Go to content

Rak, który atakuje osoby pomiędzy 20. a 40. rokiem życia. Kiedy i co nam zagraża?

Temat nowotworów złośliwych jest coraz częściej poruszany, nagłaśniany. Chyba każdy miał styczność z tą chorobą w swoim otoczeniu. Nie można więc zakładać, że ten problem osób zdrowych nie dotyczy. Rak może atakować w każdym wieku, ale wiadomo, że pewne typy nowotworów złośliwych pojawiają się częściej u osób w określonym przedziale wiekowym.

Nie ma sensu mówić ogólnie na temat wszystkich nowotworów. Wiele zależy zarówno od samego typu raka, możliwości leczenia, jak i wieku pacjenta, jego kondycji fizycznej i psychicznej. Niestety nowotwory, mimo rozwoju medycyny, nadal zbierają straszne żniwo i statystyki pokazują, że choruje coraz więcej osób. Dlatego niezwykle istotna jest profilaktyka, a w razie zachorowania, szybka diagnoza i natychmiastowe podjęcie potrzebnego leczenia. Im szybciej, tym większe szanse na wyzdrowienie.

Rak u młodych kobiet i mężczyzn

Modzi (do 40 roku życia) chorują rzadziej na nowotwory, niż osoby starsze – to „jedynie” 5 proc. wszystkich przypadków raka. Jednak u nich choroba przebiega bardziej agresywnie, ponieważ komórki nowotworowe rozwijają się znacznie szybciej. Epidemiolodzy alarmują, że na raka może zachorować nawet co czwarta osoba. Obecnie najwięcej zachorowań dotyczy poniżej wymienionych typów nowotworów złośliwych.

1. Rak piersi

Rak piersi jest najczęstszym nowotworem złośliwym rozpoznawanym u kobiet, a ilość zachorowań zwiększa się po 35. roku życia (najwięcej zachorowań dotyczy osób pomiędzy 50. a 70. rokiem życia). U młodych kobiet nowotwór piersi najczęściej jest bardzo agresywny. Najpoważniejsze ryzyko zachorowania związane jest z mutacjami genów tzw. BRCA1/2 – u kobiet, u których stwierdzono te mutacje, ryzyko wystąpienia raka piersi w ciągu całego życia waha się od 50 do 90%.

2. Rak szyjki macicy

Szczyt zachorowań przypada na 45.–59. rok życia, jednak coraz częściej dotyka młode kobiety, przed 35. rokiem życia.  Rak szyjki macicy jest w skali świata drugim pod względem częstości występowania nowotworem kobiet — prawie połowa pacjentek umiera z jego powodu. Wczesny rak szyjki macicy zazwyczaj nie daje objawów, dlatego istotne jest regularne, co najmniej co 3 lata, wykonywanie badania cytologicznego. Niestety pacjentki bardzo często bagatelizują konieczność wykonywania badania i rak wykrywany jest już w zaawansowanym stadium.

3. Nowotwory mózgu 

Według Międzynarodowej Agencji badań nad Rakiem Polska zajmuje 4 miejsce pod względem częstości występowania guzów mózgu. Ponad 40% pierwotnych nowotworów wewnątrzczaszkowych to glejaki, które stanowią jednocześnie 70–80% pierwotnych nowotworów złośliwych OUN (ośrodkowy układ nerwowy).

strona 1 z 2
druga część artykułu na następnej stronie

Fot. iStock/FatCamera

1/1 Rak, który atakuje osoby pomiędzy 20. a 40. rokiem życia. Kiedy i co nam zagraża?

4. Szpiczak plazmocytowy (mnogi)

Szpiczak plazmocytowy jest nowotworem złośliwym powstającym z komórek plazmatycznych. Zwykle atakuje ludzi powyżej 50 roku życia (90%), jednak coraz więcej zachorowań odnotowuje się u osób poniżej 45. roku życia. W 2009 roku szpiczak stanowił w Polsce drugą pod względem liczby nowych zarejestrowanych przypadków chorobę nowotworową układu chłonnego u dorosłych. Najczęściej objawia się bólami kostnymi, które stwierdza się u 3/4 pacjentów. Bóle mogą dotyczyć różnych kości, ale często koncentrują się w okolicy lędźwiowo-krzyżowego odcinka kręgosłupa.  Objawy są niecharakterystyczne i najczęściej rozpoznanie szpiczaka ustala się, gdy choroba jest już zaawansowana.

5. Rak jądra

Nowotwór jądra może wystąpić w każdym wieku, ale najczęściej stwierdza się go u mężczyzn w wieku 20–34 lat. Rak jądra jest agresywny, ale wcześnie wykryty jest w 90%. uleczalny. Najczęściej objawia się poprzez obecność wyczuwalnego niebolesnego guza w jądrze, stwardnienia, obrzęku, nagromadzenia płynu w obrębie moszny, uczucia dyskomfortu.

6. Chłoniak nieziarniczy

Chłoniak nieziarniczy może wystąpić w każdym wieku,  najczęściej jednak chorują osoby w wieku 20–30 lat oraz osoby starsze, w wieku 60–70 lat. Medycyna rozróżnia wyróżnia kilkadziesiąt podtypów chłoniaków nieziarniczych, jako grupę nowotworów złośliwych pochodzących z komórek krwi i tkanki limfatycznej. Do głównych objawów należą: powiększenie węzłów chłonnych, bóle brzucha, krwawienia z przewodu pokarmowego, żółtaczk. Mogą pojawiać się także: bóle głowy i kręgosłupa, osłabienie, bladość, zwiększona podatność na infekcje.

źródło: onkologia.org.pl ,  onkologia.mp.pl,  www.byczdrowym.info,  faqrak.pl