Uroda Zdrowie

5 prostych zasad, aby mieć piękny uśmiech. Ilu z nich przestrzegasz?

Żaklina Kańczucka
Żaklina Kańczucka
3 lutego 2016
Fot. Pixabay / Y-Photography / CC0 Public Domain
 

Każda z nas może mieć zachwycający uśmiech. I nie musi być on tożsamy z idealnie równymi, wybielonymi zębami, nie wymaga również dużych nakładów finansowych, ani nadmiernego zachodu. Wystarczy poświęcić dziennie kilka minut na higienę jamy ustnej, oraz regularnie odwiedzać stomatologa, by uśmiechać się szeroko przez całe życie.

Pamiętaj o kilku prostych zasadach:

Szczotkowanie zębów to podstawa

Dwa razy dziennie, przez dwie minuty powinno się czyścic kolistymi i wymiatającymi ruchami zęby, zwracając uwagę na linię dziąseł, gdzie lubi osadzać się kamień nazębny. Nie kupuj pierwszej lepszej szczoteczki, wybierz taką, która twardością włosia będzie odpowiadała twoim potrzebom i wymieniaj ją regularnie. Pomyśl nad kupnem dokładniejszej w czyszczeniu szczoteczki elektrycznej, w tej materii dobrze doradzi stomatolog.

Pamiętaj o nitkowaniu zębów

Niech to się stanie dobrym nawykiem, podobnie jak płukanie jamy ustnej płynem antybakteryjnym. Do wyboru jest tyle ich rodzajów, że bez problemu trafisz na swój ulubiony.

Rzuć nałogi

Jeśli palisz papierosy, masz słabość do coli, mocnej kawy i czerwonego wina, tych grzeszków twój uśmiech może ci nie wybaczyć! W ten sposób przyczyniasz się do powstawania przebarwień na zębach.

Dbaj o dietę

Jedz produkty sprzyjające wzmacnianiu szkliwa zębów: Mleko, ryby, świeże warzywa, owoce, produkty zbożowe. Jeśli nie możesz oprzeć się słodyczom, czyść po ich spożyciu zęby, aby nie rozwijały się na nich bakterie, a w konsekwencji próchnica.

Zaprzyjaźnij się ze stomatologiem

Umawiaj się na wizyty kontrolne raz na 6 miesięcy, zanim dopadnie cię ból zęba. Stomatolog poza kontrolą przeprowadzi instruktaż poprawnego szczotkowania, doradzi jeśli będziesz miała pytania dotyczące higieny. Ponadto zgodnie z potrzebą lub na prośbę, wyleczy zęby, zdejmie kamień, oceni stan założonych wypełnień, wybieli szkliwo zębów lub poleci wizytę u ortodonty. Regularne wizyty w gabinecie, oraz troska o codzienną higienę skutecznie zapobiegną powstawaniu próchnicy i stanów zapalnych w jamie ustnej.


Uroda Zdrowie

Regulamin konkursu „Zdradzamy sekrety – Twoje urodowe triki”

Redakcja
Redakcja
3 lutego 2016
Fot. Pexels / www.pexels.com / CC0 Public Domain
 

Regulamin konkursu „Zdradzamy sekrety – Twoje urodowe triki”

WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE „Zdradzamy sekrety – Twoje urodowe triki”

§1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą Konkurs „Zdradzamy sekrety – Twoje urodowe triki”zwanego dalej „Konkursem”, jest portal Blum Media
  sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiktorii Wiedeńskiej 9a/42, 02-954 Warszawa, zarejestrowany
  w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000573762,
  o kapitale zakładowym w wysokości 10 000 złotych.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej www.ohme.pl oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych Organizatora w okresie od 04.02.2016 do 17.02.2016 roku.
 3. Sponsorem nagród w Konkursie jest marka BIOLINE – zwana dalej Sponsorem.
 4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.ohme.pl.

 

§2. Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i pracownicy Sponsora nagród, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 4. Uczestnik oświadcza, że nadesłane zgłoszenie Konkursowe jest jego autorstwa i nie narusza praw autorskich osób trzecich.
 5. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że ma prawo do dysponowania swoim utworem oraz że nie narusza przy tym praw autorskich i majątkowych osób trzecich.

 

§3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy przesłać odpowiedź na pytanie konkursowe. W komentarzu do artykułu: Konkurs „Zdradzamy sekrety – Twoje urodowe triki” napisz jaki jest Twój sposób na pielęgnację w domu. Zdradź nam swój urodowy trik – może to domowa maseczka, nietypowe wykorzystanie jakiegoś kosmetyku, a może coś zupełnie innego – relaks lub kąpiel przy dźwiękach gitary McCartneya? Jak zawsze będziemy doceniać waszą kreatywność :).
 2. Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na serwerze platformy do komentowania.
 3. Jedna osoba może przesłać tylko jedną  odpowiedź. W przypadku udzielenia większej liczby odpowiedzi Organizator weźmie pod uwagę pod czas rozstrzygania konkursu pierwszy zapisany komentarz.

 §4. Zasady wyłaniania laureatów Konkursu

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w Regulaminie.
 2. 20 laureatów zostanie wyłonionych na podstawie najciekawszej odpowiedzi przez jury, w skład którego wchodzą pracownicy i redaktorzy portalu www.ohme.pl
 3. Wyniki zostaną opublikowane do dnia 24.02.2016 na stronie internetowej www.ohme.pl.

 §5. Nagrody w Konkursie i sposób ich przekazania

 1. Sponsorami nagród w Konkursie jest marka Bioline.
 2. Laureatami Konkursu zostanie 20 osób, które wybierze jury na podstawie najciekawszej odpowiedzi. Każdy z laureatów otrzyma nagrodę w postaci 1 kosmetyku Chia serum (o wartości 89,99 zł).
 3. Nie istnieje możliwość zamiany nagród rzeczowych na ich równowartość w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.
 4. Jeżeli laureat Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru innego laureata Konkursu.
 5. Udział w Konkursie i przesłanie pracy Konkursowej jest jednoznaczne z prawem do wykorzystania jej przez Organizatora w celach promocyjnych.
 6. Przesyłając pracę Konkursową, Uczestnik powinien wyrazić zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 7. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom przez Sponsora za pośrednictwem poczty – przesyłką poleconą lub przesyłki kurierskiej w ciągu 14 dni od daty przesłania Organizatorowi danych kontaktowych przez Laureatów Konkursu.

 §6. Odpowiedzialność Organizatora

 1. Organizator Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za treść regulaminu i przebieg Konkursu. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, terminowość doręczenia pism i nagród przez Pocztę Polską lub kuriera. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem nagrody spowodowanym podaniem przez Uczestnika błędnego adresu lub innych danych. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania Uczestnika lub zmianę innych danych uniemożliwiającą dostarczenie nagrody albo powiadomienie o wygranej. W takim przypadku Uczestnik traci prawo do nagrody.
 2. Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w terminie 30 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna być przesłana na adres Organizatora, w formie pisemnej pod rygorem nieuwzględnienia jej oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji zgłoszonych po terminie, o którym mowa powyżej, jak również reklamacji niespełniających innych wymogów wskazanych w ust. 2.
 4. Złożone reklamacje, spełniające wymogi, o których mowa w ust. 2, rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani Uczestnicy zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym w terminie 14 dni od rozpatrzenia reklamacji.

 §7. Postanowienia końcowe

 1. W razie szczególnych, niezawinionych przez Organizatora okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie Konkursu na dotychczasowych zasadach Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie z równoczesnym poinformowaniem o tym uczestników za pośrednictwem strony www.ohme.pl.
 2. Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść regulaminu, przebieg Konkursu ani działania Organizatora, w tym za wyłanianie zwycięzców i przekazywanie nagród.
 3. Konkurs w żaden sposób nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.
 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym lub grą na automatach w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.).

 


Uroda Zdrowie

Tych facetów unikaj jak ognia! Sprawdź, po czym ich poznać

Ewa Raczyńska
Ewa Raczyńska
3 lutego 2016
Fot. Pexels / snapwiresnaps.tumblr.com / CC0 Public Domain

Niektórzy faceci powinni mieć przyklejone ostrzeżenie: Uwaga, lepiej się nie zbliżać. O ile życie było przyjemniejsze, gdybyśmy po jakiś znakach szczególnych rozpoznawały te typy mężczyzn, których w swoim życiu wolałybyśmy nie spotkać.

Jaka oszczędność czasu, mniej rozczarowań i rozstań. Bo jednym dana cecha nie będzie przeszkadzać, a dla innych będzie nie do zniesienia. I sprawa jasna. Wszyscy są szczęśliwi. Mężczyźni akceptowani, a kobiety nie mogą narzekać, że on na początku wydawał się inny.

Tak sobie myślę, że gdyby zebrać te najgorsze cechy to można by było pokusić się o stworzenie  listy:

Tego faceta unikaj.

Narcyz

Zapatrzony w siebie, który więcej czasu spędza w łazience niż ty.

Znaki szczególne: idealna fryzura, najmodniejszy ciuch, zawsze rozgląda się, czy ktoś na niego patrzy, śmieje się przesadnie głośno w towarzystwie, demonstruje, że do niego należysz, że może się tobą pochwalić.

Uciekaj bo: on zawsze będzie dla siebie najważniejszy, ty będziesz mu służyć do tego, by mógł się przeglądać w twoim zachwycie, jak zaczniesz stawiać mu wymagania, ucieknie do innej, zdradzi.

Ofiara losu

Taki smutny i pokrzywdzony przez życie, wycofany, rzadko kiedy mu coś wychodzi.

Znaki szczególne: z tłumu innych mężczyzn wyłapujesz jego „psie spojrzenie” pt.: „Uratuj mnie, właśnie ciebie potrzebuję”, wymaga ciągłej opieki, podsuwania mu rozwiązań, organizowania mu czasu i życia, sam nie podejmuje żadnych decyzji: „Jak ty uważasz, jak dla ciebie lepiej” – pada najczęściej

Uciekaj bo: wyssie z ciebie całą energię ty będziesz dwoić się i troić, umawiać go na rozmowy o pracę, wyciągać na spotkania ze znajomymi, ale to nic nie da, zapomnisz o sobie, bo tak skupisz się, by on był szczęśliwy. No chyba, że jesteś typem zbawicielki.

Piotruś Pan

Towarzyski, uśmiechnięty pełen energii wśród ludzi, impreza to jego drugie imię

Znaki szczególne: pociąga energią, wszędzie go pełno, jest dowcipny, bryluje w towarzystwie, chce cię zabrać do Maroka, na własną rękę będziecie wszystko zwiedzać, „uroczy” – to słowo do niego idealnie pasuje.

Uciekaj, bo: on będzie się bawił całe życie, będzie snuł plany, gdzie pojedziecie, co zobaczycie, których nigdy nie zrealizuje, nie będziesz mogła na nim polegać, zapomni, że miał odebrać się ze szpitala, bo akurat pojechał z kumplem wspinać się skałkach. Nigdy nie dorośnie.

Zmęczony życiem

Nic go nie cieszy, wszystko jest do bani. Ci głupi, a tamci beznadziejni. I po co w ogóle coś robić

Znaki szczególne: odnosisz wrażenie, że masz do czynienia z bardzo inteligentnym facetem, który widzi więcej niż inni, mało mówi, rzuca lakoniczne uwagi, pociąga cię jego zblazowanie, jakby wiele już przeżył i wszystko zobaczył, taki mądry i przy tej jego mądrości ty czujesz się bezpiecznie

Uciekaj, bo: on mało mówi, bo niewiele ma do powiedzenia. Tylko narzeka, zatruwa codzienności swoim malkontenctwem, przy nim nigdy nie poczujesz się piękna i szczęśliwa, bo „czymże jest szczęście”.

Bez ambicji

Choć może i mówią, że poszukują tego czegoś w życiu, to jednak szczyt ich możliwości, to przełączenie kanałów w telewizji

Znaki szczególne: już na początku znajomości, to jednak ty więcej mówisz, chcąc przerwać krępującą cisze, która zapada, gdy ty milczysz. l Nie macie zbyt dużo tematów do rozmów, on najchętniej zostałby u ciebie w mieszkaniu, niż gdzieś wychodził

Uciekaj, bo: zanudzisz się na śmierć i albo ty będziesz szła do przodu i frustrowała, że on nic ze sobą nie robi, albo on będzie cię ciągnął na swoją stronę i wylądujesz obok niego na kanapie przełączając kanały.

O którego musisz zabiegać

Umówiliście się na randkę, było super, ale on już później nie dzwoni, a ty zerkasz nerwowo w telefon i zastanawiasz się, czy masz pierwsza się odezwać

Znaki szczególne: nagle zapada się, jak kamień w wodę, po czym po twoich SMS-ach, czy telefonach nagle się zjawia i znowu jest pięknie – przez kilka dni, później znowu wracasz do punktu wyjścia i to ty się do niego odzywasz

Uciekaj, bo: jemu na tobie nie zależy, tak mu wygodnie, zjawi się, kiedy mu pasuje, nie umie być blisko, zawsze będzie szukał wymówki, by uczynić związek poważnym – szkoda twojego czasu.

Maminsynek

Niby łatwo ich poznać, a jednak się nabieramy, bo on tak pięknie i z szacunkiem mówi o swojej matce

Znaki szczególne: na obiadki niedzielne zawsze jest u mamy, z tobą czy bez ciebie nie ma dla niego znaczenia, kiedy mama zadzwoni, że potrzebuje jego pomocy, nic się nie liczy, kiedy mówisz mu, że jesteś w ciąży on: „I jak ja powiem to mamie”.

Uciekaj bo: zwiążesz się z jego matką, a nie z nim. To ona będzie decydować o waszym związku, a gdy się sprzeciwisz, to uprzykrzy ci życie tak, że będziesz marzyć, by od niego odejść.

Sknerus

Zaproszenie cię do podrzędnej restauracji tłumaczy sentyment z czasów studiów, kolacja w barze mlecznym – to dla niego idealna randka

Znaki szczególne: umawia się do kawiarni, ale sam zamawia tylko wodę, robi uwagi w stylu: „za takie coś, tyle każą sobie płacić?”, w sklepie uważnie sprawdza ceny, zawsze korzysta z promocji, choć nie zachłannie, w jego lodówce są tylko niezbędne rzeczy do przeżycia, uwielbia chleb z pasztetem – po co warzywa, są dla królików.

Uciekaj, bo: on nigdy nie kupi ci wymarzonego pierścionka, będzie oszczędzał na waszym związku, przeprowadzi się do ciebie wynajmując własne mieszkanie dla zysku i nigdy nie będziesz wiedzieć, ile ma na koncie.

I jak? Macie jeszcze jakieś swoje typy?


Zobacz także

Dopadło cię przeziębienie? Sprawdź, czy nie pogarszasz swojego stanu

nietolerancja glutenu

9 oznak nietolerancji glutenu, które większość ludzi ignoruje

Niedobór witaminy D - objawy, źródła witaminy D

Wypadanie włosów i depresja? To może być objaw niedoboru witaminy D. Co jeszcze świadczy o problemie?