Go to content

Czym jest myślenie magiczne i skąd się bierze

magia świąt
Fot. iStock / svetikd

Na naszym świecie panuje logika przyczyny i skutku. Może właśnie dlatego w obliczu zdarzenia lub zjawiska, których nie można wyjaśnić naukowo, łatwo dostrzegamy wiele innych „magicznych wyjaśnień”. Być może jest to jeden z głównych powodów, dla których religie przetrwały upływ czasu?

Czym jest magiczne myślenie

Zarówno psychologia, jak i antropologia traktują myślenie magiczne jako opis nielogicznych wyjaśnień i przyczyn, które tworzymy nie mając żadnego dowodu empirycznego.

Zjawisko to nabiera szczególnego znaczenia, gdy dana osoba uważa, że ​​jej myśl może mieć realny wpływ i konsekwencje w świecie zewnętrznym. Takie konsekwencje mogą wynikać z własnego działania lub wiary w pośrednictwo sił nadprzyrodzonych.

Kiedy przyjrzymy się społeczeństwom naszego świata, zdamy sobie sprawę, że w niemal wszystkich kulturach istnieje magiczne myślenie. Jest to naturalny proces oparty na biologii.

Łatwo jest znaleźć przykłady magicznego myślenia. Pomyślcie o dziecku, które wierzy, że jeśli źle się zachowa, zostanie porwane. Albo o tańcach rytualnych, które mają na celu przyciągnąć deszcz lub inne zjawisko atmosferyczne

Przyczyny magicznego myślenia

Dwie główne przyczyny pomagają nam wyjaśnić to zjawisko. Jedna z nich odnosi się do zależności zdarzeń. Druga można wyjaśnić za pomocą asocjacyjnego myślenia.

Zależność zdarzeń: odnosi się do generowania określonych skojarzeń, takich jak przekonanie, że ktoś nie zdał egzaminu, bo pragnęłaś z całej siły, żeby mu się nie udało.

Myśl asocjacyjna natomiast polega na nawiązywaniu relacji opartych na pewnych podobieństwach. Na przykład, wierzysz, że duch zwierzęcia zamieszka w twoim domu, jeśli zostawisz jego ulubione posłanie.

Zjawisko myślenia magicznego ma kilka ważnych funkcji. Innymi słowy, może być bardzo użyteczne w niektórych bardzo konkretnych sytuacjach. Jego największymi zaletami jest niewątpliwie to, że zmniejsza niepokój. Czasami, w sytuacjach stresowych, które są trudne do rozwiązania, powiązanie zdarzenia z arbitralnymi elementami zwiększa poczucie kontroli i zmniejsza niepokój (np. użycie amuletów). Myślenie magiczne ma także efekt placebo: wiara że pewien ryt może wyleczyć chorobę, może doprowadzić do poprawy naszego stanu fizycznego.


Na podstawie: nospensees.fr