Go to content

 10. jubileuszowa edycja projektu „Pokonać Raka”

Pacjent onkologiczny w centrum uwagi! Brzmi trywialnie, ale nie możemy przestać apelować, by świadomość na temat zmian potrzebnych polskiej onkologii nie była jedynie hasłem politycznym, czy samotnym wołaniem pacjentów o pomoc. Potrzeba nam działań, wsparcia, realnego podejścia do całości problematyki.

Dziś polecamy Waszej uwadze, tytuł, który powstał przy wsparciu rzetelnych medycznych i pacjenckich głosów. Główny patronat nad publikacją objęło Polskie Towarzystwo Onkologiczne oraz Polska Grupa Raka Płuca, a także portal Oh!me 🙂

Według Krajowego Rejestru Nowotworów w naszym społeczeństwie żyje około miliona osób z rozpoznaną chorobą nowotworową w ciągu ostatnich 15 lat. W 2016 r. odnotowano 164 tys. nowych zachorowań, z czego prawie 100 tys. osób zmarło z powodu nowotworu. To pokazuje skalę problemu, z którym musimy się zmierzyć, pamiętając przy tym, że choroba nowotworowa to ogromne wyzwanie dla każdego człowieka i jego bliskich.

ONKOLOGIA TO WYZWANIE

Takimi danymi w słowie wstępu projekt otwiera prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego – prof. Adam Maciejczyk. W artykule profesor przedstawia wyzwania jakie stoją przed polską onkologią, dostrzega pozytywne zmiany, które już się dokonały, ale i zauważa potrzeby, na których zaspokojenie czeka całe środowisko medyczne i pacjenci.

JAKOŚĆ ŻYCIA Z RAKIEM PIERSI

Na okładce tytułu wystąpił prof. Tadeusz Pieńkowski – prezes Polskiego Towarzystwa do Badań nad Rakiem Piersi. Wywiad z tym ekspertem dedykowaliśmy tematowi zaawansowanego raka piersi, ale tak naprawdę dzięki atencji profesora udało się nakreślić ogólną sytuację profilaktyki, diagnostyki i leczenia raka piersi. Profesor jako autorytet tej specjalizacji onkologicznej, dlatego punktuje również kwestie wymagające natychmiastowych zmian, pochylając się szczególnie nad niezaopiekowaną̨ grupą pacjentek z HER2-ujemnym rakiem piersi.

Temat raka piersi jest również poruszony w rozmowie z dr Tomaszem Ciszewskim. Jest wiele mitów na temat chemioterapii, tym razem postanowiliśmy przyjrzeć się informacjom związanym z chemioterapią doustną. W materiale dowiecie się komu jest ona dedykowana, jak wygląda to leczenie i czy wpływa na życie pacjentek?

TEMAT SPECJALNY – ŻYWIENIE POZAJELITOWE

Znaczenie żywienia klinicznego w całym procesie leczenia onkologicznego zostało przedstawione z pozycji trzech perspektyw. Dr Aleksandra Kapała wprowadza czytelników w zrozumienie miejsca żywienia onkologicznego w walce z nowotworem. Dzięki tej rozmowie mamy okazję dowiedzieć się choroba zmienia potrzeby żywieniowe człowieka, jak wygląda opieka nad pacjentem, który wymaga specjalnego żywienia i w końcu wprowadza nas w problematykę żywienia pozajelitowego. Praktyczny aspekt tego zagadnienia kolejno nakreśla pacjentka, a Fundacja EuropaColon merytorycznie komentuje m.in. kwestie tworzenia Cancer Units i ścieżkę dostępu pacjentów do żywienia domowego.

Fundacja zauważa również dramatyczną sytuację pacjentów z rakiem jelita grubego, bowiem z powodu braku refundacji lekarze nie mają do dyspozycji leków w III i IV linii. Temat tego nowotworu jest również poruszony od strony możliwości diagnostycznych przez dr Iwonę Kozak-Michałowską.

DIAGNOSTYKA MOLEKULARNA

Jaka jest nasza wiedza na temat wpływu diagnostyki molekularnej na efekty leczenia raka płuca? Niestety nadal niewystarczająca, dlatego prof. Joanna Chorostowska-Wynimko zgodziła się przyłączyć do apelu i we wspaniałym wywiadzie odpowiada na wszystkie wątpliwości związane ze szlakiem diagnostycznym raka płuca, ze szczególnym naciskiem na charakterystykę sytuacji pacjentów, u których potwierdzono rearanżacji w genie ALK lub ROS1. Do jakich zmian doszło 1 stycznia br., jak zmieniła się sytuacja chorych, co jeszcze wymaga wsparcia? Odpowiedzi znajdziecie w rozmowie z panią profesor.

BÓL NOWOTWOROWY – MASZ PRAWO WIEDZIEĆ!

Każdy chory, a szczególnie chory onkologiczny ma prawo i powinien mieć dostęp do specjalistycznego leczenia bólu. Pamiętaj, że na każdym etapie leczenia możesz zostać skierowany do Poradni Leczenia Bólu przez swojego lekarza onkologa, lekarza rodzinnego, ortopedę, neurologa lub innego specjalistę! Taki przekaz płynie z artykułu dr Iwony Furman, która zachęca chorych i ich bliskich do większej świadomości na temat ich praw do terapii bólu w leczeniu onkologicznym. Wywiad inspiruje do działania, a w poszukiwaniu dalszej wiedzy zapraszamy również na portal dedykowany specjalnie pacjentom: bolprzebijajacy.pl.