Zdrowie

Startuje ogólnopolska kampania prasowo-internetowa „Zadbaj o serce”

Medical Media Solutions
Medical Media Solutions
10 września 2018
 

Już dziś, 10 września zainauguruje 10. edycja kampanii prasowo-internetowej „Zadbaj o serce”. Jej organizatorem jest wydawnictwo Medical Media Solutions, a główny patronat objęło Polskie Towarzystwo Kardiologiczne. Projekt powstał przy wsparciu merytorycznym wielu cenionych ekspertów, organizacji oraz fundacji. Kampania „Zadbaj o serce” jest ważnym medium za pomocą, którego podsumowujemy stan obecny, sukcesy i najpilniejsze problemy oraz wskazujemy jakie są najlepsze rozwiązania, które pozwalają na lepszą profilaktykę, diagnostykę i leczenie chorób kardiologicznych.

Polecamy Wam tę edukacyjną lekturę, gdyż przedstawiliśmy w niej wiele inspirujących i rzetelnych materiałów. Publikacja ukazuje się już dziś wraz z dziennikiem Rzeczpospolita.

Na okładce tytułu wystąpił prof. Piotr Ponikowski – Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. W swoim materiale przedstawił najważniejsze działania, które podejmuje Polskie Towarzystwo Kardiologiczne na rzecz podnoszenia świadomości oraz wiedzy społeczeństwa w zakresie profilaktyki dotyczącej chorób sercowo-naczyniowych. „Nie od dziś wiadomo, że lepiej jest zapobiegać niż leczyć. O wiele łatwiej radzić sobie z chorobą na poziomie profilaktyki – daje to lepsze efekty dla pacjenta i jest tańsze dla całego systemu” – wskazuje prof. Ponikowski.

Jednym z istotnych tematów projektu jest udar mózgu, który stanowi główny powód niepełnosprawności u osób po 40. roku życia. Dr Adam Kobayashii z Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie podkreślił, iż migotanie przedsionków jest jednym z najważniejszych czynników ryzyka wystąpienia udaru niedokrwiennego mózgu, gdyż zwiększa ryzyko jego wystąpienia aż pięciokrotnie! Dodatkowo prof. Piotr Hoffman wyjaśnił jakie działania należy podjąć, aby zapobiec wystąpieniu kolejnego udarowi mózgu. Natomiast Adam Siger, vice-prezes Fundacji Udaru Mózgu oraz Sebastian Szyper, prezes Stowarzyszenia Udarowcy – Liczy się Wsparcie opowiedzieli o istocie działań edukacyjnych, które mają na celu podnosić poziom świadomości społeczeństwa. Zwrócili też uwagę na kwestię farmakoterapii oraz rehabilitacji polskich pacjentów. „Od wielu lat Fundacja Udaru Mózgu zwraca uwagę na potrzebę wypracowania modelu standaryzacji opieki nad pacjentem po udarze mózgu. To bardzo ważne, aby pacjenci w całej Polsce mieli równy dostęp do nowoczesnego leczenia i rehabilitacji” – apeluje Adam Siger.

Hipercholesterolemia rodzinna dotyka całe rodziny i jest przekazywana z pokolenia na pokolenie. Nawet 150-200 tysięcy Polaków dotyczy ta choroba, z czego nieliczna grupa pacjentów otrzymuje odpowiednie leczenie. Temat szczegółowo został podjęty przez prof. Marcina Gruchałę, kierownika I Katedry i Kliniki Kardiologicznej w Gdańsku. W materiale został poruszony istotny problem, jakim jest brak dostępu polskich pacjentów do innowacyjnej terapii. „My kardiolodzy dla dobra naszych pacjentów chcielibyśmy mieć dostęp do nowych, innowacyjnych leków w zakresie zarówno niewydolności serca, ostrych zespołów wieńcowych jak i również hipercholesterolemii” – zaznacza prof. Gruchała.

Z punktu widzenia populacyjnego nadciśnienie tętnicze jest najważniejszą przyczyną śmierci w Polsce. Nie daje wyraźnych objawów, ale to główna przyczyna śmierci, których dzięki właściwemu stylowi życia i leczeniu można uniknąć. Jak wygląda obecny stopień kontroli pacjentów z nadciśnieniem tętniczym w Polsce? Z czego wynikają trudności w kontroli nadciśnienia tętniczego? Jakie są wskazania do zastosowania leku złożonego w terapii hipotensyjnej?O zgłębienie tych kwestii poprosiliśmy prof. Piotra Jankowskiego, sekretarza Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

„Jak wiadomo wysokie stężenie cholesterolu jest czynnikiem ryzyka chorób układu krążenia. Niestety w Polce aż ponad 60% populacji osób dorosłych ma podwyższone stężenie cholesterolu całkowitego, dlatego też profilaktyka jest niezmiernie ważna” – wskazuje prof. Longina Kłosiewicz-Latoszek z Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie. Pani profesor wskazuje jak negatywny wpływ na nasze zdrowie ma spożywanie kwasów tłuszczowych nasyconych i w jaki sposób możemy wyeliminować je z naszej diety.

O tym, dlaczego co drugi Polak umiera w ciągu pięciu lat od zawału opowiedziała nam Halina Pilonis, redaktor serwisu Medonet. W publikacji podjęliśmy też temat właściwego przepływu krwi, który stanowi istotny element w prewencji chorób sercowo-naczyniowych.

Serdecznie zachęcamy Was do zapoznania się ze szczegółami tego edukacyjnego projektu, który jest również dostępny online http://dbajozdrowie.info/wp-content/uploads/2018/09/ZADBAJ_O_SERCE-final-version.pdf

 


Zdrowie

 10. jubileuszowa edycja projektu „Pokonać Raka”

Medical Media Solutions
Medical Media Solutions
10 marca 2019
 

Pacjent onkologiczny w centrum uwagi! Brzmi trywialnie, ale nie możemy przestać apelować, by świadomość na temat zmian potrzebnych polskiej onkologii nie była jedynie hasłem politycznym, czy samotnym wołaniem pacjentów o pomoc. Potrzeba nam działań, wsparcia, realnego podejścia do całości problematyki.

Dziś polecamy Waszej uwadze, tytuł, który powstał przy wsparciu rzetelnych medycznych i pacjenckich głosów. Główny patronat nad publikacją objęło Polskie Towarzystwo Onkologiczne oraz Polska Grupa Raka Płuca, a także portal Oh!me 🙂

Według Krajowego Rejestru Nowotworów w naszym społeczeństwie żyje około miliona osób z rozpoznaną chorobą nowotworową w ciągu ostatnich 15 lat. W 2016 r. odnotowano 164 tys. nowych zachorowań, z czego prawie 100 tys. osób zmarło z powodu nowotworu. To pokazuje skalę problemu, z którym musimy się zmierzyć, pamiętając przy tym, że choroba nowotworowa to ogromne wyzwanie dla każdego człowieka i jego bliskich.

ONKOLOGIA TO WYZWANIE

Takimi danymi w słowie wstępu projekt otwiera prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego – prof. Adam Maciejczyk. W artykule profesor przedstawia wyzwania jakie stoją przed polską onkologią, dostrzega pozytywne zmiany, które już się dokonały, ale i zauważa potrzeby, na których zaspokojenie czeka całe środowisko medyczne i pacjenci.

JAKOŚĆ ŻYCIA Z RAKIEM PIERSI

Na okładce tytułu wystąpił prof. Tadeusz Pieńkowski – prezes Polskiego Towarzystwa do Badań nad Rakiem Piersi. Wywiad z tym ekspertem dedykowaliśmy tematowi zaawansowanego raka piersi, ale tak naprawdę dzięki atencji profesora udało się nakreślić ogólną sytuację profilaktyki, diagnostyki i leczenia raka piersi. Profesor jako autorytet tej specjalizacji onkologicznej, dlatego punktuje również kwestie wymagające natychmiastowych zmian, pochylając się szczególnie nad niezaopiekowaną̨ grupą pacjentek z HER2-ujemnym rakiem piersi.

Temat raka piersi jest również poruszony w rozmowie z dr Tomaszem Ciszewskim. Jest wiele mitów na temat chemioterapii, tym razem postanowiliśmy przyjrzeć się informacjom związanym z chemioterapią doustną. W materiale dowiecie się komu jest ona dedykowana, jak wygląda to leczenie i czy wpływa na życie pacjentek?

TEMAT SPECJALNY – ŻYWIENIE POZAJELITOWE

Znaczenie żywienia klinicznego w całym procesie leczenia onkologicznego zostało przedstawione z pozycji trzech perspektyw. Dr Aleksandra Kapała wprowadza czytelników w zrozumienie miejsca żywienia onkologicznego w walce z nowotworem. Dzięki tej rozmowie mamy okazję dowiedzieć się choroba zmienia potrzeby żywieniowe człowieka, jak wygląda opieka nad pacjentem, który wymaga specjalnego żywienia i w końcu wprowadza nas w problematykę żywienia pozajelitowego. Praktyczny aspekt tego zagadnienia kolejno nakreśla pacjentka, a Fundacja EuropaColon merytorycznie komentuje m.in. kwestie tworzenia Cancer Units i ścieżkę dostępu pacjentów do żywienia domowego.

Fundacja zauważa również dramatyczną sytuację pacjentów z rakiem jelita grubego, bowiem z powodu braku refundacji lekarze nie mają do dyspozycji leków w III i IV linii. Temat tego nowotworu jest również poruszony od strony możliwości diagnostycznych przez dr Iwonę Kozak-Michałowską.

DIAGNOSTYKA MOLEKULARNA

Jaka jest nasza wiedza na temat wpływu diagnostyki molekularnej na efekty leczenia raka płuca? Niestety nadal niewystarczająca, dlatego prof. Joanna Chorostowska-Wynimko zgodziła się przyłączyć do apelu i we wspaniałym wywiadzie odpowiada na wszystkie wątpliwości związane ze szlakiem diagnostycznym raka płuca, ze szczególnym naciskiem na charakterystykę sytuacji pacjentów, u których potwierdzono rearanżacji w genie ALK lub ROS1. Do jakich zmian doszło 1 stycznia br., jak zmieniła się sytuacja chorych, co jeszcze wymaga wsparcia? Odpowiedzi znajdziecie w rozmowie z panią profesor.

BÓL NOWOTWOROWY – MASZ PRAWO WIEDZIEĆ!

Każdy chory, a szczególnie chory onkologiczny ma prawo i powinien mieć dostęp do specjalistycznego leczenia bólu. Pamiętaj, że na każdym etapie leczenia możesz zostać skierowany do Poradni Leczenia Bólu przez swojego lekarza onkologa, lekarza rodzinnego, ortopedę, neurologa lub innego specjalistę! Taki przekaz płynie z artykułu dr Iwony Furman, która zachęca chorych i ich bliskich do większej świadomości na temat ich praw do terapii bólu w leczeniu onkologicznym. Wywiad inspiruje do działania, a w poszukiwaniu dalszej wiedzy zapraszamy również na portal dedykowany specjalnie pacjentom: bolprzebijajacy.pl.


Zdrowie

Życie Seniora

Medical Media Solutions
Medical Media Solutions
12 lipca 2018

Drodzy Czytelnicy,

W dniu dzisiejszym, 12 lipca wraz z dziennikiem Gazeta Wyborcza ukazała się 5. edycja kampanii „Życie Seniora”, organizowana przez wydawnictwo Medical Media Solutions. Zapraszamy do zapoznania się z publikacją, w której poruszone zostają tematy istotne dla seniorów, w tym dieta i jej wpływ na nasze zdrowie, profilaktyka w chorobach układu krążenia czy temat tabu jakim jest zagadnienie problemów związanych ze słuchem.

Na okładce kampanii zagościł Dancing Międzypokoleniowy. Organizacja, która w wyjątkowy sposób aktywizuje seniorów, o czym opowiadają członkowie Dancingu – Stanisława Cymerman i Leszek Kubuj oraz jego założycielka – Paulina Braun.

Publikację otwiera wypowiedź prof. Tomaszka Kostki, który porusza temat opieki geriatrycznej w Polsce. Punktuje wyzwania przed jakimi stoi polska geriatria ale i dostrzega pozytywne zmiany.

1200x680

Kiedy tracimy słuch. Gdzie szukać wsparcia?To zapowiedź artykułu na temat problematyki dostrzegania problemów ze słuchem i apel do tego, by skonsultować go ze specjalistą. Warto podkreślić, że co roku przybywa osób starszych zmagających się z niedosłuchem bądź głuchotą. Niestety często lekceważymy to zagadnienie nie wiedząc, że możemy je leczyć. Gdzie zwrócić się o pomoc, jak wygląda wizyta u lekarza, opowiada mgr Ewa Brzezina – dyplomowany Protetyk Słuchu, Technik Obiektywnych Badań Słuchu u Dzieci i Niemowląt.

Kiedy traci się słuch wówczas nieocenione staje się wsparcie ze strony bliskich, znajomych. Jakiego wsparcia i pomocy potrzebuje osoba niedosłysząca lub głucha odpowiada na bazie swojego doświadczenia, jako osoby niedosłyszącej i współpracującej z osobami zmagającymi się z problemami ze słuchem, Małgorzata Piątkowska – Wiceprezes Polskiej Fundacji Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym ECHO.

Serdecznie zapraszamy seniorów do zapoznania się z ważnym materiałem pt. Zmniejsz ryzyko udaru.Wraz z wiekiem ryzyko udaru rośnie, jednak dzięki odpowiedniej profilaktyce i ciągłemu rozwojowi medycyny, jesteśmy w stanie zmniejszyć ryzyko jego wystąpienia. O tej profilaktyce oraz leczeniu rozmawiamy z prof. Dariuszem Kozłowskim, z Kliniki Kardiologii i Elektroterapii Serca GUMed, Centrum Medyczne Zdrowy Profil w Gdańsku.

W obrębie profilaktyki ważnym aspektem jest również dieta. Dr Agnieszka Jarosz, kierownik Centrum Promocji Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej z warszawskiego Instytutu Żywności i Żywienia, wypowiada się w kwestii wpływu diety na nasze zdrowiei odpowiednich zachowań w przypadku zaburzeń spowodowanych przez choroby.

Kontynuacją tematu diety jest wywiad z prof. Krzysztofem Krygierem z Wydziału Nauk o Żywności z SGGW w Warszawie. Profesor zwraca uwagę na miejsce tłuszczów w naszej diecie. Zaznacza, że bez względu na wiek powinniśmy wiedzieć, że to właśnie tłuszcze nasycone wpływają na podwyższenie złego cholesterolu. Pytamy więc go co to za tłuszcze, dlaczego warto ich unikać oraz jakie tłuszcze powinniśmy spożywać. Koniecznie sięgnijcie po artykuł o tytule: Seniorze zadbaj o dietę!

Nie zapominajmy o zwierzętach, pupilach seniorów, które w okresie letnim wymagają szczególnej uwagi oraz ich profilaktyce, zwłaszcza tej zwalczającej pasożyty. Jak mówi lek. Wet. Michalina Radziszewska z przychodni weterynaryjnej Multiwet: „Psy, koty niezabezpieczone przeciwko pasożytom zewnętrznym mogą przenieść na sobie żywe kleszcze do domu. Trafią na posłanie, fotel, do łóżka, co stanowi zagrożenie zachorowania przez ludzi na choroby odkleszczowe”.

Drodzy Czytelnicy, z przyjemnością zapraszamy do zapoznania się z rozszerzoną wersją on-linepublikacji oraz do zajrzenia na dbajozdrowie.info, gdzie znajdziecie dłuższe wersje artykułów.

Link do wersji on-line: http://dbajozdrowie.info/wp-content/uploads/2018/07/ŻYCIE_SENIORA_lipiec-2018.pdf