościowym lub swoim kanale YouTube (ustawienia prywatności „publiczne” – i wyślijcie do nas link!Prace przesyłajcie na adres [email protected] z dopiskiem „Jestem EKO”.

  Prosimy o dołączenie w treści wiadomości poniższego oświadczenia:
  Oświadczam, że jestem autorem nadesłanej pracy konkursowej oraz wyrażam zgodę na jej publikację przez portal Oh!me.
  Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora oraz Sponsora konkursu, swoich danych osobowych, uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych i RODO.

 2. Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na platformie do komentowania.
 3. Jedna osoba może przesłać tylko jedną odpowiedź. W przypadku udzielenia większej liczby odpowiedzi, Organizator weźmie pod uwagę podczas rozstrzygania konkursu, pierwszy nadesłany e-mail.

 §4. Zasady wyłaniania laureatów Konkursu

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w Regulaminie.
 2. 3 laureatów zostanie wyłonionych na podstawie najciekawszej odpowiedzi przez jury, w skład którego wchodzą pracownicy i redaktorzy portalu www.ohme.pl
 3. Wyniki zostaną opublikowane na stronie Oh!me do dnia 21.05.2019 r..

 §5. Nagrody w Konkursie i sposób ich przekazania

  1. Sponsorem nagród w Konkursie jest marka Remington- zwana dalej Sponsorem.
  2. Laureatami Konkursu zostaną 3 osoby, które wybierze jury na podstawie najciekawszej odpowiedzi.
  3. Nagrody:

   1. Dwie suszarki  THERMACARE PRO 2200 DRYER D5710  (kolor czarny) – po jednej dla ciebie i dla mamy

   2. Dwie suszarki THERMOCARE PRO 2300 D5715 (kolor czarno złoty) – po jednej dla ciebie i dla mamy

   3. Dwie suszarki THERMACARE PRO 2400 D5720 (kolor biały) – po jednej dla ciebie i dla mamy

4. Nie istnieje możliwość zamiany nagród rzeczowych na ich równowartość w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.

5. Jeżeli laureat Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru innego laureata Konkursu.

6. Udział w Konkursie i przesłanie pracy Konkursowej jest jednoznaczne akceptacją niniejszego regulaminu oraz z prawem do wykorzystania tejże pracy przez Organizatora w celach promocyjnych.

7. Przesyłając pracę Konkursową, Uczestnik powinien wyrazić zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) i RODO. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

8. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom przesyłką poleconą lub przesyłki kurierskiej w ciągu 14 dni od daty przesłania Organizatorowi danych kontaktowych przez Laureatów Konkursu.

 §6. Odpowiedzialność Organizatora

Organizator Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za treść regulaminu i przebieg Konkursu. Organizator i sponsorzy nagrody nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, terminowość doręczenia pism i nagród przez Pocztę Polską lub kuriera. Organizator i sponsorzy nagrody nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem nagrody spowodowanym podaniem przez Uczestnika błędnego adresu lub innych danych. Organizator i sponsorzy nagrody nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania Uczestnika lub zmianę innych danych uniemożliwiającą dostarczenie nagrody albo powiadomienie o wygranej. W takim przypadku Uczestnik traci prawo do nagrody.

Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w terminie 30 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna być przesłana na adres Organizatora, w formie pisemnej pod rygorem nieuwzględnienia jej oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.

Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji zgłoszonych po terminie, o którym mowa powyżej, jak również reklamacji niespełniających innych wymogów wskazanych w ust. 2.

Złożone reklamacje, spełniające wymogi, o których mowa w ust. 2, rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani Uczestnicy zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym w terminie 14 dni od rozpatrzenia reklamacji.

 §7. Postanowienia końcowe

W razie szczególnych, niezawinionych przez Organizatora okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie Konkursu na dotychczasowych zasadach Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie z równoczesnym poinformowaniem o tym uczestników za pośrednictwem strony www.ohme.pl.

Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść regulaminu, przebieg Konkursu ani działania Organizatora, w tym za wyłanianie zwycięzców i przekazywanie nagród.

Konkurs w żaden sposób nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.

Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym lub grą na automatach w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.).


Rozwód Związek

Smart cooking – gotuj szybko, sprytnie i zdrowo

Redakcja
Redakcja
9 maja 2019
Fot. Materiały prasowe

Wiecznie zabiegani pomiędzy pracą, dodatkowymi zajęciami, opieką nad dziećmi a znalezieniem chwili na relaks i przyjemności, skarżymy się na brak czasu. Pośpiech sprawia, że jemy szybko narzekając na jakość dań, które przecież sami przygotowaliśmy czy ilość wyrzucanego co tydzień jedzenia, które osłabia nasz budżet i ekologiczne podejście do zakupów. Z naszymi poradami nauczysz się gotować w stylu smart, czyli szybko, sprytnie, zdrowo i – przede wszystkim – przyjemnie! Bakalland podpowiada, jak to zrobić.

Kuchnia zero waste

Planując większe zakupy postaraj się przejrzeć produkty, które masz już w swojej kuchni. Na ich podstawie zaplanuj jadłospis na cały tydzień. Dzięki temu będziesz miała jasność, jakich produktów brakuje Ci do wykonania potrawy. W trakcie tygodnia staraj się trzymać ustalonego wcześniej menu. Jeżeli jednak z jakichś przyczyn Twoje planu będą musiały się zmienić, staraj się przemycić produkt w  innej potrawie. Np. jeżeli planowałaś ugotowanie kremu z brokułów, ale okazuje się, że wrócisz później do domu i nie zdążysz go przygotować, wykorzystaj warzywo dodając różyczki do gulaszu lub ryby na parze.

Często elementy produktów, które uważamy za odpadki, w rzeczywistości nimi nie są – wystarczy odpowiednio je przyrządzić. Z łupin wyszorowanych wcześniej ziemniaków możesz przyrządzić pieczone chipsy, skrapiając je oliwą oraz oprószając solą, a następnie wstawiając do piekarnika. Jeżeli dobrze obierzesz korzeń brokułu, możesz go ugotować wraz z różyczkami – jest równie smaczny, a dzięki temu na Twoim talerzu znajdzie się większa porcja tego pysznego oraz zdrowego warzywa. Liście rzodkiewki również nie muszą lądować w koszu – dodając do nich orzechy pinii, parmezan, odrobinę oliwy i przyprawy, a następnie blendując, przygotujesz pyszne pesto, które będzie idealnie pasowało do makaronu. Korzystanie z resztek pobudza kreatywność!

Wbrew pozorom, sięganie po roślinne „odpady” może być źródłem wielu witamin i minerałów! Liście czy korzenie warzyw, które odruchowo odcinamy i wyrzucamy do kosza to produkty mogą smakować równie dobrze, jak samo warzywo. Aby dodatkowo wzbogacić danie z warzywnych resztek w wartości odżywcze, dodaj do niego podprażone na patelni pestki dyni czy słonecznika albo dowolne orzechy. Dorzucając do wytrawnego dania kilka dowolnych suszonych owoców, np. żurawinę lub Złote Owoce, nadasz mu niecodziennego smaku i aromatu. Przygotowując takie danie z pewnością zaskoczysz siebie i swoich bliskich.

Dwie potrawy na jednym ogniu

Przygotowując obiad spróbuj zrobić dwie rzeczy za jednym zamachem. Dla przykładu, gotując w wodzie fasolkę szparagową możesz umieścić na garnku koszyczek do gotowania na parze, a na nim oczyszczone kawałki warzyw, ryby lub mięsa. Para uciekająca z garnka nie ulotni się na darmo – przy okazji przygotujesz drugą część obiadu! Gotując na parze dodatkowo zachowasz cenne składniki odżywcze, które wygotowują się podczas klasycznej obróbki w dużej ilości wody. W taki sposób zaoszczędzisz jednocześnie czas i pieniądze, ponieważ wykorzystasz mniej gazu lub prądu. Spróbuj!

Dodawaj na zdrowie

Gotowe już danie możesz wzbogacić o dodatkowe cenne wartości odżywcze. Wystarczy, że posypiesz je bogatymi w składniki odżywcze bakaliami. Używając pestki dyni lub słonecznika dostarczysz sobie mocy fosforu, bardzo ważnego w procesie mineralizacji kości i zębów, dodatkowa łyżka sezamu zagwarantuje Ci dawkę magnezu, który zwalczy uczucie zmęczenia i znużenia, a garść orzechów np. włoskich podkręci Twój metabolizm energetyczny. Nadadzą one także daniu dodatkowej faktury, przez co będzie ono jeszcze ciekawsze i smaczniejsze. Sięgnij po te rekomendowane przez Instytut Żywności i Żywienia, np. od Bakalland, aby mieć pewność, że sięgasz po produkty wysokiej jakości.

Artykuł powstał we współpracy z bakalland.pl


Zobacz także

Mężczyźni, którzy jedzą owoce i warzywa są atrakcyjniejsi dla kobiet. Dlaczego?

Znajdź swoją drugą połówkę jeszcze przed świętami!

„Nie rozumiesz, że cię kocham i chcę mieć ciebie tylko dla siebie?”. Życie z zazdrością

Zazdrość? Kochanie, nie bądź śmieszna!