Go to content

Sprawdź, jak rozkwita twój związek. Dwanaście ważnych pytań dla kochających

Skala rozkwitu związku
Fot. iStokc/mediaphotos

Zimą także można rozkwitać! A to, co kwitnie najbardziej o tej porze roku, to wasza wzajemna relacja! Naukowcy z Miami, specjalizujący się w Psychologii Pozytywnej, stworzyli niedawno nową skalę, dzięki której można ocenić poziom zdrowia związku. Ma ona pomóc w znalezieniu i naprawie tych aspektów związku, które wciąż nieco kuleją w waszej relacji. Spróbujcie wspólnie odpowiedzieć, na tych kilka pytań i zobaczcie, do jakich wniosków mogą was doprowadzić.

Ustosunkuj się do poniższych 12. stwierdzeń, przypisując im liczbę w skali od 1 do 5, gdzie 5 oznacza „całkowicie się zgadzam” lub „zawsze”, a 1 „nie zgadzam się” lub „nigdy”:

1. Odnoszę więcej sukcesów w moich ważnych życiowych celach, dzięki pomocy ze strony mojego partnera.

2. Szukamy takich aktywności, które pomagają nam rozwijać się jako para.

3. Mój partner pomógł mi rozwinąć się w taki sposób, w jaki sama nigdy bym nie potrafiła.

4. Czuję, że warto jest się podzielić moimi najbardziej osobistymi przemyśleniami z moim partnerem.

5. Przy podejmowaniu ważnych decyzji, myślę o tym, co byłoby lepsze dla naszego związku.

Skala rozkwitu związku

Fot. iStock/wildpixel

Fot. iStock/wildpixel

6. Naturalnie i z łatwością przychodzi mi robić rzeczy, które umacniają nasz związek.

7. Dzięki rozmowie z moim partnerem potrafię zobaczyć rzeczy w inny sposób.

8. Widzę sens w świętowaniu sukcesów mojego partnera.

9. Szczerze pracuję nad poprawieniem naszej wzajemnej relacji.

10. Mój partner okazuje zainteresowanie sprawami, które są dla mnie ważne.

11. Robimy rzeczy, które mają głębokie znaczenie dla nas, jako pary.

12. Potrafię znaleźć czas na rozmowę ze swoim partnerem, kiedy on tego potrzebuje.

Skala Rozkwitu Związku

Wyniki uzyskane w teście dzielone są na 4 kategorie – 4 gałęzie rozkwitu waszego związku:

Dążenie do tych samych celów – pozycje: 1, 6, 10

Rozwój osobisty – pozycje: 2, 3, 7

Znaczenie relacji– pozycje: 5, 9, 11

Dawanie – pozycje: 4, 8, 12

Sumując punkty przypisane każdej z wymienionej pozycji, uzyskacie wynik świadczący o etapie, na którym znajduje się wasza relacja w danej kategorii. Na te same pytania powinien także odpowiedzieć twój partner. Dzięki temu przekonacie się, na ile wasze odpowiedzi są ze sobą zgodne. Może się bowiem okazać, że jedna strona daje z siebie więcej w tej relacji, niż druga, co już powinno doprowadzić was do pewnych wniosków.

Czy ty i twój partner uzyskaliście wysoki wynik na w skali dążenia do tych samych celów, ale za to niski na skali rozwoju osobistego? Może to oznaczać, że poświęcacie zbyt dużo energii na własny związek, a zbyt mało na to by realizować w życiu własne marzenia. Niski wynik na skali znaczenia, to prawdopodobnie efekt, tych wszystkich momentów, kiedy wydawało ci się, że wasza relacja jest nieco zbyt „płytka”.

Warto wówczas zastanowić się nad tym, czy moglibyście od czasu do czasu porozmawiać, o tym czego oczekujecie od waszego związku i w którym kierunku chcielibyście iść.


Źródło: psychologytoday.com