Lifestyle

To, co najlepsze, przychodzi samo, kiedy się nie spodziewasz. Nie trać nadziei i nie czekaj, aż się wydarzy

Anna Frydrychewicz
Anna Frydrychewicz
5 lutego 2018
Fot. iStock/SrdjanPav
 

Coraz częściej staramy się żyć według planu. Zakładamy: za kilka lat powinienem już być w tym momencie, za kolejne kilka lat muszę osiągnąć to i to. Miłość, rodzina, nasze marzenia i pasje, wszystko, co powinno przychodzić naturalnie, staramy się przyciągnąć do siebie już teraz, na siłę, wbrew okolicznościom, wbrew temu, co drzemie uśpione głęboko w nas.

I czasem się udaje. A czasem budzimy się pewnego dnia rozczarowani i nieszczęśliwi, bo to wszystko nie tak miało być. A przecież, to, co najlepsze, przychodzi samo, w odpowiednim momencie.

Czasami sprawy potoczą się na twoją korzyść od razu. Ale kiedy tak się nie dzieje, jedyne, co możesz zrobić, to zmienić coś w swoim życiu i jednocześnie zacząć doceniać to co już masz. Bądź uważany i otwarty. Zauważaj sprzyjające okoliczności i daj szansę losowi, by mógł zadziałać.

Istnieje niespisane prawo, które mowi o tym, że najważniejsze zdarza się „nieproszone”.  Wiesz dlaczego? Bo nie są obciążone twoimi oczekiwaniami. Oczekiwania powodują ciągły stres. Jeśli jesteś optymistą, oczekujesz, że wszystko pójdzie gładko. Jeśli jesteś bardziej realistą, będziesz oczekiwać, że wszystko pójdzie gorzej niż powinno.

Powinniśmy nauczyć się w pełni wykorzystywać nasze „tu i teraz”. Im szybciej zrozumiemy jak cenny jest nasz czas, tym szybciej przestaniemy go marnować próbując przewidzieć przyszłość. Zamiast tego skup się na byciu najlepszą osobą, jaką możesz być teraz, w tym momencie swojego życia.

Miłość, poczucie spełnienia, lepsze zawodowe okazje w końcu się pojawią. I kiedy to nastąpi, zrozumiesz, że gdyby to nastąpiło wcześniej, nie potrafiłbyś tego docenić, ani wykorzystać.


Inspiracja: elitedaily.com

 


Lifestyle

Regulamin akcji #ListdoNiego

Hanna Szczygieł
Hanna Szczygieł
5 lutego 2018
Akcja #ListdoNiego
Fot. iStock / GeorgeRudy
 

Regulamin akcji #ListdoNiego

WEŹ UDZIAŁ W ZABAWIE #ListdoNiego

§1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Akcji pod nazwą Konkurs #ListdoNiego zwanego dalej „Konkursem”, jest portal Blum Media
  sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiktorii Wiedeńskiej 9a/42, 02-954 Warszawa, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000573762, o kapitale zakładowym w wysokości 10 000 złotych.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej www.ohme.pl oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych Organizatora w okresie Czas trwania akcji: 05.02.2018 do 28.02.2018 roku. Wyniki zostaną opublikowane na www.ohme.pl do dnia 10.03.2017.
 3. Sponsorami nagród w Konkursie są Hotel Afrodyta Business&SPA, Sekrety i Szampan, Hama  – zwani dalej Sponsorem.
 4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.ohme.pl. 

§2. Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i pracownicy Sponsorów nagród, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 4. Uczestnik oświadcza, że nadesłane zgłoszenie Konkursowe jest jego autorstwa i nie narusza praw autorskich osób trzecich.
 5. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że ma prawo do dysponowania swoim utworem oraz że nie narusza przy tym praw autorskich i majątkowych osób trzecich. 

§3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy wykonać zadanie konkursowe.
  ZADANIE KONKURSOWE:

  Napisz i wyślij do nas swój #ListdoNiego – i uwolnij słowa. Wybrane listy opublikujemy, a najlepsze wyznania nagrodzimy.

  Czekamy na wasze listy pod adresem: [email protected]w tytule wiadomości wpisujcie: #ListdoNiego. Koniecznie podpiszcie się imieniem i nazwiskiem, a jeśli życzycie sobie publikację pod pseudonimem – napiszcie nam o tym!

  Prosimy o dołączenie do wiadomości poniższego oświadczenia:

  Oświadczam, że jestem autorem nadesłanej pracy konkursowej oraz wyrażam zgodę na jej publikację przez portal Oh!me .
  Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora i Sponsora konkursu swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
  Wysłanie tekstu jest równoważne ze zgodą na jego publikację oraz kontakt ze strony Oh!me w celu odbioru nagrody. Tekst powinien być podpisany imieniem i nazwiskiem. Publikacja pojawi się pod wybranym przez autora pseudonimem bądź inicjałami. Prosimy o dołączenie informacji, jak chcecie zostać podpisani lub wyraźną informację, że chcecie by tekst pojawił się pod waszym imieniem i nazwiskiem.

  2. Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym wiadomość zostanie zapisana na serwerze pocztowym organizatora.

 §4. Zasady wyłaniania laureatów Konkursu

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w Regulaminie.
 2. laureatów zostanie wyłonionych na podstawie najciekawszej odpowiedzi przez jury, w skład którego wchodzą pracownicy i redaktorzy portalu www.ohme.pl
 3. Wyniki zostaną opublikowane do dnia 10.03.2018 r. na stronie internetowej www.ohme.pl.

 §5. Nagrody w Konkursie i sposób ich przekazania

  1. Sponsorami nagród w Konkursie są Hotel Afrodyta Business&SPA, Sekrety i Szampan, Hama – zwani dalej Sponsorami.
  2. Laureatami Konkursu zostanie 8 osób, które wybierze jury na podstawie najciekawszej odpowiedzi.
  3. Nagrody:

   2 x zaproszenie do Hotelu Afrodyta Business&SPA*

   ohme konkurs karnet

   *Do nagrody przypisana jest dodatkowa nagroda pieniężna, przeznaczona na poczet pokrycia podatku dochodowego od wygranej w Konkursie. Dodatkowa nagroda pieniężna nie podlega wypłacie zwycięzcy i zostanie potrącona przez Sponsora oraz przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej w Konkursie zgodnie z art. 41 ust. 4 i 7 w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

   Karnet ważny do zrealizowania przez 3 miesiące od daty rejestracji (przyznania karnetu).

    

    

   1 x  Bon Podarunkowy na nocleg dla dwóch osób w apartamencie dla zakochanych „Szampan i Sekrety” z wybranym wystrojem Pokoju Fantazji,  w dowolnie wybranym dniu od poniedziałku do czwartku. W pakiecie Gold butelka wina, śniadanie dla dwojga i świeże płatki róż. Bon ważny do końca 2018 r. Wartość 500 PLN.**

    

   1 x  Bon Podarunkowy na nocleg dla dwóch osób w apartamencie dla zakochanych „Szampan i Sekrety” z wybranym wystrojem Pokoju Fantazji,  w dowolnie wybranym dniu od piątku do niedzieli. W pakiecie Gold butelka wina, śniadanie dla dwojga i świeże płatki róż. Bon ważny do końca 2018 r. Wartość 800 PLN.*,**

   1 x  Bon Podarunkowy na nocleg dla dwóch osób w apartamencie dla zakochanych „Szampan i Sekrety” z wybranym wystrojem Pokoju Fantazji,  w dowolnie wybranym dniu od piątku do niedzieli. W pakiecie Platinum butelka szampana, śniadanie dla dwojga, zmysłowa niespodzianka i świeże płatki róż. Bon ważny do końca 2018 r. Wartość 1200 PLN.*, **

   *Do nagrody przypisana jest dodatkowa nagroda pieniężna, przeznaczona na poczet pokrycia podatku dochodowego od wygranej w Konkursie. Dodatkowa nagroda pieniężna nie podlega wypłacie zwycięzcy i zostanie potrącona przez Sponsora oraz przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej w Konkursie zgodnie z art. 41 ust. 4 i 7 w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
   ** Realizacja bonu podarunkowego zgodnie z regulaminem „Bonu Podarunkowego Szampan i Sekrety”; regulamin zawierający informacje o sposobie zrealizowania wygranej zostanie przesłany laureatom

    

   3 x zestaw dobrej mocy dla dwojga od hama, składający się z:

   1. – Gwarantowana maksymalna szybkość ładowania dostosowana do urządzenia

    – Zoptymalizowany proces ładowania oszczędza akumulator i wydłuża jego trwałość

    – Ekskluzywne wzornictwo na wysoki połysk

    – Bezprzewodowe ładowanie smartfonów za pomocą technologii Qi

    – Obracany o 360° zacisk do mocowania na kratce wentylacyjnej w pozycji pionowej lub poziomej

   2. Hama Power Pack „Premium Alu”, 8000 mAh, antracytowy (1 szt.)

    

   – Ładowarka Power Pack umożliwia mobilne zasilania energią

   – Atestowane ogniwa gwarantują najwyższy standard bezpieczeństwa i najwyższą jakość

4. Nie istnieje możliwość zamiany nagród rzeczowych na ich równowartość w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.

5. Jeżeli laureat Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru innego laureata Konkursu.

6. Udział w Konkursie i przesłanie pracy Konkursowej jest jednoznaczne akceptacją niniejszego regulaminu oraz z prawem do wykorzystania tejże pracy przez Organizatora w celach promocyjnych.

7. Przesyłając pracę Konkursową, Uczestnik powinien wyrazić zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

8. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom  za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przesyłką poleconą lub przesyłki kurierskiej w ciągu 14 dni od daty przesłania Organizatorowi danych kontaktowych przez Laureatów Konkursu.

 §6. Odpowiedzialność Organizatora

Organizator Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za treść regulaminu i przebieg Konkursu. Organizator i sponsorzy nagrody nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, terminowość doręczenia pism i nagród przez Pocztę Polską lub kuriera. Organizator i sponsorzy nagrody nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem nagrody spowodowanym podaniem przez Uczestnika błędnego adresu lub innych danych. Organizator i sponsorzy nagrody nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania Uczestnika lub zmianę innych danych uniemożliwiającą dostarczenie nagrody albo powiadomienie o wygranej. W takim przypadku Uczestnik traci prawo do nagrody.

Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w terminie 30 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna być przesłana na adres Organizatora, w formie pisemnej pod rygorem nieuwzględnienia jej oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.

Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji zgłoszonych po terminie, o którym mowa powyżej, jak również reklamacji niespełniających innych wymogów wskazanych w ust. 2.

Złożone reklamacje, spełniające wymogi, o których mowa w ust. 2, rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani Uczestnicy zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym w terminie 14 dni od rozpatrzenia reklamacji.

 §7. Postanowienia końcowe

W razie szczególnych, niezawinionych przez Organizatora okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie Konkursu na dotychczasowych zasadach Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie z równoczesnym poinformowaniem o tym uczestników za pośrednictwem strony www.ohme.pl.

Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść regulaminu, przebieg Konkursu ani działania Organizatora, w tym za wyłanianie zwycięzców i przekazywanie nagród.

Konkurs w żaden sposób nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.

Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym lub grą na automatach w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.).


Lifestyle

Jak to się dzieje, że twój związek staje się toksyczny. Bo przecież na początku wszystko było w porządku…

Anna Frydrychewicz
Anna Frydrychewicz
5 lutego 2018
Fot. iStock/weerachonoat

Dobry związek, to poczucie osobistego szczęścia, radość i kapitał, który pozwala nam łatwiej radzić sobie z życiowymi problemami. To coś, o czym marzymy, do czego dążymy, choć nie zawsze i nie bez trudu osiągamy. Często relacja, która zaczęła się bardzo obiecująco i trwała dłuższy czas, zaczyna się przeradzać w toksyczną i szkodliwą. Dlaczego tak się dzieje?

Proza życia

Upływ czasu, stres, dzieci, praca… Choć kiedyś byliśmy sobie bliscy, nagle stajemy się coraz bardziej odlegli. To, co było intrygujące emocjonalnie i seksualnie, „wyparowuje”. Pociągający partner staje się zwykłym współlokatorem.  Dzieje się tak dlatego, że gdy życie piętrzy przed nami trudności, zaczynamy traktować się wzajemnie, jak jeszcze jeden dodatkowy problem. Błędnie uważamy, że potrzeba by było jeszcze więcej energii i zachodu, aby utrzymać emocjonalny i intymny związek z partnerem.  Przytłoczeni pracą i obowiązkami związanymi z opieką nad dziećmi lub życiem, traktujemy nasz związek „na skróty”, przestajemy być uważni.  Na początku może to wydawać ci się nieszkodliwe –”Jesteśmy po prostu zbyt zajęci” – mówisz. Albo: „On tylko dużo podróżuje, taka praca, możemy to nadrobić, kiedy wróci.” Ale z biegiem czasu uczuciowa odległość między wami rośnie, dopóki nie uświadomisz sobie, że człowiek, koło którego sypiasz staje się kimś obcym. Jedna romantyczna kolacja w tygodniu, kiedy koncentrujemy się na sobie nawzajem, a nie na zadaniach i dzieciach lub na planach, które musimy zrealizować, może mieć ogromne znaczenie dla związku.

Tajemnice i kłamstwa

Gdy tylko jedno z partnerów zacznie kłamać lub mieć przed drugim tajemnice, wszystko się psuje.  Jeśli czujesz w sobie potrzebę zatajenia prawdy, zadaj sobie pytanie: „Dlaczego tak trudno mi podzielić się z partnerem tą jedną, konkretną rzeczą?”.  Cokolwiek to jest, lepiej powiedzieć niż minąć się z prawda. Bycie uczciwym wobec siebie, nawet w najtrudniejszych chwilach zwiększa intymność i bliskość. W końcu poczujesz, że możesz mu/jej powiedzieć wszystko i nadal czuć, że jesteś kochany, bezwarunkowo.

Lekceważenie i brak szacunku

Kłótnie są czymś normalnym w związku, ale obrażanie swoich uczuć i obraźliwe, wulgarne słowa to „o jeden krok” za dużo. W przeklinaniu i inwektywach, w wyciąganiu wzajemnych żalów nie ma nic z rozwiązywania problemów czy konfliktów. Nawe w kłótni trzeba trzymać się pewnych standardów, trzeba umieć okazywać sobie miłość i szacunek.

Ucieczka „na zewnątrz” związku

Siła romantycznej więzi zmniejsza się, gdy jedno z partnerów zaczyna szukać uczucia i ciepła na zewnątrz. Oczywiście, wszyscy potrzebujemy wsparcia przyjaciół i rodziny, a nie tylko ukochanej osoby. Problemem jest zaburzenie proporcji. Jeśli to ktoś inny stale pomaga ci podejmować kluczowe decyzje, bliskość i intymność z partnerem przestaną się rozwijać, dystans między wami będzie rósł. Będzie też trochę tak, jakby w twoim związku było was troje.


Na podstawie: psychologytoday.com

 


Zobacz także

To strach tak samej w domu zostać i w… życiu

Osiem niewiarygodnych cech ludzi urodzonych w październiku

Dlaczego ukrywamy przed innymi nasze związki? Czasem zmusza nas do tego życie, czasem po prostu staramy się ochronić naszą miłość