Lifestyle

Regulamin konkursu „Zdradzamy sekrety – Twoje urodowe triki”

Redakcja
Redakcja
3 lutego 2016
Fot. Pexels / www.pexels.com / CC0 Public Domain
 

Regulamin konkursu „Zdradzamy sekrety – Twoje urodowe triki”

WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE „Zdradzamy sekrety – Twoje urodowe triki”

§1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą Konkurs „Zdradzamy sekrety – Twoje urodowe triki”zwanego dalej „Konkursem”, jest portal Blum Media
  sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiktorii Wiedeńskiej 9a/42, 02-954 Warszawa, zarejestrowany
  w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000573762,
  o kapitale zakładowym w wysokości 10 000 złotych.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej www.ohme.pl oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych Organizatora w okresie od 04.02.2016 do 17.02.2016 roku.
 3. Sponsorem nagród w Konkursie jest marka BIOLINE – zwana dalej Sponsorem.
 4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.ohme.pl.

 

§2. Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i pracownicy Sponsora nagród, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 4. Uczestnik oświadcza, że nadesłane zgłoszenie Konkursowe jest jego autorstwa i nie narusza praw autorskich osób trzecich.
 5. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że ma prawo do dysponowania swoim utworem oraz że nie narusza przy tym praw autorskich i majątkowych osób trzecich.

 

§3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy przesłać odpowiedź na pytanie konkursowe. W komentarzu do artykułu: Konkurs „Zdradzamy sekrety – Twoje urodowe triki” napisz jaki jest Twój sposób na pielęgnację w domu. Zdradź nam swój urodowy trik – może to domowa maseczka, nietypowe wykorzystanie jakiegoś kosmetyku, a może coś zupełnie innego – relaks lub kąpiel przy dźwiękach gitary McCartneya? Jak zawsze będziemy doceniać waszą kreatywność :).
 2. Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na serwerze platformy do komentowania.
 3. Jedna osoba może przesłać tylko jedną  odpowiedź. W przypadku udzielenia większej liczby odpowiedzi Organizator weźmie pod uwagę pod czas rozstrzygania konkursu pierwszy zapisany komentarz.

 §4. Zasady wyłaniania laureatów Konkursu

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w Regulaminie.
 2. 20 laureatów zostanie wyłonionych na podstawie najciekawszej odpowiedzi przez jury, w skład którego wchodzą pracownicy i redaktorzy portalu www.ohme.pl
 3. Wyniki zostaną opublikowane do dnia 24.02.2016 na stronie internetowej www.ohme.pl.

 §5. Nagrody w Konkursie i sposób ich przekazania

 1. Sponsorami nagród w Konkursie jest marka Bioline.
 2. Laureatami Konkursu zostanie 20 osób, które wybierze jury na podstawie najciekawszej odpowiedzi. Każdy z laureatów otrzyma nagrodę w postaci 1 kosmetyku Chia serum (o wartości 89,99 zł).
 3. Nie istnieje możliwość zamiany nagród rzeczowych na ich równowartość w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.
 4. Jeżeli laureat Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru innego laureata Konkursu.
 5. Udział w Konkursie i przesłanie pracy Konkursowej jest jednoznaczne z prawem do wykorzystania jej przez Organizatora w celach promocyjnych.
 6. Przesyłając pracę Konkursową, Uczestnik powinien wyrazić zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 7. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom przez Sponsora za pośrednictwem poczty – przesyłką poleconą lub przesyłki kurierskiej w ciągu 14 dni od daty przesłania Organizatorowi danych kontaktowych przez Laureatów Konkursu.

 §6. Odpowiedzialność Organizatora

 1. Organizator Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za treść regulaminu i przebieg Konkursu. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, terminowość doręczenia pism i nagród przez Pocztę Polską lub kuriera. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem nagrody spowodowanym podaniem przez Uczestnika błędnego adresu lub innych danych. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania Uczestnika lub zmianę innych danych uniemożliwiającą dostarczenie nagrody albo powiadomienie o wygranej. W takim przypadku Uczestnik traci prawo do nagrody.
 2. Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w terminie 30 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna być przesłana na adres Organizatora, w formie pisemnej pod rygorem nieuwzględnienia jej oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji zgłoszonych po terminie, o którym mowa powyżej, jak również reklamacji niespełniających innych wymogów wskazanych w ust. 2.
 4. Złożone reklamacje, spełniające wymogi, o których mowa w ust. 2, rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani Uczestnicy zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym w terminie 14 dni od rozpatrzenia reklamacji.

 §7. Postanowienia końcowe

 1. W razie szczególnych, niezawinionych przez Organizatora okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie Konkursu na dotychczasowych zasadach Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie z równoczesnym poinformowaniem o tym uczestników za pośrednictwem strony www.ohme.pl.
 2. Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść regulaminu, przebieg Konkursu ani działania Organizatora, w tym za wyłanianie zwycięzców i przekazywanie nagród.
 3. Konkurs w żaden sposób nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.
 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym lub grą na automatach w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.).

 


Lifestyle

Konkurs „Zdradzamy sekrety – Twoje urodowe triki”

Redakcja
Redakcja
3 lutego 2016
Fot. Pexels / www.pexels.com / CC0 Public Domain
 

Masz swój niezawodny sposób na piękny wygląd – śmiało, każda z nas ma swój mały sposób na :). Jesteście gotowe, żeby zdradzić nam swoje urodowe triki? Mamy pomysł jak Was do tego zachęcić – kusimy nie tylko wspólną zabawą… Razem z BIOLINE zapraszamy was serdecznie do udziału w naszym konkursie. Do wygrania fantastyczne i naturalne Chia serum. A zadanie? Miłe i przyjemne. Do dzieła!

Zasady:

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy przesłać odpowiedź na pytanie konkursowe. W komentarzu do tego artykułu napisz jaki jest Twój sposób na pielęgnację w domu. Zdradź nam swój urodowy trik – może to domowa maseczka, nietypowe wykorzystanie jakiegoś kosmetyku, a może coś zupełnie innego – relaks lub kąpiel przy dźwiękach gitary McCartneya? Jak zawsze będziemy doceniać waszą kreatywność :).
 2. Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na serwerze platformy do komentowania.
 3. Jedna osoba może przesłać tylko jedną  odpowiedź. W przypadku udzielenia większej liczby odpowiedzi Organizator weźmie pod uwagę pod czas rozstrzygania konkursu pierwszy zapisany komentarz.

Zadanie konkursowe:

W komentarzu do tego artykułu napisz jaki jest Twój sposób na pielęgnację w domu. Zdradź nam swój urodowy trik – może to domowa maseczka, nietypowe wykorzystanie jakiegoś kosmetyku, a może coś zupełnie innego – relaks lub kąpiel przy dźwiękach gitary McCartneya? Jak zawsze będziemy doceniać waszą kreatywność :).

Nagrody:

20 x Chia serum

bioline_banner_770x380pix_1(1)

Aktywny składnik z owocu granata i ekstraktu z owocu gorzkiej pomarańczy nadaje blask, napina, ujędrnia i wygładza. Znacząco zwiększa syntezę kolagenu.

Koenzym Q10: Silny przeciwutleniacz: zapobiega utlenianiu lipidów skóry, chroni przed wolnymi rodnikami i  przed skutkami promieniowania UV, zapobiega degradacji kolagenu, powstawaniu zmarszczek zmniejszając ich głębokość. Przywraca barierę lipidową skóry i wspomaga prawidłowe funkcjonowanie błon komórkowych.

Retinol, witamina A: Zwiększa aktywność enzymów występujących w skórze, pomaga zagęścić naskórek, który staje się cieńszy w procesie starzenia. Poprawia elastyczność skóry. Stymuluje tworzenie się kolagenu w skórze. Zmniejsza powstawanie zmarszczek wywołanego UV.

Reguluje tworzenie się keratyny.

Roślinny kwas hialuronowy intensywnie nawilża skórę i wzmacnia jej barierę.

Olejek z czereśni: bogaty w składniki odżywcze, fenole oraz witaminy A, B, D, E , odżywia, wygładza i nawilża.

Olejek ze śliwki: idealnie nawilża i chroni skórę przed wysuszeniem, swoje silne działanie antyoksydacyjne zawdzięcza dużej ilości witaminy E

Olejek z nasion chia: idealna pielęgnacja dla suchej i wrażliwej skóry, zawiera doskonałą równowagę 3 do 1 kwasów omega-3 – dla optymalnego odżywienia skóry, bogaty w przeciwutleniacze. W rzeczywistości, nasiona chia mają więcej 30% więcej przeciwutleniaczy chroniących komórki skóry niż jagody! Chia jest potężnym źródłem kwasu alfa liponowego: silnym przeciwutleniaczem, który pomaga zminimalizować drobne linie, zmarszczki i rozszerzone pory. Olej z nasion Chia zmniejsza trans-naskórkową utratę wody i zwiększa funkcję bariery skóry w nawet najbardziej suchej

 

Konkurs trwa  od 04.02.2016 do 17.02.2016 roku. Wyniki zostaną ogłoszone do dnia 24.02.2016 roku na stronie www.ohme.pl

Regulamin konkursu dostępny jest tutaj


Lifestyle

5 prostych zasad, aby mieć piękny uśmiech. Ilu z nich przestrzegasz?

Żaklina Kańczucka
Żaklina Kańczucka
3 lutego 2016
Fot. Pixabay / Y-Photography / CC0 Public Domain

Każda z nas może mieć zachwycający uśmiech. I nie musi być on tożsamy z idealnie równymi, wybielonymi zębami, nie wymaga również dużych nakładów finansowych, ani nadmiernego zachodu. Wystarczy poświęcić dziennie kilka minut na higienę jamy ustnej, oraz regularnie odwiedzać stomatologa, by uśmiechać się szeroko przez całe życie.

Pamiętaj o kilku prostych zasadach:

Szczotkowanie zębów to podstawa

Dwa razy dziennie, przez dwie minuty powinno się czyścic kolistymi i wymiatającymi ruchami zęby, zwracając uwagę na linię dziąseł, gdzie lubi osadzać się kamień nazębny. Nie kupuj pierwszej lepszej szczoteczki, wybierz taką, która twardością włosia będzie odpowiadała twoim potrzebom i wymieniaj ją regularnie. Pomyśl nad kupnem dokładniejszej w czyszczeniu szczoteczki elektrycznej, w tej materii dobrze doradzi stomatolog.

Pamiętaj o nitkowaniu zębów

Niech to się stanie dobrym nawykiem, podobnie jak płukanie jamy ustnej płynem antybakteryjnym. Do wyboru jest tyle ich rodzajów, że bez problemu trafisz na swój ulubiony.

Rzuć nałogi

Jeśli palisz papierosy, masz słabość do coli, mocnej kawy i czerwonego wina, tych grzeszków twój uśmiech może ci nie wybaczyć! W ten sposób przyczyniasz się do powstawania przebarwień na zębach.

Dbaj o dietę

Jedz produkty sprzyjające wzmacnianiu szkliwa zębów: Mleko, ryby, świeże warzywa, owoce, produkty zbożowe. Jeśli nie możesz oprzeć się słodyczom, czyść po ich spożyciu zęby, aby nie rozwijały się na nich bakterie, a w konsekwencji próchnica.

Zaprzyjaźnij się ze stomatologiem

Umawiaj się na wizyty kontrolne raz na 6 miesięcy, zanim dopadnie cię ból zęba. Stomatolog poza kontrolą przeprowadzi instruktaż poprawnego szczotkowania, doradzi jeśli będziesz miała pytania dotyczące higieny. Ponadto zgodnie z potrzebą lub na prośbę, wyleczy zęby, zdejmie kamień, oceni stan założonych wypełnień, wybieli szkliwo zębów lub poleci wizytę u ortodonty. Regularne wizyty w gabinecie, oraz troska o codzienną higienę skutecznie zapobiegną powstawaniu próchnicy i stanów zapalnych w jamie ustnej.


Zobacz także

10 grzechów głównych twojej lodówki

10 grzechów głównych twojej lodówki. Marnujemy niewyobrażalne ilości jedzenia! Jak to zmienić?

Magdalena Boczarska: „Moje życie stało się pełne kompromisów”

„Oddam dzieci na weekend od zaraz”. Jest co najmniej kilka powodów, dla których warto spędzić weekend bez dzieci