Zdrowie

 10. jubileuszowa edycja projektu „Pokonać Raka”

Medical Media Solutions
Medical Media Solutions
10 marca 2019
 

Pacjent onkologiczny w centrum uwagi! Brzmi trywialnie, ale nie możemy przestać apelować, by świadomość na temat zmian potrzebnych polskiej onkologii nie była jedynie hasłem politycznym, czy samotnym wołaniem pacjentów o pomoc. Potrzeba nam działań, wsparcia, realnego podejścia do całości problematyki.

Dziś polecamy Waszej uwadze, tytuł, który powstał przy wsparciu rzetelnych medycznych i pacjenckich głosów. Główny patronat nad publikacją objęło Polskie Towarzystwo Onkologiczne oraz Polska Grupa Raka Płuca, a także portal Oh!me 🙂

Według Krajowego Rejestru Nowotworów w naszym społeczeństwie żyje około miliona osób z rozpoznaną chorobą nowotworową w ciągu ostatnich 15 lat. W 2016 r. odnotowano 164 tys. nowych zachorowań, z czego prawie 100 tys. osób zmarło z powodu nowotworu. To pokazuje skalę problemu, z którym musimy się zmierzyć, pamiętając przy tym, że choroba nowotworowa to ogromne wyzwanie dla każdego człowieka i jego bliskich.

ONKOLOGIA TO WYZWANIE

Takimi danymi w słowie wstępu projekt otwiera prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego – prof. Adam Maciejczyk. W artykule profesor przedstawia wyzwania jakie stoją przed polską onkologią, dostrzega pozytywne zmiany, które już się dokonały, ale i zauważa potrzeby, na których zaspokojenie czeka całe środowisko medyczne i pacjenci.

JAKOŚĆ ŻYCIA Z RAKIEM PIERSI

Na okładce tytułu wystąpił prof. Tadeusz Pieńkowski – prezes Polskiego Towarzystwa do Badań nad Rakiem Piersi. Wywiad z tym ekspertem dedykowaliśmy tematowi zaawansowanego raka piersi, ale tak naprawdę dzięki atencji profesora udało się nakreślić ogólną sytuację profilaktyki, diagnostyki i leczenia raka piersi. Profesor jako autorytet tej specjalizacji onkologicznej, dlatego punktuje również kwestie wymagające natychmiastowych zmian, pochylając się szczególnie nad niezaopiekowaną̨ grupą pacjentek z HER2-ujemnym rakiem piersi.

Temat raka piersi jest również poruszony w rozmowie z dr Tomaszem Ciszewskim. Jest wiele mitów na temat chemioterapii, tym razem postanowiliśmy przyjrzeć się informacjom związanym z chemioterapią doustną. W materiale dowiecie się komu jest ona dedykowana, jak wygląda to leczenie i czy wpływa na życie pacjentek?

TEMAT SPECJALNY – ŻYWIENIE POZAJELITOWE

Znaczenie żywienia klinicznego w całym procesie leczenia onkologicznego zostało przedstawione z pozycji trzech perspektyw. Dr Aleksandra Kapała wprowadza czytelników w zrozumienie miejsca żywienia onkologicznego w walce z nowotworem. Dzięki tej rozmowie mamy okazję dowiedzieć się choroba zmienia potrzeby żywieniowe człowieka, jak wygląda opieka nad pacjentem, który wymaga specjalnego żywienia i w końcu wprowadza nas w problematykę żywienia pozajelitowego. Praktyczny aspekt tego zagadnienia kolejno nakreśla pacjentka, a Fundacja EuropaColon merytorycznie komentuje m.in. kwestie tworzenia Cancer Units i ścieżkę dostępu pacjentów do żywienia domowego.

Fundacja zauważa również dramatyczną sytuację pacjentów z rakiem jelita grubego, bowiem z powodu braku refundacji lekarze nie mają do dyspozycji leków w III i IV linii. Temat tego nowotworu jest również poruszony od strony możliwości diagnostycznych przez dr Iwonę Kozak-Michałowską.

DIAGNOSTYKA MOLEKULARNA

Jaka jest nasza wiedza na temat wpływu diagnostyki molekularnej na efekty leczenia raka płuca? Niestety nadal niewystarczająca, dlatego prof. Joanna Chorostowska-Wynimko zgodziła się przyłączyć do apelu i we wspaniałym wywiadzie odpowiada na wszystkie wątpliwości związane ze szlakiem diagnostycznym raka płuca, ze szczególnym naciskiem na charakterystykę sytuacji pacjentów, u których potwierdzono rearanżacji w genie ALK lub ROS1. Do jakich zmian doszło 1 stycznia br., jak zmieniła się sytuacja chorych, co jeszcze wymaga wsparcia? Odpowiedzi znajdziecie w rozmowie z panią profesor.

BÓL NOWOTWOROWY – MASZ PRAWO WIEDZIEĆ!

Każdy chory, a szczególnie chory onkologiczny ma prawo i powinien mieć dostęp do specjalistycznego leczenia bólu. Pamiętaj, że na każdym etapie leczenia możesz zostać skierowany do Poradni Leczenia Bólu przez swojego lekarza onkologa, lekarza rodzinnego, ortopedę, neurologa lub innego specjalistę! Taki przekaz płynie z artykułu dr Iwony Furman, która zachęca chorych i ich bliskich do większej świadomości na temat ich praw do terapii bólu w leczeniu onkologicznym. Wywiad inspiruje do działania, a w poszukiwaniu dalszej wiedzy zapraszamy również na portal dedykowany specjalnie pacjentom: bolprzebijajacy.pl.


Zdrowie

Wsparcie w walce z rakiem

Medical Media Solutions
Medical Media Solutions
23 września 2019
 

21 września w Gazecie Wyborczej ukazał się onkologiczny tytuł „POKONAĆ RAKA – pacjent w centrum uwagi”. To już 11. edycja edukacyjnej publikacji skierowanej do pacjentów i ich rodzin, od lat przygotowywana przez wydawnictwo Medical Media Solutions pod honorowym patronatem Polskiego Towarzystwa Onkologicznego i Polskiej Unii Onkologii.

Projekt zgromadził głosy merytoryczne ekspertów, autoryty polskiej onkologii, którzy prowadzą edukację począwszy od punktowania roli profilaktyki, świadomości pacjenta, dostępie do badań diagnostycznych, aż po szybkie włączenie do skutecznych terapii. Apelują również o potrzebę zmian w polskich programach lekowych, dostrzegając pozytywne aspekty postępu medycyny i kompleksowej opieki nad chorymi.

POLSKA ONKOLOGIA – GDZIE JESTEŚMY?

Dr Adam Maciejczyk, prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego oraz dr Janusz Meder, prezes Polskiej Unii Onkologii charakteryzują zmiany systemu leczenia jakie już nastąpiły, pochylają się nad największymi wyzwaniami i w myśl hasło wykreowanego przez WHO na lata 2016-2018 – „We Can, I Can”, tłumaczą, że „We Can” – odnosi się do decydentów z apelem o konsekwentne prowadzenie i właściwe finansowanie strategicznych wieloletnich programów walki z rakiem. ,,I can”- odnosi się do każdego człowieka z apelem o zmianę stylu życia zgodnie z zaleceniami zawartymi w Kodeksie Walki z Rakiem.

RAK NERKI

To temat specjalny numeru. Dzięki decyzji Ministerstwa Zdrowia, w maju 2018 roku pojawiły się szanse stosowania u polskich pacjentów z rakiem nerki leków nowej generacji. Jednak terapia tego nowotworu stale się rozwija i już na początku bieżącego roku standardy leczenia system

owego na całym świecie uległy zasadniczym zmianom, które polegają, przede wszystkim, na wprowadzeniu leków immunologicznie kompetentnych, ale także nowych leków z grupy inhibitorów kinaz tyrozynowych już w pierwszej linii leczenia. Prof. Maciej Krzakowski, prof. Piotr Wysocki, dr Piotr Tomczak, pacjent Marcin Włodarczyk – to eksperci, którzy zgodzili się przyjrzeć szeroko tej problematyce, artykuł odpowiada na wszystkie pytania związane z leczeniem tego nowotworu.

RAK JAJNIKA

Niestety to choroba, która nie ma określonej symptomatologii, a jej objawy są dosyć niespecyficzne i pojawiają się bardzo późno, kiedy zazwyczaj nowotwór jest już w zaawansowanym stadium. Sytuacja ta wymusza więc potrzebę ciągłego postępu i doskonalenia procesu leczenia tego nowotworu. Jakie mamy nanowsze medyczne doniesienia w temacie leczenia raka jajnika? Polecamy wywiad z prof. Pawłem Blecharzem i dr Radosławem Mądrym.

ZAANGAŻOWANIE I WSPARCIE W CHOROBIE

Diagnoza „nowotwór złośliwy” budzi strach i może paraliżować. Skuteczna walka z chorobą nowotworową to nie tylko zabieg operacyjny, naświetlania czy chemioterapia. Wyniki badań naukowych potwierdzają, że na sukces terapii onkologicznej wpływa pozytywnie również aktywna postawa pacjenta. Współuczestniczenie w procesie leczenia, odpowiednia dieta, wsparcie psychoonkologiczne, opieka rodziny czy specjalistyczna rehabilitacja to ważne elementy wspomagające zdrowienie. Przewodnik po tych tematach stworzył dla pacjentów Jarosław Gośliński.

RAK PROSTATY

Czy wiecie, że nowotwór ten każdego roku rozpoznaje się u 15 000 mężczyzn, z których około 5 000 umiera. Największy czynnik ryzyka stanowi wiek – ponad 75% zachorowań przypada na grupę osób po 65. roku życia. Temat raka prostaty wciąż stanowi tabu, choć wraz ze wzrostem średniej długości życia Polaków, wrasta też zachorowalność na ten nowotwór. W ostatnich 30 latach – siedmiokrotnie. Jeśli szukacie odpowiedzi na temat leczenia radiologicznego tego nowowtworu to zapraszamy Was do wywiadu z dr Hubertem Urbańczykiem.

NOWOTWÓR W CIĄŻY

Temat niezwykle trudny, bo przecież ciąża powinna być radosnym czasem w życiu każdej kobiety, dodatkowo ważne by była ona chroniona – w społecznym, ale też biologicznym tego słowa znaczeniu. Niestety około 1 na 1000 kobiet w ciąży zachoruje na raka. Warto przy tym zaznaczyć, że za nowotwór w ciąży uważa się również chorobę rozpoczętą do roku po ciąży – gdyż wiemy, że musiała się ona rozwijać już w jej trakcie. Koniecznie zajrzyjcie do artykułu Nicole Sochacki-Wójcickiej.

Publikacja dostępna jest już online:  https://dbajozdrowie.info/wp-content/uploads/2019/09/Pokona-Raka_wrzesien2019.pdf

 

 


Zdrowie

Startuje ogólnopolska kampania prasowo-internetowa „Zadbaj o serce”

Medical Media Solutions
Medical Media Solutions
10 września 2018

Już dziś, 10 września zainauguruje 10. edycja kampanii prasowo-internetowej „Zadbaj o serce”. Jej organizatorem jest wydawnictwo Medical Media Solutions, a główny patronat objęło Polskie Towarzystwo Kardiologiczne. Projekt powstał przy wsparciu merytorycznym wielu cenionych ekspertów, organizacji oraz fundacji. Kampania „Zadbaj o serce” jest ważnym medium za pomocą, którego podsumowujemy stan obecny, sukcesy i najpilniejsze problemy oraz wskazujemy jakie są najlepsze rozwiązania, które pozwalają na lepszą profilaktykę, diagnostykę i leczenie chorób kardiologicznych.

Polecamy Wam tę edukacyjną lekturę, gdyż przedstawiliśmy w niej wiele inspirujących i rzetelnych materiałów. Publikacja ukazuje się już dziś wraz z dziennikiem Rzeczpospolita.

Na okładce tytułu wystąpił prof. Piotr Ponikowski – Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. W swoim materiale przedstawił najważniejsze działania, które podejmuje Polskie Towarzystwo Kardiologiczne na rzecz podnoszenia świadomości oraz wiedzy społeczeństwa w zakresie profilaktyki dotyczącej chorób sercowo-naczyniowych. „Nie od dziś wiadomo, że lepiej jest zapobiegać niż leczyć. O wiele łatwiej radzić sobie z chorobą na poziomie profilaktyki – daje to lepsze efekty dla pacjenta i jest tańsze dla całego systemu” – wskazuje prof. Ponikowski.

Jednym z istotnych tematów projektu jest udar mózgu, który stanowi główny powód niepełnosprawności u osób po 40. roku życia. Dr Adam Kobayashii z Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie podkreślił, iż migotanie przedsionków jest jednym z najważniejszych czynników ryzyka wystąpienia udaru niedokrwiennego mózgu, gdyż zwiększa ryzyko jego wystąpienia aż pięciokrotnie! Dodatkowo prof. Piotr Hoffman wyjaśnił jakie działania należy podjąć, aby zapobiec wystąpieniu kolejnego udarowi mózgu. Natomiast Adam Siger, vice-prezes Fundacji Udaru Mózgu oraz Sebastian Szyper, prezes Stowarzyszenia Udarowcy – Liczy się Wsparcie opowiedzieli o istocie działań edukacyjnych, które mają na celu podnosić poziom świadomości społeczeństwa. Zwrócili też uwagę na kwestię farmakoterapii oraz rehabilitacji polskich pacjentów. „Od wielu lat Fundacja Udaru Mózgu zwraca uwagę na potrzebę wypracowania modelu standaryzacji opieki nad pacjentem po udarze mózgu. To bardzo ważne, aby pacjenci w całej Polsce mieli równy dostęp do nowoczesnego leczenia i rehabilitacji” – apeluje Adam Siger.

Hipercholesterolemia rodzinna dotyka całe rodziny i jest przekazywana z pokolenia na pokolenie. Nawet 150-200 tysięcy Polaków dotyczy ta choroba, z czego nieliczna grupa pacjentów otrzymuje odpowiednie leczenie. Temat szczegółowo został podjęty przez prof. Marcina Gruchałę, kierownika I Katedry i Kliniki Kardiologicznej w Gdańsku. W materiale został poruszony istotny problem, jakim jest brak dostępu polskich pacjentów do innowacyjnej terapii. „My kardiolodzy dla dobra naszych pacjentów chcielibyśmy mieć dostęp do nowych, innowacyjnych leków w zakresie zarówno niewydolności serca, ostrych zespołów wieńcowych jak i również hipercholesterolemii” – zaznacza prof. Gruchała.

Z punktu widzenia populacyjnego nadciśnienie tętnicze jest najważniejszą przyczyną śmierci w Polsce. Nie daje wyraźnych objawów, ale to główna przyczyna śmierci, których dzięki właściwemu stylowi życia i leczeniu można uniknąć. Jak wygląda obecny stopień kontroli pacjentów z nadciśnieniem tętniczym w Polsce? Z czego wynikają trudności w kontroli nadciśnienia tętniczego? Jakie są wskazania do zastosowania leku złożonego w terapii hipotensyjnej?O zgłębienie tych kwestii poprosiliśmy prof. Piotra Jankowskiego, sekretarza Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

„Jak wiadomo wysokie stężenie cholesterolu jest czynnikiem ryzyka chorób układu krążenia. Niestety w Polce aż ponad 60% populacji osób dorosłych ma podwyższone stężenie cholesterolu całkowitego, dlatego też profilaktyka jest niezmiernie ważna” – wskazuje prof. Longina Kłosiewicz-Latoszek z Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie. Pani profesor wskazuje jak negatywny wpływ na nasze zdrowie ma spożywanie kwasów tłuszczowych nasyconych i w jaki sposób możemy wyeliminować je z naszej diety.

O tym, dlaczego co drugi Polak umiera w ciągu pięciu lat od zawału opowiedziała nam Halina Pilonis, redaktor serwisu Medonet. W publikacji podjęliśmy też temat właściwego przepływu krwi, który stanowi istotny element w prewencji chorób sercowo-naczyniowych.

Serdecznie zachęcamy Was do zapoznania się ze szczegółami tego edukacyjnego projektu, który jest również dostępny online http://dbajozdrowie.info/wp-content/uploads/2018/09/ZADBAJ_O_SERCE-final-version.pdf