Go to content

Sprawdź na jakim etapie swojego życia się znajdujesz [QUIZ]

Sprawdź, na jakim etapie swojego życia się znajdujesz [QUIZ]
Fot. iStock / Eva Katalin Kondoros

Nasze życie zmienia się jak pory roku, przechodzi fazy, etapy, które przynoszą coś nowego, nieznanego. Zdarza się, że zmiany te pochodzą z zewnątrz: decydują okoliczności, na które nie mamy wpływu. Innym razem, sami podejmujemy decyzje, które mają zaprowadzić nas w określone miejsce.

Każda zmiana to jakaś wypadkowa tych wewnętrznych i zewnętrznych sił, która ostatecznie służy temu, by pomóc nam się rozwijać, poznawać siebie, swoje możliwości i ograniczenia. Gdzie jesteś dziś? Rozwiąż test i przeanalizuj swoje odpowiedzi. Warto się na chwilę zatrzymać!

Rozwiąż inne nasze quizy 🙂