Lifestyle

Konkurs „Mój Klub Superdziewczyn”. Napisz, co robicie razem, by poczuć się jak superdziewczyny?

Hanna Szczygieł
Hanna Szczygieł
6 listopada 2017
Fot. iStock / ArtMarie
 

My chodzimy razem na basen, czasem do kina na babski film (raczej bajkę), zawsze robimy sobie po seansie zdjęcia w budce przed kinem. Mamy ich już całkiem sporo. Zawsze decydujemy się na te same ujęcia: pierwsze – normalne, drugie – z minami i trzecie – z buziakiem. Taki nasz mały rytuał. Czasem umawiamy się na wspólne malowanie, ja jestem modelem i manekinem do pierwszych makijażowych eksperymentów. I razem oglądamy zdjęcia – to też nasza mała klubowa tradycja.

A wy? Co robicie razem, co daje wam to wyjątkowe uczucie, że udało się wam skraść niepowtarzalne, wspólne chwile? Napiszcie nam o tym! Najfajniejsze odpowiedzi nagrodzimy świetnymi książkami od Wydawnictwa Wilga.

Zasady:

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy przesłać odpowiedź na pytanie konkursowe. W komentarzu do tego artykułu napiszcie, co robicie razem, by poczuć się jak superdziewczyny? Jakie są wasze wyjątkowe rytuały, co lubicie robić razem – mama i córka? Każdy z nas może mieć swój Klub Superdziewczyn, jeśli tylko zechce. Podzielcie się swoim przepisem na budowanie wyjątkowej relacji z córką.
 2. Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na serwerze platformy do komentowania.
 3. Jedna osoba może przesłać tylko jedną  odpowiedź. W przypadku udzielenia większej liczby odpowiedzi Organizator weźmie pod uwagę podczas rozstrzygania konkursu pierwszy zapisany komentarz.

Zadanie konkursowe:

Napiszcie, co robicie razem, by poczuć się jak superdziewczyny? Jakie są wasze wyjątkowe rytuały, co lubicie robić razem – mama i córka? Każdy z nas może mieć swój Klub Superdziewczyn, jeśli tylko zechce. Podzielcie się swoim przepisem na budowanie wyjątkowej relacji z córką. A może wasz Superklub ma więcej członków? Napiszcie nam o tym.

Nagrody:

10 x  książka „Psy czy koty? Komiks i Opowiadania” z serii EMI i Tajny Klub Superdziewczyn, autorstwa Agnieszki Mielech

emi okl cz 3 285x135+5mm spad

Konkurs trwa od 6.11.2017 do 24.11.2017 . Wyniki zostaną opublikowane do dnia 30.11.2017 roku na www.ohme.pl.

Regulamin konkursu znajduje się tutaj.


Lifestyle

„I tak cię nie kochałem”, czyli co możesz od niego usłyszeć, gdy podejmiesz decyzję o rozwodzie

Anna Frydrychewicz
Anna Frydrychewicz
6 listopada 2017
Fot. iStock/peart
 

Urażona duma, zawiedziona ambicja, żal, wstyd przed innymi… Kiedy rozstajesz się z partnerem, nigdy nie jest łatwo. Ale gdy bierzesz rozwód, przygotuj się psychicznie na słowa i zachowania, których się nie spodziewałaś. Dlaczego? Poczucie życiowej porażki wyzwala w nas najgorsze instynkty. Zwłaszcza wtedy, gdy jesteśmy wewnętrznie słabi.

Co możesz usłyszeć od partnera, z którym nie rozstajesz się w, hmmm… przyjaznych stosukach?

Nie dostaniesz moich pieniędzy

O tym raczej zadecyduje sąd, ale emocje pozbawiają nas możliwości logicznego myślenia. W związkach, gdzie jedno z partnerów było ekonomicznie uzależnione od drugiego, takie słowa padają bardzo często, głównie jako próba rozpaczliwego zatrzymania partnera. „Nie poradzisz sobie beze mnie i moich pieniędzy, będziesz żałować”- brzmi to przesłanie.

I tak cię nie kochałem

Wiesz, że to nie jest prawda.  Ale wyparcie uczucia, które was łączyło to odruch obronny i próba zranienia cię w jednym.

Tyle dla ciebie poświęciłem

Wolność, wieczory z kolegami, hobby. Mogłem być kimś… zostałem twoim mężem. Niezrealizowane marzenia i cele nie są „ceną za małżeństwo”, pamiętaj. Są świadomym wyborem tam, gdzie pewnych rzeczy naprawdę nie można pogodzić. Zwłaszcza, gdy pojawiają się dzieci.

Zabiorę ci dzieci

Czujesz strach, gdy to słyszysz, prawda? Spokojnie. To nie takie proste. Nie daj ponieść się lękowi. Myśl o tym, że gdy opadną negatywne emocje, rozum dojdzie w końcu do głosu.  Dzieci to codzienny obowiązek, prawda?

Udowodnię w sądzie, że jesteś chora psychicznie

Bo przecież, gdybyś była zdrowa, zostałabyś ze mną. Tylko choroba psychiczna usprawiedliwia twoją decyzję. Nikt normalny nie zrezygnowałby z tego związku… Więcej wiary w siebie – ty wiesz jaka jest prawda.

Ode mnie się nie odchodzi

Wiesz, że to groźba? Coś w rodzaju „ze mną się nie pogrywa”. Spokojnie, dopóki to tylko słowa, nie wchodź w tę grę, nie dawaj się w to wciągnąć. Nie reaguj na takie zaczepki.

Cóż, rozwodzącym się pozostaje jedynie życzyć nerwów ze stali, cierpliwości i wiary we własne siły. I w to, że podjęli słuszną decyzję. Jeśli nagle widzisz przed sobą całkiem obcego człowieka, a nie swojego męża – cokolwiek teraz usłyszysz, staraj się nie odbierać tego osobiście.

 


Lifestyle

Regulamin konkursu „Mój Klub Superdziewczyn”

Hanna Szczygieł
Hanna Szczygieł
6 listopada 2017
Fot. iStock / ArtMarie

Regulamin konkursu „Mój Klub Superdziewczyn”

WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE „Mój Klub Superdziewczyn”

§1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą Konkurs „Mój Klub Superdziewczyn”zwanego dalej „Konkursem”, jest portal Oh!me, Blum Media
  sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiktorii Wiedeńskiej 9a/42, 02-954 Warszawa, zarejestrowany
  w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000573762,
  o kapitale zakładowym w wysokości 10 000 złotych.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej www.ohme.pl oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych Organizatora w okresie od 6.11.2017 do 24.11.2017  Wyniki zostaną opublikowane do dnia 30.11.2017 roku na www.ohme.pl.
 3. Sponsorem nagród w Konkursie jest Wydawnictwo Wilga zwany dalej Sponsorem.
 4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.ohme.pl.

 

§2. Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i pracownicy Sponsora nagród, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 4. Uczestnik oświadcza, że nadesłane zgłoszenie Konkursowe jest jego autorstwa i nie narusza praw autorskich osób trzecich.
 5. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że ma prawo do dysponowania swoim utworem oraz że nie narusza przy tym praw autorskich i majątkowych osób trzecich.

 

§3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy przesłać odpowiedź na pytanie konkursowe. W komentarzu do artykułu KONKURS wykonaj zadanie konkursowe:

  „Napiszcie, co robicie razem, by poczuć się jak superdziewczyny? Jakie są wasze wyjątkowe rytuały, co lubicie robić razem – mama i córka? Każdy z nas może mieć swój Klub Superdziewczyn, jeśli tylko zechce. Podzielcie się swoim przepisem na budowanie wyjątkowej relacji z córką. A może wasz Superklub ma więcej członków? Napiszcie nam o tym”.

 1. Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na platformie do komentowania Organizatora.
 2. Jedna osoba może przesłać tylko jedną  odpowiedź. W przypadku udzielenia większej liczby odpowiedzi, Organizator weźmie pod uwagę podczas rozstrzygania konkursu pierwszy zapisany komentarz.

 §4. Zasady wyłaniania laureatów Konkursu

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w Regulaminie.
 2. 10 laureatów zostanie wyłonionych na podstawie najciekawszej odpowiedzi przez jury, w skład którego wchodzą pracownicy i redaktorzy portalu www.ohme.pl
 3. Wyniki zostaną opublikowane do dnia 30.11.2017 roku  na stronie internetowej www.ohme.pl.

 §5. Nagrody w Konkursie i sposób ich przekazania

 1. Sponsorem nagród w Konkursie jest Wydawnictwo Wilga.
 2. Laureatami Konkursu zostanie 10 osób, które wybierze jury na podstawie najciekawszej odpowiedzi.
 3. Nagrody:

  10 x  książka „Psy czy koty? Komiks i Opowiadania” z serii EMI i Tajny Klub Superdziewczyn, autorstwa Agnieszki Mielech

 4. Nie istnieje możliwość zamiany nagród rzeczowych na ich równowartość w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.
 5. Jeżeli laureat Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru innego laureata Konkursu.
 6. Udział w Konkursie i przesłanie pracy Konkursowej jest jednoznaczne z prawem do wykorzystania jej przez Organizatora w celach promocyjnych.
 7. Przesyłając pracę Konkursową, Uczestnik powinien wyrazić zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 8. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom przez Sponsora za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przesyłką poleconą lub kurierską w ciągu 14 dni od daty przesłania Organizatorowi danych kontaktowych przez Laureatów Konkursu.

 §6. Odpowiedzialność Organizatora

 1. Organizator Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za treść regulaminu i przebieg Konkursu. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, terminowość doręczenia pism i nagród przez Pocztę Polską lub kuriera. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem nagrody spowodowanym podaniem przez Uczestnika błędnego adresu lub innych danych. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania Uczestnika lub zmianę innych danych uniemożliwiającą dostarczenie nagrody albo powiadomienie o wygranej. W takim przypadku Uczestnik traci prawo do nagrody.
 2. Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w terminie 30 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna być przesłana na adres Organizatora, w formie pisemnej pod rygorem nieuwzględnienia jej oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji zgłoszonych po terminie, o którym mowa powyżej, jak również reklamacji niespełniających innych wymogów wskazanych w ust. 2.
 4. Złożone reklamacje, spełniające wymogi, o których mowa w ust. 2, rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani Uczestnicy zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym w terminie 14 dni od rozpatrzenia reklamacji.

 §7. Postanowienia końcowe

 1. W razie szczególnych, niezawinionych przez Organizatora okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie Konkursu na dotychczasowych zasadach Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie z równoczesnym poinformowaniem o tym uczestników za pośrednictwem strony www.ohme.pl.
 2. Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść regulaminu, przebieg Konkursu ani działania Organizatora, w tym za wyłanianie zwycięzców i przekazywanie nagród.
 3. Konkurs w żaden sposób nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.
 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym lub grą na automatach w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.).

 


Zobacz także

STOP dla bycia perfekcyjną

STOP dla bycia perfekcyjną. Jak krok po kroku wyrwać się z pułapki perfekcjonizmu

5 typów wampirów energetycznych. Jak się przed nimi chronić?

„Chciałam komuś zrobić dobrze, a tymczasem to ja dzisiaj dostaję tyle, że trudno to sobie wyobrazić”