Go to content

Najbardziej efektywne metody uczenia się

Nauka to wyzwanie, stres, ale również droga do zawodowego spełnienia i ścieżka kariery. Jednak zanim spłyną na nas pochwały, nauce należy poświęcić wiele godzin w ciszy i skupieniu. Warto więc wiedzieć, jak uczyć się efektywnie.

Skutecznym metodom nauki najwięcej uwagi poświęcają… naukowcy. Psycholodzy, pedagodzy, filozofowie badają, w jaki sposób przyswajać wiedzę, by można z niej było następnie skorzystać i by została z nami przez długi czas.

Marsz do nauki

Zdolność zapamiętywania to jedna z najwspanialszych umiejętności, jakie posiada człowiek. By udoskonalać naszą pamięć, powinniśmy zmierzać do jak największej integracji pomiędzy dwoma półkulami mózgowymi. Wszelkie przyswajane techniki zapamiętywania zaangażują naszą kreatywność i logikę. W skrócie, o tym, w jaki sposób należy się motywować, przeczytacie tutaj https://www.redbull.com/pl-pl/poradnik-efektywne-metody-techniki-uczenia. Efekty takiej pracy będą zdecydowanie bardziej zadowalające, gdy w pełni wykorzystamy aktywność całego mózgu. Kiedy obie półkule będą mogły efektywnie pracować jednocześnie, każda z tej współpracy może skorzystać. Niestety, nadmierne obciążanie tylko jednej półkuli wywoła przeciwny efekt. W procesie tym ważne są takie sposoby na przyswajanie wiedzy, które ułatwiają jej zapamiętywanie. Niezwykle istotne jest także dostosowanie sposobu nauczania do indywidualnego stylu uczenia się. Warto odkryć swoją własną, najbardziej skuteczną metodę umożliwiającą szybkie kodowanie, przechowywanie i odtwarzanie przyswojonych informacji. Naukowcy wyróżnili cztery główne style uczenia się:

  • wzrokowy,
  • słuchowy,
  • dotykowy,
  • kinestetyczny.

Sumując styl uczenia się wraz z dominującą półkulą mózgową, otrzymamy najbardziej efektywny sposób uczenia się dla każdego z nas.

Która półkula dziś wygrywa?

Równoległa współpraca obu półkul to oczywiście sytuacja idealna. Każdego da się przypisać do zbioru, w którym kluczową rolę gra inna półkula. W ten sposób można dokonać podziału na osoby:

  • obupółkulowe,
  • lewopółkulowe,
  • prawopółkulowe.

Każda z półkul działa zupełnie inaczej. Lewa odpowiada za myślenie logiczne i racjonalne, czyli mowę, znajomość liczb itd. Przetwarza wszystkie te informacje, analizuje i organizuje nasze doświadczenie. Bez niej owszem, przyswajalibyśmy to, co widzimy, smakujemy czy dotykamy, ale nie moglibyśmy się wrażeniami podzielić ze światem. Z kolei półkula prawa nazywana jest kreatywną, ponieważ pozwala zrozumieć rzeczywistość poprzez wyobraźnię i fantazję. Dopiero łącząc ze sobą te zdolności, będziemy w stanie uczyć się i podejmować wszelkie działania, dzięki którym możemy przyswajać, analizować i dzielić się wiedzą z pozostałymi. Kolejne bodźce, które docierają do naszego mózgu, mają wpływ na jego kształtowanie i powstawanie nowych połączeń pomiędzy komórkami nerwowymi. Niewykluczone, że pochodzenie popularnego przysłowia: ucz się, ucz, bo nauka to potęgi klucz, ma mocne naukowe podstawy. Nie warto o tym zapominać.