Go to content

Szkoła średnia dla przyszłych modelek i modeli już w Warszawie!

„Naszą misją jest stwarzanie warunków do harmonijnego rozwoju zarówno naukowego, jak i emocjonalnego. Pragniemy rozwijać wyobraźnię, pobudzać wrażliwość na sztukę, odkrywać i rozwijać talenty oraz indywidualizm, osób interesujących się modelingiem, modą, designem, wizażem czy fotografią artystyczną. Zależy nam na wysokiej jakości kształcenia ogólnego, jak i z dziedziny szeroko pojętej mody. Pracownicy szkoły są nastawieni na indywidualne podejście do ucznia”.

Idea powołania szkoły średniej o profilu „modeling i stylizacja”, narodziła się ok. 10 lat temu. U jej podstaw leżały doświadczenia wyniesione z 5- letniej działalności Models Club – nieformalnej organizacji skupiającej miłośników pokazów mody i osoby z szeroko rozumianej branży modowej i modelingowej.

Do sukcesów i dokonań MC w tym okresie, należy m.in. wypracowanie systemu szkoleń i warsztatów defilee dla młodych dziewcząt pragnących podjąć pracę modelki.

Najlepszym wiekiem do rozpoczęcia „kariery” modelki, z szansami odniesienia sukcesu na arenie międzynarodowej, jest wiek ok. 16 lat. Jest to wiek, w którym dziewczęta podejmują naukę w liceum.

Z naszej obserwacji wynika, że dla rodziców przyszłej modelki, z reguły nie do pogodzenia są: nauka w szkole i intensywne kursy defilee w Agencji Modelek w godzinach popołudniowych i wieczornych. Rodzice z rezerwą podchodzą również do wprowadzania ich dzieci w dorosłe, zawodowe życie modelki, które związane jest z uczestnictwem w pokazach mody (niekiedy w lokalach nocnych), wyjazdami, sesjami zdjęciowymi. Gdy mają do wyboru: roczny kontrakt córki z Agencją Modelek zza granicy (co jest związane z ryzykiem straty roku nauki) lub nauka w szkole, zazwyczaj wybierają naukę. Czy to oznacza, że młoda osoba interesująca się modelingiem lub modą, nie ma szans na spełnienie swoich marzeń o karierze modelki/modela, lub projektanta odzieży czy wizażysty? Do tej pory nie było to możliwe.

Opisaną sytuację zmieni utworzenie szkoły, która łączyłaby w programie kształcenia edukację ogólną z programem rozwoju osobistego ucznia, wręcz z rozwojem kariery na polu mody i modelingu.

Od lat na rynku edukacji, w wielu liceach działają klasy sportowe. Idąc tym tropem, powołana do życia 10 lat temu Fundacja Models Club, spróbowała wprowadzić do szkół swój autorski program pod nazwą „Liceum Modelingu i Stylizacji”. Program ten został wdrożony w szkole publicznej, w I Liceum Ogólnokształcącym im. St. Reymonta w Konstancinie-Jeziornie i został zrealizowany w pełnym trzyletnim cyklu kształcenia. Osiągnął duży sukces.

Korzystając ze zdobytych doświadczeń, Fundacja Models Club postanowiła powołać własne Niepubliczne Liceum, w którym będzie mogła dalej rozwijać swój projekt.

logo mc

Zarejestrowanie przez Fundację w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Niepublicznego Liceum Plastycznego FASHION SHOW SCHOOL, otwiera przed Fundacją nowe możliwości. Przygotowany został na jego potrzeby nowy program kształcenia, obejmujący w większym niż dotychczas zakresie obszary związane z projektowaniem odzieży, stylizacją oraz wizażem, fryzjerstwem i innyi tematami związanymi z szeroko pojętym show biznesem modowym.

Wierzymy, że szkoła NLP FASHION SHOW SCHOOL, kształcić będzie kadry, które w sposób odświeżający i nowatorski, wpłyną na przyszłość polskiej mody i modelingu na arenie międzynarodowej.

Celem naszej pracy jest takie wykształcenie ucznia, który po czterech latach nauki mógłby samodzielnie podjąć świadomą decyzję , jak pokieruje swoją karierą, gdzie pójdzie na studia czy dalsze swoje życie wiąże ze światem mody. Do tego, żeby uczeń mógł wybierać, potrzebuje wyników z egzaminu maturalnego, które otwierają drzwi na różne kierunki studiów. W wyborze indywidualnej ścieżki rozwoju, również przyszłościowej oraz preorientacji zawodowej, będzie wspierał naszych uczniów – psycholog szkolny. Psycholog szkolny często będzie mentorem, doradcą, konsultantem jak również coachem. Coaching ścieżki zawodowej, ma na celu wsparcie uczniów w czasie wyboru kierunku rozwoju zawodowego, czy przygotowania do nowych funkcji i awansów zawodowych oraz sukcesów zawodowych.

Niepubliczne Liceum Plastyczne FASHION SHOW SCHOOL (NLP FASHION SHOW SCHOOL) jest szkołą o czteroletnim cyklu kształcenia, dające wykształcenie
w zawodzie plastyk oraz wykształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego, umożliwiające uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. Uczeń kończąc szkołę otrzymuje świadectwo dojrzałości, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na wszystkie kierunki studiów oraz tytuł plastyka z wybraną specjalizacją modową.

Edukacja w NLP FASHION SHOW SCHOOL przebiegać będzie równolegle w dwóch blokach przedmiotowych:

  • ogólnokształcącym: w którym przekazywać będziemy wiedzę ogólną obejmującą przedmioty humanistyczne i ścisłe oraz kładziemy duży nacisk na naukę języków obcych. Na wielu przedmiotach ogólnokształcących przekażemy również szeroko pojętą wiedzę modową, która przyda się podczas realizacji projektów artystycznych;

  • artystycznym: w którym uczniowie rozwijać bedą swoje zdolności zgodnie z wybraną specjalnością, a obok głównego wybranego kierunku uczniowie poznają tajniki rysunku, malarstwa, grafiki komputerowej, fotografii i podstaw projektowania.

W Niepublicznym Liceum Plastycznym FASHION SHOW SCHOOL w Warszawie kształcić będziemy w następujących specjalizacjach modowych:

  • fotografia artystyczna,
  • charakteryzacja i wizaż,
  • modelarstwo i dekoratorstwo,
  • stylizacja kostiumu i kreacja wizerunku,
  • aranżacja przestrzeni,
  • projektowanie mody
  • publikacje multimedialne

W naszej szkole będzie również możliwe zdawanie egzaminu czeladniczego. Na wniosek osoby, która uzyskała świadectwo czeladnicze, izba rzemieślnicza wydaje suplement do świadectwa czeladniczego (Europass), sporządzony na podstawie opisu zawodu, określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach.

Szkoła przewiduje także prowadzenie kursów popołudniowych, weekendowych, wieczorowych, oraz w innych szkołach, jako zajęć dodatkowych za opłatą.

Misją NLP FASHION SHOW School jest pobudzenie i dalsze kształcenie zainteresowań z tematyki modowej oraz odkrywanie i wspieranie młodych talentów. Pokazywanie młodym ludziom praktyki zawodu projektanta mody, stylisty, krytyka mody, scenografa, fotografa, wizażysty oraz modelki – modela i przygotowanie ich do ewentualnych studiów w tych kierunkach. Nasi absolwenci będą wyróżniać się czteroletnim bagażem doświadczeń, przemyśleń i praktyki zawodowej oraz bogatym portfolio. Dla jednych będzie to jedynie kilkuletnia przygoda z modą, dla innych inspirujący początek błyskotliwej kariery. Jednak w obu przypadkach będzie to wartościowe doświadczenie na drodze w dorosłość.”

Szkoła „FASHION SHOW SCHOOL” w początkowym okresie będzie prowadziła zajęcia głownie dla młodzieży polskiej (z polskim językiem wykładowym). Po zwiększeniu możliwości lokalowych, zdobyciu pewnych doświadczeń oraz uzyskaniu większej samodzielności finansowej, szkoła powinna pozyskiwać uczniów w całej Europie, a zwłaszcza w Europie wschodniej.

Nabór uczniów, w tym również tych spoza granic Polski, na wstępnym etapie organizowany będzie przy wykorzystaniu Internetu, oraz drogą korespondencyjną. Ostateczne przyjecie następować będzie na drodze rozmowy kwalifikacyjnej.


Siedziba Niepublicznego Liceum Plastycznego „FASHION SHOW SCHOOL” mieścić się będzie w Warszawie przy ul. Leonidasa 62.

Dyrektor szkoły- Adrianna Godlewska

Dyrektor artystyczna i programowa – Adrianna Wysocka

Niepubliczne Liceum Plastyczne „FASHION SHOW SCHOOL” wejdzie w skład
3-stronnego partnerstwa międzynarodowego szkół średnich o zbliżonym profilu. Grupę utworzą szkoły z Warszawy, Barcelony i Mediolanu. Grupa ta powstanie pod koniec 2017 roku.

logo szkoły