Lifestyle

Regulamin akcji #Miesiąc Bez Kompleksów

Hanna Szczygieł
Hanna Szczygieł
12 września 2019
Fot. iStock
 

Regulamin akcji „#Miesiąc Bez Kompleksów”

WEŹ UDZIAŁ W ZABAWIE „#Miesiąc Bez Kompleksów”

§1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Akcji pod nazwą „#Miesiąc Bez Kompleksów”  zwanego dalej „Konkursem”, jest portal Blum Media sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiktorii Wiedeńskiej 9a/42, 02-954 Warszawa, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000573762,
  o kapitale zakładowym w wysokości 10 000 złotych.

  1. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej www.ohme.pl oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych Organizatora, w okresie 12.09.2019 do 10.10.2019 roku. Wyniki zostaną opublikowane na stronie Oh!me do dnia 17.10.2019 roku
 2. Sponsorami nagród w Konkursie są: Depil Concept, JANDA, Talaria Resort&SPA, WS Academy – zwani dalej Partnerami.
 3. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 4. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.ohme.pl. 

§2. Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i pracownicy Partnera, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 4. Uczestnik oświadcza, że nadesłane zgłoszenie Konkursowe jest jego autorstwa i nie narusza praw autorskich osób trzecich.
 5. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że ma prawo do dysponowania swoim utworem oraz że nie narusza przy tym praw autorskich i majątkowych osób trzecich. 

§3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy wykonać zadanie konkursowe.
  ZADANIE KONKURSOWE – dołącz do akcji tutaj.

  Akcja #Miesiąc Bez Kompleksów

  Pora wyjść z cienia własnych kompleksów i uwierzyć w siebie bez żadnego „ale”. Jak? Raz na zawsze! A my wam w tyn pomożemy!

  Dwa razy w tygodniu będziemy publikować dla was wyzwania na naszym facebookowym profilu Oh!me (FB/ohmepl). Podejmijcie i zostawcie swoje komentarze. Napiszcie, co udało się wam zrobić, zmienić czy odkryć w sobie. Niech to będzie miesiąc wyjątkowy. Pełen miłości do siebie, akceptacji i zwykłego, ludzkiego dobra. Bądźmy dla siebie dobre, uwierzmy w nasze piękno i przestańmy szukać wymówek od lubienia samej siebie!

  W ramach naszej akcji będziemy publikować dla was na łamach magazynu Oh!me artykuły, porady i rozmowy ze wspaniałymi kobietami,  wszystko pod hasłem #MiesiącBezKompleksów. Będziemy z wami po to, by przypominać wam, jak wspaniałe jesteście! Każdy z nas w dzieciństwie bał się potwora spod łóżka czy z szafy, dziś nawet jako dojrzałe kobiety wciąż boimy się swoich głęboko skrywanych potworów – kompleksów. Wstydzimy się, boimy, że ktoś nas oceni, że ktoś się o nich dowie, zobaczy… Wiecie co łączy nasze niedoskonałości i potwory z dzieciństwa? Powstają w naszej głowie, karmione lękiem przed byciem nie dość dobrą. Nigdy dość dobre dla siebie samych.

  Niech to będzie miesiąc wielkich zmian! Twój Miesiąc! Jesteście gotowe?

 2. Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na platformie do komentowania.
 3. W czasie trwania konkursu można dodawać wiele komentarzy. Organizator weźmie również pod uwagę podczas rozstrzygania konkursu aktywność uczestników podczas wszystkich wyzwań.

 §4. Zasady wyłaniania laureatów Konkursu

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w Regulaminie.
 2. 16 laureatów zostanie wyłonionych na podstawie najciekawszej odpowiedzi przez jury, w skład którego wchodzą pracownicy i redaktorzy portalu www.ohme.pl.
 3. Wyniki zostaną opublikowane na stronie Oh!me do dnia 17.10.2019 roku

 §5. Nagrody w Konkursie i sposób ich przekazania

  1. Fundatorem nagród w Konkursie są Depil Concept, JANDA, Talaria Resort&SPA, WS Academy – zwani dalej Partnerami.
  2. Laureatami Konkursu zostanie 16 osób, które wybierze jury na podstawie najciekawszej odpowiedzi.
  3. Nagrody:

   Nagroda główna – weekendowy pobyt w Talaria Resort & SPA z przyjaciółką :)*

    

   *Wartość nagrody: 2.200 PLN Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) wydanie nagród, o których mowa w ust.1 powyżej, podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Warunkiem wydania nagrody jest uregulowanie zaliczki na podatek dochodowy przez laureata konkursu.


    5 x zestawów kosmetyków WS ACADEMY, składający się z produktów:

   Eliksir czarna orchidea

   Odżywka 20 w 1 Poranna Rosa

    


   5 x zaproszenie do salonów DepilConcept w Polsce na zabieg depilacji SHR in Motion o wartości 230 złotych!

    


    

   5 x  zestaw kosmetyków JANDA, składający się z:

   • NOWOŚĆ – FORMUŁA STOP-REDNESS – nawilżający krem całodzienny
   • NOWOŚĆ – FORMUŁA STOP-REDNESS – Red korektor krem korygujący.

4. Nie istnieje możliwość zamiany nagród rzeczowych na ich równowartość w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.

5. Jeżeli laureat Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru innego laureata Konkursu.

6. Udział w Konkursie i przesłanie pracy Konkursowej jest jednoznaczne akceptacją niniejszego regulaminu oraz z prawem do wykorzystania tejże pracy przez Organizatora w celach promocyjnych.

7. Przesyłając pracę Konkursową, Uczestnik powinien wyrazić zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora i Partnerów swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami RODO. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

8. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom  za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przesyłką poleconą lub przesyłki kurierskiej w ciągu 14 dni od daty przesłania Organizatorowi danych kontaktowych przez Laureatów Konkursu.

 §6. Odpowiedzialność Organizatora

 1. Organizator Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za treść regulaminu i przebieg Konkursu. Organizator i Partner nie ponoszą odpowiedzialności za prawidłowość, terminowość doręczenia pism i nagród przez Pocztę Polską lub kuriera. Organizator i Partner nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem nagrody spowodowanym podaniem przez Uczestnika błędnego adresu lub innych danych. Organizator i Partner nie ponoszą odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania Uczestnika lub zmianę innych danych uniemożliwiającą dostarczenie nagrody albo powiadomienie o wygranej. W takim przypadku Uczestnik traci prawo do nagrody.
 2. Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w terminie 30 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna być przesłana na adres Organizatora, w formie pisemnej pod rygorem nieuwzględnienia jej oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji zgłoszonych po terminie, o którym mowa powyżej, jak również reklamacji niespełniających innych wymogów wskazanych w ust. 2.
 4. Złożone reklamacje, spełniające wymogi, o których mowa w ust. 2, rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani Uczestnicy zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym w terminie 14 dni od rozpatrzenia reklamacji.

 §7. Postanowienia końcowe

 1. W razie szczególnych, niezawinionych przez Organizatora okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie Konkursu na dotychczasowych zasadach Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie z równoczesnym poinformowaniem o tym uczestników za pośrednictwem strony www.ohme.pl.
 2. Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść regulaminu, przebieg Konkursu ani działania Organizatora, w tym za wyłanianie zwycięzców i przekazywanie nagród.
 3. Konkurs w żaden sposób nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.
 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym lub grą na automatach w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.).

Lifestyle

List do mnie samej, po tym, jak odszedł mój mąż

Redakcja
Redakcja
12 września 2019
Fot. iStock/lolostock

Droga „ja”

Będzie dobrze. W tej chwili wszystko wydaje ci się beznadziejne, życie jest gówniane, ale ten moment, to uczucie, jest tymczasowe. Nie zamierzam ci słodzić- następne lata będą więcej niż wyzwaniem, a ty musisz się na to przygotować. Żeby zbudować twoją pewność siebie, podzielę się z Tobą moimi spostrzeżeniami z tego bezpiecznego miejsca, w którym teraz jestem – minęło właśnie sześć lat od dnia, w którym twój mąż ogłosił, że chce rozwodu.

1. To, co było „normalne” jest inne

W krótkim okresie szybko schudniesz, będziesz miała problemy ze snem i będziesz kwestionować dosłownie wszystko. Nie przejmuj się. To normalne. Na wolności ranne zwierzę schowa się w bezpiecznym miejscu i da sobie czas na wyleczenie. To jest twój czas na wyleczenie się z tego związku, z twoich ran. Nie ma pośpiechu. W końcu będziesz musiała podjąć jakieś decyzje, ale na razie możesz przeczekać ten pierwszy, najtrudniejszy moment. Musisz być dla siebie wyrozumiała

2. Wszystko się zmieniło

Życie, jakie znałaś zmieni się. Będziesz musiała wiele poświęcić, może zmienić miejsce zamieszkania i dotychczasowy styl życia, gotować inaczej, zrezygnować z kilku rzeczy… Ale poradzisz sobie ze wszystkimi problemami.  Będziesz cieszyć się tym, że spędzasz więcej czasu ze swoimi dziećmi, że jesteś wolna. Że masz nową przestrzeń. To przyjdzie z czasem.

3. Musisz pozostać otwarta

Ludzie zaczną udzielać ci porad. Będą mówić, że nie powinnaś się z nikim wiązać, nikomu ufać. Będą opowiadać ci o swoich doświadczeniach. Wysłuchaj grzecznie, a następnie sama zdecyduj, co z tego chcesz przyjąć, a co należy odrzucić. Nie zamykaj serca na miłość, ale też nie szukaj jej teraz na siłę.

4. Twoje dzieci są bezpieczne

Będziesz martwić się o dobre samopoczucie swoich dzieci. Boisz się pojęcia „rozbitej rodziny”. Wiem, że nigdy nie chciałaś tego rozwodu. I przysięgałaś sobie, że nigdy nie zrobisz tego swoim dzieciom. Poradzisz sobie z tym inaczej, niż wszyscy o których słyszałaś. Będziesz jak skała. Nie zawsze silna, ale ostatecznie dasz innym oparcie. A przede wszystkim – w końcu przestanie boleć.

5. Możesz i powinnaś sięgać po wsparcie

Bo sama sobie ze wszystkim nie poradzisz. Czasem będziesz musiała powierzyć komuś opiekę nad dziećmi, innym razem zabraknie ci na czynsz. Nie bój się i nie wstydz prosić o pomoc. Potrzebujesz jej, niezależnie od tego, czy chodzi o pomoc materialną, czy psychiczne wsparcie najbliższych. Nigdy nie wiadomo, kiedy role się odwrócą i ty będziesz mogła być dla kogoś oparciem.

 

 


Zobacz także

Co może człowieka wku*wić od rana, nawet w piątek, tuż przed weekendem. No co?

A w d*pie mam noworoczne obietnice. Nie chcę być fit i git. Koniec z tym raz na zawsze

„Homoseksualizm to choroba patologiczna”. Tak twierdzi ponad połowa lekarzy w Europie. Czy są wśród nich Polacy?