Patronaty

Zapraszamy do wzięcia udziały w akcji: „Jestem kobietą sukcesu. Sama definiuję swój sukces”

Redakcja
Redakcja
20 lutego 2017
Mat. prasowe
 

Włącz się do akcji społecznej organizowanej przez Projektantki Sukcesu – Martę Osuch i Agnieszkę Rejowską „Jestem KOBIETĄ SUKCESU. Sama definiuję swój SUKCES” i stwórz własną definicję słowa „sukces”.

Cel i misja projektu

Celem akcji jest zwiększenie świadomości kobiet na temat postrzegania sukcesu. Apel, by kobiety odważniej mówiły o swoich sukcesach, mocnych stronach i talentach. Zachęcamy kobiety do stworzenia swojej osobistej definicji sukcesu, opartej o własne wartości. Szerzymy ideę Kobiet Sukcesu czyli świadomych, szczęśliwych i spełnionych kobiet, które podejmują w życiu wyzwania i spełniają swoje marzenia.

Siła kobiet

W ramach akcji chcemy przedstawić Kobiety Sukcesu, które mogą stać się inspiracją dla innych kobiet. Poznamy niezwykle motywujące historie 10 Ambasadorek II edycji akcji oraz obejrzymy wystawę zdjęć z ich definicjami sukcesu. Autorką fotografii jest Magdalena Magiera.

Kobiety potrzebują pozytywnego wzmocnienia, inspiracji, motywacji po to,
by przekonać się o sile, która w nich drzemie. Środowisko kobiece może się wspierać, wzajemnie inspirować i motywować. Pragnienie rozwoju jest dla kobiet początkiem drogi do tego, by poczuły się spełnione.

Gala Kobiet Sukcesu

W programie Gali:

 • Prelekcja Edyty Litwiniuk – Ambasadorki I edycji akcji „Jestem KOBIETĄ SUKCESU. Sama definiuję swój SUKCES” i redaktor naczelnej magazynu SHAPE

 • fascynujące wystąpienia Ambasadorek II edycji akcji:

ANNA ŁYSZCZEK „Możliwości w dobrych proporcjach”

BEATA BOJDA „Budowanie wizerunku – trzy ważne elementy, dzięki którym wzrośnie Twoja pewność siebie oraz Twój autorytet”

MARTYNA NOWAK „Sukces to emocje”

LIDIA ZAMYŁKO „Jak trenować i nie zwariować”

EWA ZWONARZ „Intuicja jako kompas sukcesu”

ILONA ADAMSKA „Jak budować markę autentyczną”

OLGA JANKOWSKA „Porażka i ryzyko w drodze do celu”

EWELINA KOWALCZYK „Inspiracja, solidarność kobieca a sukces”

 • panel dyskusyjny dotyczący tematu „sukcesu kobiet”, który będzie źródłem inspiracji w poszukiwaniu drogi do sukcesu dla wielu kobiet

 • losowanie nagród przygotowanych przez partnerów, sponsorów, patronów wydarzenia oraz Ambasadorki I i II edycji akcji

 • NETWORKING – budowanie sieci kontaktów, wymiana wizytówek

Pragniemy, by nasza akcja trafiła do szerokiego grona kobiet, które chcą podjąć wyzwania jakie stawia przed nimi życie, realizować marzenia oraz osiągnąć swój życiowy sukces.

Serdecznie zapraszamy na Galę Finałową II edycji akcji społecznej „Jestem KOBIETĄ SUKCESU. Sama definiuję swój SUKCES”, która odbędzie się 3 marca 2017 roku
o godz. 18.00 w Centrum Kreatywności  Warszawa ul. Targowa 56.

Wstęp na Galę jest bezpłatny. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie www.projektantkisukcesu.pl w zakładce „kontakt”.

plakat2


Patronaty

Szkoła średnia dla przyszłych modelek i modeli już w Warszawie!

Redakcja
Redakcja
20 lutego 2017
 

„Naszą misją jest stwarzanie warunków do harmonijnego rozwoju zarówno naukowego, jak i emocjonalnego. Pragniemy rozwijać wyobraźnię, pobudzać wrażliwość na sztukę, odkrywać i rozwijać talenty oraz indywidualizm, osób interesujących się modelingiem, modą, designem, wizażem czy fotografią artystyczną. Zależy nam na wysokiej jakości kształcenia ogólnego, jak i z dziedziny szeroko pojętej mody. Pracownicy szkoły są nastawieni na indywidualne podejście do ucznia”.

Idea powołania szkoły średniej o profilu „modeling i stylizacja”, narodziła się ok. 10 lat temu. U jej podstaw leżały doświadczenia wyniesione z 5- letniej działalności Models Club – nieformalnej organizacji skupiającej miłośników pokazów mody i osoby z szeroko rozumianej branży modowej i modelingowej.

Do sukcesów i dokonań MC w tym okresie, należy m.in. wypracowanie systemu szkoleń i warsztatów defilee dla młodych dziewcząt pragnących podjąć pracę modelki.

Najlepszym wiekiem do rozpoczęcia „kariery” modelki, z szansami odniesienia sukcesu na arenie międzynarodowej, jest wiek ok. 16 lat. Jest to wiek, w którym dziewczęta podejmują naukę w liceum.

Z naszej obserwacji wynika, że dla rodziców przyszłej modelki, z reguły nie do pogodzenia są: nauka w szkole i intensywne kursy defilee w Agencji Modelek w godzinach popołudniowych i wieczornych. Rodzice z rezerwą podchodzą również do wprowadzania ich dzieci w dorosłe, zawodowe życie modelki, które związane jest z uczestnictwem w pokazach mody (niekiedy w lokalach nocnych), wyjazdami, sesjami zdjęciowymi. Gdy mają do wyboru: roczny kontrakt córki z Agencją Modelek zza granicy (co jest związane z ryzykiem straty roku nauki) lub nauka w szkole, zazwyczaj wybierają naukę. Czy to oznacza, że młoda osoba interesująca się modelingiem lub modą, nie ma szans na spełnienie swoich marzeń o karierze modelki/modela, lub projektanta odzieży czy wizażysty? Do tej pory nie było to możliwe.

Opisaną sytuację zmieni utworzenie szkoły, która łączyłaby w programie kształcenia edukację ogólną z programem rozwoju osobistego ucznia, wręcz z rozwojem kariery na polu mody i modelingu.

Od lat na rynku edukacji, w wielu liceach działają klasy sportowe. Idąc tym tropem, powołana do życia 10 lat temu Fundacja Models Club, spróbowała wprowadzić do szkół swój autorski program pod nazwą „Liceum Modelingu i Stylizacji”. Program ten został wdrożony w szkole publicznej, w I Liceum Ogólnokształcącym im. St. Reymonta w Konstancinie-Jeziornie i został zrealizowany w pełnym trzyletnim cyklu kształcenia. Osiągnął duży sukces.

Korzystając ze zdobytych doświadczeń, Fundacja Models Club postanowiła powołać własne Niepubliczne Liceum, w którym będzie mogła dalej rozwijać swój projekt.

logo mc

Zarejestrowanie przez Fundację w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Niepublicznego Liceum Plastycznego FASHION SHOW SCHOOL, otwiera przed Fundacją nowe możliwości. Przygotowany został na jego potrzeby nowy program kształcenia, obejmujący w większym niż dotychczas zakresie obszary związane z projektowaniem odzieży, stylizacją oraz wizażem, fryzjerstwem i innyi tematami związanymi z szeroko pojętym show biznesem modowym.

Wierzymy, że szkoła NLP FASHION SHOW SCHOOL, kształcić będzie kadry, które w sposób odświeżający i nowatorski, wpłyną na przyszłość polskiej mody i modelingu na arenie międzynarodowej.

Celem naszej pracy jest takie wykształcenie ucznia, który po czterech latach nauki mógłby samodzielnie podjąć świadomą decyzję , jak pokieruje swoją karierą, gdzie pójdzie na studia czy dalsze swoje życie wiąże ze światem mody. Do tego, żeby uczeń mógł wybierać, potrzebuje wyników z egzaminu maturalnego, które otwierają drzwi na różne kierunki studiów. W wyborze indywidualnej ścieżki rozwoju, również przyszłościowej oraz preorientacji zawodowej, będzie wspierał naszych uczniów – psycholog szkolny. Psycholog szkolny często będzie mentorem, doradcą, konsultantem jak również coachem. Coaching ścieżki zawodowej, ma na celu wsparcie uczniów w czasie wyboru kierunku rozwoju zawodowego, czy przygotowania do nowych funkcji i awansów zawodowych oraz sukcesów zawodowych.

Niepubliczne Liceum Plastyczne FASHION SHOW SCHOOL (NLP FASHION SHOW SCHOOL) jest szkołą o czteroletnim cyklu kształcenia, dające wykształcenie
w zawodzie plastyk oraz wykształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego, umożliwiające uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. Uczeń kończąc szkołę otrzymuje świadectwo dojrzałości, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na wszystkie kierunki studiów oraz tytuł plastyka z wybraną specjalizacją modową.

Edukacja w NLP FASHION SHOW SCHOOL przebiegać będzie równolegle w dwóch blokach przedmiotowych:

 • ogólnokształcącym: w którym przekazywać będziemy wiedzę ogólną obejmującą przedmioty humanistyczne i ścisłe oraz kładziemy duży nacisk na naukę języków obcych. Na wielu przedmiotach ogólnokształcących przekażemy również szeroko pojętą wiedzę modową, która przyda się podczas realizacji projektów artystycznych;

 • artystycznym: w którym uczniowie rozwijać bedą swoje zdolności zgodnie z wybraną specjalnością, a obok głównego wybranego kierunku uczniowie poznają tajniki rysunku, malarstwa, grafiki komputerowej, fotografii i podstaw projektowania.

W Niepublicznym Liceum Plastycznym FASHION SHOW SCHOOL w Warszawie kształcić będziemy w następujących specjalizacjach modowych:

 • fotografia artystyczna,
 • charakteryzacja i wizaż,
 • modelarstwo i dekoratorstwo,
 • stylizacja kostiumu i kreacja wizerunku,
 • aranżacja przestrzeni,
 • projektowanie mody
 • publikacje multimedialne

W naszej szkole będzie również możliwe zdawanie egzaminu czeladniczego. Na wniosek osoby, która uzyskała świadectwo czeladnicze, izba rzemieślnicza wydaje suplement do świadectwa czeladniczego (Europass), sporządzony na podstawie opisu zawodu, określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach.

Szkoła przewiduje także prowadzenie kursów popołudniowych, weekendowych, wieczorowych, oraz w innych szkołach, jako zajęć dodatkowych za opłatą.

Misją NLP FASHION SHOW School jest pobudzenie i dalsze kształcenie zainteresowań z tematyki modowej oraz odkrywanie i wspieranie młodych talentów. Pokazywanie młodym ludziom praktyki zawodu projektanta mody, stylisty, krytyka mody, scenografa, fotografa, wizażysty oraz modelki – modela i przygotowanie ich do ewentualnych studiów w tych kierunkach. Nasi absolwenci będą wyróżniać się czteroletnim bagażem doświadczeń, przemyśleń i praktyki zawodowej oraz bogatym portfolio. Dla jednych będzie to jedynie kilkuletnia przygoda z modą, dla innych inspirujący początek błyskotliwej kariery. Jednak w obu przypadkach będzie to wartościowe doświadczenie na drodze w dorosłość.”

Szkoła „FASHION SHOW SCHOOL” w początkowym okresie będzie prowadziła zajęcia głownie dla młodzieży polskiej (z polskim językiem wykładowym). Po zwiększeniu możliwości lokalowych, zdobyciu pewnych doświadczeń oraz uzyskaniu większej samodzielności finansowej, szkoła powinna pozyskiwać uczniów w całej Europie, a zwłaszcza w Europie wschodniej.

Nabór uczniów, w tym również tych spoza granic Polski, na wstępnym etapie organizowany będzie przy wykorzystaniu Internetu, oraz drogą korespondencyjną. Ostateczne przyjecie następować będzie na drodze rozmowy kwalifikacyjnej.


Siedziba Niepublicznego Liceum Plastycznego „FASHION SHOW SCHOOL” mieścić się będzie w Warszawie przy ul. Leonidasa 62.

Dyrektor szkoły- Adrianna Godlewska

Dyrektor artystyczna i programowa – Adrianna Wysocka

Niepubliczne Liceum Plastyczne „FASHION SHOW SCHOOL” wejdzie w skład
3-stronnego partnerstwa międzynarodowego szkół średnich o zbliżonym profilu. Grupę utworzą szkoły z Warszawy, Barcelony i Mediolanu. Grupa ta powstanie pod koniec 2017 roku.

logo szkoły


Patronaty

Nawyki, które robią z ciebie… zgorzkniałą babę! Działaj, nim będzie za późno

Agnieszka Dyniakowska
Agnieszka Dyniakowska
20 lutego 2017
Fot. iStock / SIphotography

Każdy z nas na świat patrzy nieco inaczej, przez pryzmat swoich cech indywidualnych, doświadczeń, temperamentu i charakteru. To, jak odbieramy nasze otoczenie, nie jest ustalone raz na zawsze – może się zmieniać w zależności od wydarzeń w naszym życiu i tego, co nas spotyka oraz od naszych nawyków. Na te ostatnie mamy największy wpływ – warto więc wyeliminować z naszej codzienności to, co sprawia, że trudno być nam zadowolonym, radosnym i optymistycznym człowiekiem. Powiedzmy to wprost – czas pożegnać nawyki, które robią z nas po prostu zgorzkniałe baby.

Brak przebaczenia dla innych

Przebaczyć nie oznacza tego samego, co zapomnieć, że dane wydarzenie w ogóle miało miejsce. Chodzi tutaj o uwolnienie się od niechęci do drugiej osoby, zaakceptowanie krzywdy, która nas spotkała i uwierzenie w to, że zasługujemy na zostawienie jej w przeszłości i pójście dalej. Nasze przebaczenie nie jest też równoznaczne z bagatelizowaniem czy pomniejszeniem czyjejś winy, ale czy warto trwać w bólu i pozwalać na to, by minione wydarzenia nadal nas krzywdziły? O wiele lepiej i zdrowie jest odpuścić, zrzucić z siebie zbędny bagaż złych emocji, zawiści, chęci zemsty i ruszyć dalej bez balastu. Wybaczając robisz największą przysługę nie winowajcy, ale sobie!

Brak przebaczenia dla samej siebie

Czasami o wiele trudniej przychodzi nam wybaczenie własnych błędów niż cudzych. Czujemy żal, wstyd, upokorzenie, poczucie winy, przez lata rozpamiętujemy swoje porażki i niepowodzenia – czy przez to ktokolwiek kiedyś poczuł się choć odrobinę lepiej? Stres jaki sobie fundujemy takim zachowaniem, negatywne myśli i pesymizm towarzyszące nam codziennie,  sprawiają, że trudno dostrzec nam pozytywne strony życia i na świat patrzymy z niechęcią i smutkiem. Stajemy się przez to zgorzkniali i pozbawieni energii, wiary w lepsze jutro. Ale można to zmienić – zaakceptujmy istnienie tych „złych” myśli, ale nie pozwólmy im na przejęcie kontroli nad nami. Dajmy sobie więcej luzu, błędy traktujmy jako lekcje i źródło wniosków na przyszłość, cieszmy się z każdego, nawet najmniejszego sukcesu.

Myślenie typu „wszystko albo nic”

Zbyt często poddajemy się myśleniu typu „wszystko albo nic”. Jeśli bierzemy udział w konkursie, to musi być główna nagroda – inna będzie dla nas porażką. Jeśli zaczynamy nowy związek, to musi przypominać ten z filmów – jak motyli w brzuchu jest zbyt mało albo przylatują z opóźnieniem, to traktujemy to jak zło. Jeśli odnajdujemy nową pasję i hobby, to szybko chcemy stać się mistrzami i osiągnąć perfekcję, inaczej tracimy zapał i zaangażowanie. Zamiast skupiać się na małych sukcesach, niewielkich krokach i drobnych szczęściach, oczekujemy cudów, fajerwerków i spektakularnych zwycięstw, przez co stajemy się sztywni, wiecznie niezadowoleni i sfrustrowani. Nie tędy droga!

Wymaganie od innych więcej niż od siebie

Och, uwielbiamy ostro oceniać innych, wymagać od nich i rozliczać ich z każdego kroku, ale czy sami jesteśmy w porządku? Narzekamy na ich zachowanie, ganimy, krytykujemy, a sami mamy niejedno za uszami! Jeśli chcesz wymagać od innych, najpierw musisz zacząć wymagać od siebie – nigdy o tym nie zapominaj! Traktuj innych tak, jak chcesz by traktowali oni ciebie, bądź wyrozumiała, życzliwa i empatyczna, a okazana sympatia wróci do ciebie ze zdwojoną siłą! Takie jest prawo karmy – chyba nie zamierzasz się z tym kłócić?

Przekonanie, że nigdy nie będzie lepiej

Ty jesteś beznadziejna, życie podłe, ludzie dookoła okropni, no marność nad marnościami, a wszystko to marność! Oj, uwielbiamy pluskać się w jeziorze smutku i pesymizmu, sami ściągać siebie na dno rozpaczy i fundować sobie dodatkowy stres. Powtarzamy, że już nigdy nie będzie lepiej, że już zawsze będziemy nieszczęśliwe, że nic się już nie zmieni – a najgorzej, jeśli zaczynamy wierzyć we własne słowa! Zamiast szerzyć takie defetyzm, zacznij praktykować pozytywne myślenie – powtarzaj, że jesteś wspaniała, życie pełne możliwości i niespodzianek, ludzie dookoła życzliwi i przyjacielscy – i uwierz w to! To nie los tworzy twoją codzienność, to ty jesteś jej autorką. Zamiast dramatu napisz coś z happy endem.

Wiara w to, że nie ma się zbyt dużej kontroli na życiem

No tak, ty biedna, nieszczęśliwa, bezradna i wiecznie pchana siłą zrządzeń losu, mniej lub bardziej szczęśliwych przypadków i zbiegów okoliczności. A guzik prawda! Jeśli naprawdę wierzysz w to, że masz niewiele do powiedzenia we własnym życiu, to jesteś na prostej drodze do zostania zgorzkniałą babą!  To też bardzo wygodne, tak zrzucić całą odpowiedzialność na jakąś siłę wyższą kierującą naszym losem. Ale koniec z tym – od teraz przejmujesz dowodzenie, bierzesz ster w swoje ręce i zostajesz kapitanem. Jeśli trzeba zmień coś, wprowadź nowości, wyrzuć to, co zbędne i odważnie zmierz się z życiem.

Czekanie na COŚ

Naprawdę wierzysz, że jeśli dotrzesz do pewnego punktu w swoim życiu, to wszystko jakimś cudem się odmieni na lepsze? Pojawi się wróżka i wyczaruje wszystko, o czym marzysz? Taka wiara jest prawie tak samo szkodliwa jak przekonanie, że nigdy już nie będzie lepiej! Nie czekaj na lepszą pracę, większe mieszkanie, mniejszy rozmiar spodni czy pokaźniejsze konto, bo przegapisz swoje życie i ominiesz czekające cię niespodzianki. Jeśli nie umiesz cieszyć  się z małych rzeczy, to i te duże nie sprawią ci radości.

Generalizowanie i nadmierne uogólnianie

Bo jak ci z jednym facetem nie wyszło, to już wszystkich masz za świnie i dupków. Bo jak cię oszukali, to wszędzie wietrzysz podstęp i spisek. Ktoś skrytykował twoje działania, więc wierzysz w jego opinię i poddajesz się, rezygnujesz. A takim zachowaniem prowadzisz do zgorzknienia i negatywnego podejścia do świata. Nawet w filmach, zanim dotrą do happy endu, muszą pokonać kilka przeszkód i utrzeć nosa swoim wrogom. Nie wkładaj wszystkich do jednego worka tylko dlatego, że ktoś dał ci popalić. Próbuj, walcz, staraj się – ludzie bardziej żałują, że nie mieli odwagi, by coś zrobić, niż popełnionych błędów i niepowodzeń.

Niewdzięczność

Bądź wdzięczna za rodzinę, przyjaciół, których masz obok, miejsca, które odwiedzasz, jedzenie, które jesz, pracę, którą wykonujesz. Doceniaj to, co posiadasz, bo dla wielu masz więcej niż mogą sobie wymarzyć. Praktykuj wdzięczność każdego dnia i w każdej sytuacji, aż wejdzie ci ona  w nawyk i stanie się naturalnym zachowaniem. To nie tylko sprawi, że będziesz bardziej radosna i optymistyczna, ale też zmniejszy stres, poprawi twoje zdrowie i ogólne samopoczucie. No i będzie fantastycznym antidotum na zgorzknienie!

Na podstawie: www.psychologytoday.com


Zobacz także

Spektakl Artysta

Zapraszamy na spektakl ARTYSTA

35-lecie działalności Komitetu Ochrony Praw Dziecka

Wieczór Biznesowy MAKE YOUR BUSINESS BETTER. Zapraszamy