Go to content

Jak często Polacy badają wzrok?

Narząd wzroku to jeden z podstawowych zmysłów człowieka, a najważniejszą metodą jego ochrony są regularnie przeprowadzane badania kontrolne. Tymczasem nawet 2/3 dorosłych Polaków nie uczęszcza na wizyty do okulisty! Optymizmem nie napawają także statystyki GUS, z których wynika, że co drugi Polak ma zdiagnozowaną wadę refrakcji. Jak ważne jest badanie wzroku i kiedy należy się badać?

Narząd wzroku to jeden z podstawowych zmysłów człowieka, a najważniejszą metodą jego ochrony są regularnie przeprowadzane badania kontrolne. Tymczasem nawet 2/3 dorosłych Polaków nie uczęszcza na wizyty do okulisty! Optymizmem nie napawają także statystyki GUS, z których wynika, że co drugi Polak ma zdiagnozowaną wadę refrakcji. Jak ważne jest badanie wzroku i kiedy należy się badać?

Jak często Polacy badają wzrok?

Niestety Polacy nie są zbyt sumienni w kwestii troski o zdrowie oczu. Zgodnie z  danymi Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) nawet połowa dorosłych Polaków ma stwierdzoną wadę wzroku i nosi okulary, a dla co czwartego trudne jest nawet przeczytanie gazety!

Wydaje się zatem, że naszym priorytetem powinna być odpowiednia profilaktyka. Tymczasem, jak wskazują badania, na regularne konsultacje z okulistą uczęszcza zaledwie co 3. Polak, a nawet co 7. osoba nigdy nie zbadała swojego wzroku i nie miała wykonanych profesjonalnych badań okulistycznych.

Dlaczego warto badać wzrok?

Jak wskazują specjaliści, regularne badania kontrolne wzroku umożliwiają odpowiednio wczesne wykrycie wad wzroku i ewentualnych chorób oczu (badanie okulistyczne). W przypadku wystąpienia choroby oczu, pozwala to wdrożenie leczenia na wczesnych jej etapach i uniknięcie poważniejszych konsekwencji. Warto podkreślić, że część chorób oczu np. jaskra może prowadzić do całkowitej utraty wzroku. Jednakże, dzięki obecnym rozwiązaniom technologicznym, możliwe jest zatrzymanie rozwoju tego i wielu innych schorzeń. A to wpływa nie tylko na poprawę stanu zdrowia oczu, ale także na codzienne funkcjonowanie i jakość życia.

Jak wygląda badanie wzroku?

Kontrolne badania wzroku składają się z kilku elementów:

  • wywiad – umożliwia poznanie przyczyny wizyty, pozwala także na poznanie zwyczajów i zachowań mających znaczenie w aspekcie zdrowia oczu i stanu zdrowia pacjenta,
  • badania z użyciem refraktometru i retinoskopu – metoda umożliwia obiektywne określenie wady wzroku,
  • badanie ostrości widzenia – polega na odczytywaniu znaków z tablicy, pozwala określić VISUS – ostrość widzenia każdego z oczu,
  • badania tonometrycznego – pozwala określić ciśnienie wewnątrz gałki oka,
  • badania w lampie szczelinowej i badanie pola widzenia – badania te pozwalają ocenić występujące uszkodzenia struktury gałki ocznej i ubytki w polu widzenia.

W zależności od tego, jaka jest przyczyna wizyty, odpowiednie badania wykona okulista. Więcej o przebiegu i zasadach badania przeczytasz na stronie MamWzrokOk. To, co warto podkreślić to fakt, że wszystkie te badania są bezbolesne i bezinwazyjne. Opierają się one przede wszystkim na obserwacji wzroku i naszych możliwości widzenia w różnych sytuacjach.

Jak często należy badać wzrok?

W przypadku większości z nas, zalecana jest regularna kontrola narządu wzroku przynajmniej raz w roku. Częstotliwość ta może ulec zmianie w zależności od wieku i stanu zdrowia danej osoby. Przykładowo w trakcie diagnozy choroby oczu i ustalania metody leczenia konieczne mogą być częstsze wizyty u okulisty.

Szczególną wagę do badania wzroku powinny przywiązać osoby przewlekle chore, których podstawowa jednostka chorobowa zwiększa ryzyko powikłań oczu. Mowa tu np. o cukrzycy, nadciśnieniu czy osobach z przewlekłą chorobą nerek. W tych szczególnych sytuacjach harmonogram wizyt u okulisty powinien być dopasowany do tego, co zalecił nam lekarz prowadzący.

W kontekście badania wzroku specyficzną grupę stanowią także osoby pracujące przed komputerem, a także wszyscy Ci, którzy spędzają dużo czasu wolnego przed ekranem tabletu, smartfona czy telewizora. W przypadku tych osób konieczne jest uważne obserwowanie kondycji wzroku. Jeśli podczas patrzenia na ekran odczuwany jest dyskomfort, występują bóle głowy, zaburzenia widzenia czy łzawienie oczu, konieczne jest udanie się do okulisty od razu, bez względu na termin naszej ostatniej wizyty.

Poszukując odpowiedniego specjalisty, warto wybrać się do osoby z odpowiednią wiedzą i doświadczeniem. Rekomendowanych specjalistów ochrony wzroku: okulistów, optometrystów lub optyków znajdziesz tutaj.

Zatem, czy warto badać wzrok? Oczywiście! Podstawowe badania okulistyczne są bezbolesne i bezinwazyjne. Ich ogromną zaletą jest to, że już w zaledwie kilka minut pozwalają na szybką diagnozę chorób oczu. A z kolei szybka diagnoza oznacza szybko wdrożone leczenie i ochronę narządu wzroku przed zaawansowanym rozwojem chorób i w najgorszym wypadku także ślepotą. Warto pamiętać, że na systematyczne kontrole okulistyczne należy uczęszczać co najmniej raz w roku, a jeśli wystąpią niepokojące objawy, do specjalisty należy zgłosić się od razu.

Bibliografia

  • Medycyna praktyczna. Polacy nie dbają swój wzrok – co szósty nigdy nie był u okulisty. Informacja prasowa z 20.02.2020.
  • A. Głowacka i B. Miśkowiak. Badania przesiewowe wzroku – przegląd piśmiennictwa. Probl Hig Epidemiol 2012, 93(4): 663-666