Lifestyle

Regulamin Akcji „Jestem siebie warta”

Redakcja
Redakcja
22 lutego 2017
Fot. iStock
 

Regulamin akcji „Jestem siebie warta”

WEŹ UDZIAŁ W ZABAWIE „Jestem siebie warta”

§1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Akcji pod nazwą Konkurs „Jestem siebie warta” zwanego dalej „Konkursem”, jest portal Blum Media
  sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiktorii Wiedeńskiej 9a/42, 02-954 Warszawa, zarejestrowany
  w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000573762,
  o kapitale zakładowym w wysokości 10 000 złotych.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej www.ohme.pl oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych Organizatora w okresie🌸od 22.02.2017 do 14.03.2017🌸. Wyniki zostaną opublikowane do 21.03.2017 roku.
 3. Sponsorami nagród w Konkursie są Eveline Cosmetics, Time for Wax, YES, Curver, Czarna Owca – zwani dalej Sponsorami.
 4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.ohme.pl. 

§2. Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i pracownicy Sponsorów nagród, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 4. Uczestnik oświadcza, że nadesłane zgłoszenie Konkursowe jest jego autorstwa i nie narusza praw autorskich osób trzecich.
 5. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że ma prawo do dysponowania swoim utworem oraz że nie narusza przy tym praw autorskich i majątkowych osób trzecich. 

§3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy wykonać zadanie konkursowe.
  ZADANIE KONKURSOWE: W komentarzach do naszych artykułów w ramach akcji – piszcie, co fajnego/dobrego/ulubionego udało wam się w sobie znaleźć każdego dnia. Za co się lubicie, co w sobie podziwiacie, z czego jesteście dumne! Na pewno będzie w czym wybierać. Najfajniejsze, najpiękniejsze, najbardziej śmieszne czy wzruszające komentarze – nagrodzimy świetnymi i bardzo kobiecymi nagrodami.

  1. Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na platformie do komentowania.
  2. W czasie trwania konkursu można dodawać wiele komentarzy. Organizator weźmie również pod uwagę podczas rozstrzygania konkursu aktywność uczestników podczas wszystkich wyzwań.

 §4. Zasady wyłaniania laureatów Konkursu

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w Regulaminie.
 2. 21 laureatów zostanie wyłonionych na podstawie najciekawszej odpowiedzi przez jury, w skład którego wchodzą pracownicy i redaktorzy portalu www.ohme.pl
 3. Wyniki zostaną opublikowane do dnia 21.03.2017 na stronie internetowej www.ohme.pl.

 §5. Nagrody w Konkursie i sposób ich przekazania

  1. Sponsorami nagród w Konkursie są Eveline Cosmetics, Time for Wax, YES, Curver, Czarna Owca  – zwani dalej Sponsorami.
  2. Laureatami Konkursu zostanie 21 osób, które wybierze jury na podstawie najciekawszej odpowiedzi.
  3. Nagrody:

evelinecosmetics logo przezroczystosc

5 x zestaw kosmetyków Eveline GOLD LIFT EXPERT, składający się z:

 • LUKSUSOWY ULTRA-UJĘDRNIAJĄCY KREM-SERUM 40+,
 • LUKSUSOWY ZŁOTY KREM-SERUM,
 • LUKSUSOWY ZŁOTY KREM POD OCZY I NA POWIEKI.
P_piel_gle_krem 40(1) P_piel_gle_krem-serum P_piel_gle_oczy

Logo-TIME FOR WAX

1 x Zaproszenie na dowolną usługę depilacji woskiem w salonach Time for Wax w całej Polsce.

Zdjęcie nagrody-zaproszenie

1 x Voucher uprawniający do otrzymania rabatu 50% na usługę depilacji w salonach Time for Wax w całej Polsce.

Zdjęcie nagrody voucher

yes_logo_nowe_czarne

3 x do wyboru przez Laureatkę jeden z prezentowanych poniżej elementów biżuterii marki YES

ab-s-000-swa-nncl609 ab-s-000-swa-zncl608 ab-s-000-swa-incl607
ab-s-000-swa-nncl610 ab-s-000-swa-ibcl609

 

 

6 x zestaw eleganckich koszy Curver z serii Knit, składający się z:curver

 • Koszyk Emily KNIT 1szt
 • Koszyk prostokątny KNIT rozmiar S 1 szt
 • Koszyk prostokątny KNIT rozmiar XS 1 szt
 • Koszyk okrągły KNIT rozmiar XS 2 szt.

aranz3

Owca logo

5 x zestaw książek składający się z:

Dlaczego bywam humorzastą zołzą

Chórzystki

zołzy_CMYK_300_3D chórzystki_3d

Chórzystki to książka o emancypacji i wolności, które nie muszą rodzić się w buncie i walce, ale mogą zacząć się od drobnych wyborów dnia codziennego. Choćby od stworzenia kobiecego chóru czy stawienia czoła tyranowi, który maltretuje swoją rodzinę.

 

4. Nie istnieje możliwość zamiany nagród rzeczowych na ich równowartość w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.

5. Jeżeli laureat Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru innego laureata Konkursu.

6. Udział w Konkursie i przesłanie pracy Konkursowej jest jednoznaczne akceptacją niniejszego regulaminu oraz z prawem do wykorzystania tejże pracy przez Organizatora w celach promocyjnych.

7. Przesyłając pracę Konkursową, Uczestnik powinien wyrazić zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

8. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom  za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przesyłką poleconą lub przesyłki kurierskiej w ciągu 14 dni od daty przesłania Organizatorowi danych kontaktowych przez Laureatów Konkursu.

 §6. Odpowiedzialność Organizatora

Organizator Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za treść regulaminu i przebieg Konkursu. Organizator i sponsorzy nagrody nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, terminowość doręczenia pism i nagród przez Pocztę Polską lub kuriera. Organizator i sponsorzy nagrody nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem nagrody spowodowanym podaniem przez Uczestnika błędnego adresu lub innych danych. Organizator i sponsorzy nagrody nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania Uczestnika lub zmianę innych danych uniemożliwiającą dostarczenie nagrody albo powiadomienie o wygranej. W takim przypadku Uczestnik traci prawo do nagrody.

Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w terminie 30 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna być przesłana na adres Organizatora, w formie pisemnej pod rygorem nieuwzględnienia jej oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.

Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji zgłoszonych po terminie, o którym mowa powyżej, jak również reklamacji niespełniających innych wymogów wskazanych w ust. 2.

Złożone reklamacje, spełniające wymogi, o których mowa w ust. 2, rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani Uczestnicy zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym w terminie 14 dni od rozpatrzenia reklamacji.

 §7. Postanowienia końcowe

W razie szczególnych, niezawinionych przez Organizatora okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie Konkursu na dotychczasowych zasadach Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie z równoczesnym poinformowaniem o tym uczestników za pośrednictwem strony www.ohme.pl.

Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść regulaminu, przebieg Konkursu ani działania Organizatora, w tym za wyłanianie zwycięzców i przekazywanie nagród.

Konkurs w żaden sposób nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.

Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym lub grą na automatach w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.).


 

Aktualizacje:
03.03.2017 – §5 zaktualizowano ilość nagród w konkursie.

Lifestyle

Wciąż niewiele wiemy o tych, których kochamy. Ta i inne, niewygodne prawdy o naszych związkach

Anna Frydrychewicz
Anna Frydrychewicz
23 lutego 2017
Fot. iStock/sanjeri
 

Wszyscy chcemy autentycznych relacji, udanych związków, szczęścia w miłości. Marzymy o najlepszym, ale w życiu nie zawsze otrzymujemy to, czego pragniemy. Spotykamy kogoś i, z braku czasu, rozmawiamy przez Internet, SMS-y, czasem telefon. Media społecznościowe kradną nam naszą intymność, element niezbędny do stworzenia głębszej relacji z ukochanym.

A to nie wszystko. Powinniśmy przestać zaprzeczać jeszcze wielu innym, niewygodnym prawdom o naszych związkach i o tym, jacy my sami w nich jesteśmy.

Właśnie tutaj, właśnie teraz, możemy zacząć od przyznania, że ​​…

Nasze relacje są pełne niepotrzebnego osądzania

Kiedy osądzasz, niczego się nie uczysz, pora zdać sobie z tego sprawę. Otwórz swój umysł i serce. Ludzie zmieniają się obserwując innych, a nie słuchając krytyki na swój temat. Wysłuchaj historii „drugiej strony”.

Gardzimy tymi, z którymi się nie zgadzamy

Denerwujesz się dlatego, że ktoś nie postępuje zgodnie z twoimi oczekiwaniami? Weź głęboki oddech. Nie musisz zgadzać się z opiniami innych osób, ale to nie daje ci prawa do nienawiści czy pogardy.

Mamy tendencję do skupiania się na słabościach, do „czepiania się”

Skupiaj się zawsze na tym, co dobre i pozytywne. Rozwijaj swoje mocne strony, zauważaj je u innych.

Niewiele wiemy o najbliższych ludziach w naszym życiu

To niemożliwe, aby zawsze dokładnie wiedzieć, jak czuje się druga osoba i jaki rodzaj emocjonalnej walki właśnie toczy. Bądź świadomy, że uśmiech lub demonstracja siły mogą skrywać wewnętrzne problemy.

Lekkomyślnie plotkujemy o naszych relacjach

Nie zachowujemy tego, co intymne dla najbliższej osoby.

P.S. Zwracaj uwagę na to, jak ktoś mówi o innych ludziach w twojej obecności. Dokładnie, tak samo będzie mówić o tobie.

Jesteśmy zbyt „zajęci” by zająć się tym, co naprawdę ważne

„Drugą stronę bierzemy „za pewnik”, uważamy, że „jak nie on, to jakiś inny”, że jak jej się „nie podoba”, to znajdzie się inna. Naprawdę, najlepszym dowodem twojej miłości jest uważność i obecność, którą podarujesz ukochanej osobie.

Staramy się ukryć nasze niedoskonałości, nawet przed najbliższymi

Nasze wady to część naszej osobowości, powinniśmy dać szansę tym, którym na nas zależy by poznali nas takimi, jakimi jesteśmy naprawdę.

Nasze relacje nie są tak proste, jak chcemy, by były

Dobre relacje wymagają wysiłku. Dobre relacje wymagają poświęcenia i kompromisu. Są wspaniałe, ale rzadko kiedy przychodzą nam „łatwo”. Możesz udawać, że wszystko jest w porządku, że twój związek jest cudowny, a partner idealny, albo przyznać, że jest źle i popracować nad zmianami.

Staramy się „naprawiać” ludzi, na których nam zależy

A także rozwiązywać za nich ich osobiste problemy, brać odpowiedzialność za ich życie. Możesz pomóc, być obecnym, ale nie wolno ci żyć „za kogoś”.

Boimy się zmian w naszych relacjach

Te zdrowe, autentyczne, ewoluują w kierunku rozwoju osobistego: dla związku i dla każdej z jego stron. Rozwój i zmiany są częścią życia i trzeba się z tym pogodzić.

Nasze nieudane relacje są o wiele ważniejsze, niż nam się wydaje

Każda z nich ma nas nauczyć czegoś ważnego. Każdy związek niesie jakieś doświadczenie, lekcję, wiele z nich ma na nasze życie i następne związki, olbrzymi wpływ.

Bierzemy zbyt wiele rzeczy, za bardzo osobiście

Jest to kwestia braku poczucia wewnętrznej wolności, która przychodzi do nas, kiedy potrafimy emocjonalnie odłączyć się od negatywnych gestów i zachowań innych ludzi. Sposób, w jaki inni traktują cię to ich sprawa, to jak na to reagujesz –  jest „twoje”.

Chcemy utrzymywać bliskie relacje nawet z tymi, którzy nas skrzywdzili, albo z tymi, których tak naprawdę nie lubimy

Jeśli odczuwasz ból, jeśli jakaś relacja sprawia, że nie czujesz się komfortowo, nie ma powodu by ją reanimować. Nie podejmuj działań, które przysporzą ci jeszcze więcej bólu. Przebacz, ale nie staraj się być „przyjacielem wszystkich”. Do droga do zakłamania.

Pamiętajmy jeszcze o jednym: równie ważną, a może nawet najważniejszą relacją w naszym życiu, jest ta, która mamy z samym sobą. Pielęgnujmy ją. Bądźmy wyrozumiali, życzliwi kochający tak samo, jak w stosunku do najdroższej osoby.


Na podstawie: marcandangel.com

 


Lifestyle

Ruszamy z wyjątkową akcją na Dzień Kobiet. „Jestem siebie warta” – nigdy nie myśl, że nie zasługujesz na to, co dobre

Hanna Szczygieł
Hanna Szczygieł
22 lutego 2017
Fot. iStock

– Ja? daj spokój, przypadek po prostu i się udało…

– No dziękuję ci bardzo, ale to łatwizna, nic takiego…

– W sumie to chyba się nie nadaje do tego…

– Nie jestem dość ładna… zgrabna, młoda…

– Nie zasługuję na ten awans…

– Wstydzę się poprosić o… przecież niczym się nie wyróżniam…

– Taki facet, jak on, nawet na mnie nie spojrzy…

– To prawdziwe szczęście, że są przy mnie tacy ludzie (gdzie mi do wielkiego świata)

– Na pewno sama bym sobie z tym nie poradziła…

Ile razy przebiegły ci przez głowę te lub podobne zdania? Ile razy wypowiedziałaś je w odpowiedzi na komplement, zachętę, zaproszenie… Pewnie nie raz. Można by w nieskończoność wymieniać, sposoby na jakie umniejszamy swojej wartości, umiejętnościom, wiedzy, urodzie… Okazja zawsze się znajdzie.

Co rusz pozwalamy zapędzić się do tego samego punktu w naszych głowach – schematu, który zamyka nas w świecie wielkiego poczucia winy, który każe nam myśleć, że na nic nie zasługujemy.

A przecież to nieprawda.

Nigdy nie powinnyśmy skamleć o uczciwość, szansę rozwoju, uczucia, pomoc. Przecież same tak chętnie dzielimy się tym wszystkim ze światem, otwarcie, za darmo – nie w ramach wymiany przysług.

Kobieto, jesteś siebie warta – i to jest najważniejsze. Zasługujesz na wszystko to, czego pragniesz, oczekujesz, o czym marzysz. W związku, pracy, w relacjach z przyjaciółmi. Najwyższa pora, byśmy sobie o tym przypomniały, i nie pozwoliły już nigdy wymazać sobie tego z pamięci!

Specjalnie dla nas, kobiet postanowiłyśmy rozpocząć nową akcję – bo czy jest lepszy moment na cieszenie się kobiecością niż Dzień Kobiet?

Jeśli jeszcze nie wiecie, co w tym roku chciałyście otrzymać w prezencie – podpowiadamy: w prezencie podarujcie same sobie – SIEBIE!

Co trzeba zrobić?

jestem siebie warta — kopia

Przez najbliższe trzy tygodnie będziemy was motywować i wspierać w odkrywaniu swojej prawdziwej wartości. Jesteśmy warte o wiele więcej, niż nam się wydaje. Zasługujemy na to wszystko, co oferuje nam świat – i przede wszystkim na to, na co same pracujemy.

W kolejnych wyzwaniach, będziemy razem odkrywać swoje mocne strony, kobiecość, cielesność i siłę – wszystko po to, by raz na zawsze sobie udowodnić, że jesteśmy siebie warte!

W komentarzach do naszych artykułów w ramach akcji – piszcie, co fajnego/dobrego/ulubionego udało wam się w sobie znaleźć każdego dnia. Za co się lubicie, co w sobie podziwiacie, z czego jesteście dumne! Na pewno będzie w czym wybierać.

I pamiętajcie, na ten Dzień Kobiet – same podarujcie sobie właśnie siebie – tę prawdziwa,  najpiękniejszą!

Najfajniejsze, najpiękniejsze, najbardziej śmieszne czy wzruszające komentarze – nagrodzimy świetnymi i bardzo kobiecymi nagrodami. Bo przecież Dzień Kobiet nie może odbyć się bez prezentów.

🌺Bądźcie z nami – i piszcie regularnie.🌺

Akcja trwa 🌸od 22.02.2017 do 14.03.2017🌸. Wyniki zostaną opublikowane do 21.03.2017 roku.

Nagrody:

evelinecosmetics logo przezroczystosc

5 x zestaw kosmetyków Eveline GOLD LIFT EXPERT, składający się z:

 • LUKSUSOWY ULTRA-UJĘDRNIAJĄCY KREM-SERUM 40+,
 • LUKSUSOWY ZŁOTY KREM-SERUM,
 • LUKSUSOWY ZŁOTY KREM POD OCZY I NA POWIEKI.
P_piel_gle_krem 40(1) P_piel_gle_krem-serum P_piel_gle_oczy

Logo-TIME FOR WAX

1 x Zaproszenie na dowolną usługę depilacji woskiem w salonach Time for Wax w całej Polsce.

Zdjęcie nagrody-zaproszenie

1 x Voucher uprawniający do otrzymania rabatu 50% na usługę depilacji w salonach Time for Wax w całej Polsce.

Zdjęcie nagrody voucher

yes_logo_nowe_czarne

3 x do wyboru przez Laureatkę jeden z prezentowanych poniżej elementów biżuterii marki YES

ab-s-000-swa-nncl609 ab-s-000-swa-zncl608 ab-s-000-swa-incl607
ab-s-000-swa-nncl610 ab-s-000-swa-ibcl609

6 x zestaw eleganckich koszy Curver z serii Knit, składający się z:curver

 • Koszyk Emily KNIT 1szt
 • Koszyk prostokątny KNIT rozmiar S 1 szt
 • Koszyk prostokątny KNIT rozmiar XS 1 szt
 • Koszyk okrągły KNIT rozmiar XS 2 szt.

aranz3

Owca logo

5 x zestaw książek składający się z:

Dlaczego bywam humorzastą zołzą

Chórzystki

zołzy_CMYK_300_3D chórzystki_3d

Chórzystki to książka o emancypacji i wolności, które nie muszą rodzić się w buncie i walce, ale mogą zacząć się od drobnych wyborów dnia codziennego. Choćby od stworzenia kobiecego chóru czy stawienia czoła tyranowi, który maltretuje swoją rodzinę.

Regulamin akcji dostępny jest tutaj.


Zobacz także

Wierzysz w mit o "tym jedynym" i dwóch połówkach jabłka? Książę z bajki nie istnieje, psycholodzy mają na to logiczne argumenty

Wierzysz w mit o „tym jedynym” i dwóch połówkach jabłka? Książę z bajki nie istnieje, psycholodzy mają na to logiczne argumenty

Oscary 2022: najpiękniejsze kreacje i najgłośniejsze wydarzenie tegorocznej gali

Jak sprawić by twoje dziecko osiągnęło sukces? To może być prostsze niż myślisz!