Go to content

Autodestrukcyjni. 10 najczęstszych zachowań tych, którzy sami siebie niszczą

Kiedy ktoś robi sobie samemu krzywdę, wydaje nam się to zupełnie nielogiczne, wręcz szalone. Tymczasem wszyscy nosimy w sobie tendencje autodestrukcyjne, choć nie u każdego z nas one się ujawnią. Choć mamy w sobie wolę życia i przetrwania, okazuje się, że istnieje również coś, co tę wole „równoważy”. Coś, co nas kieruje ku samozniszczeniu. Zapewne nie raz odkryliście ze zdziwieniem, że jesteście zdolni do zachowań, o które byście się nie podejrzewali. Do agresji, która obraca się przeciwko wam samym.

Do najczęstszych zachowań autodestrukcyjnych należą:

1. Negatywne myśli

Jeśli w twojej głowie przeważa przekonanie, że nie jesteś nic wart, że nie jesteś w stanie się rozwijać, że nie zasługujesz na dobro, które ci się przydarza, popadasz w pułapkę samospełniającej się przepowiedni. Rzeczywiście nie będziesz mógł, nie dasz rady, nie uda ci się. Tak ogromna i niszcząca jest siła negatywnego myślenia o sobie samym.

2. Bierność i wymuszony brak kompetencji

W tej teorii bierność polega na braku reakcji na sytuację lub okoliczności  przynoszące szkodę. Wiesz, że wydarzy się coś negatywnego, ale nie podejmujesz żadnych działań, by temu przeciwdziałać, ani nawet starać się to kontrolować. Tak dzieje się na przykład wtedy, kiedy nie bronimy się w razie agresji . „Wymuszona niekompetencja” to tendencja do wyolbrzymiania swoich wad i braków.

3. Zaburzenia odżywiania

Sposób w jaki się odżywiamy dużo mówimy o naszym stosunku do samych siebie. Jeśli nie jesz, robisz sobie krzywdę – nie dostarczasz organizmowi składników niezbędnych do tego, byś był zdrowy. To samo dotyczy oczywiście sytuacji, w której jemu zbyt dużo.

4.  Szkodzenie innym i użalanie się nad sobą

Osoby „autodestrukcyjne” prezentują wrogie lub szkodliwe postawy wobec innych. Podsycają konflikty, są zazdrosne, plotkują, starają się zawsze konfrontować z innymi, porównują się do nich i frustrują z powodu tych porównań. Kiedy konflikt rozgorzeje na dobre, zachowują się jak niewinne ofiary. Obrażają, ale gdy same są obrażane, cierpią na pokaz. Nie przyznają się do winy.

5. Samookaleczanie i nadużywanie substancji

Samookaleczanie nie musi być świadome. Niektórzy zadają sobie ból nie kontrolując tego, balansują na krawędzi ryzyka w różnych, niebezpiecznych sytuacjach. Czasem chodzi o kompulsywne tatuowanie ciała albo piercing. Autodestrukcyjni często nadużywają alkoholu lub innych substancji.

strona 1 z 2
druga część artykułu na następnej stronie

Fot. iStock/Eva-Katalin

1/1 Autodestrukcyjni. 10 najczęstszych zachowań tych, którzy sami siebie niszczą

6. Samobójstwo “społeczne”

Czyli sytuacja, kiedy więzi emocjonalne z innymi zostają zerwane. Chodzi o konsekwentny proces, w który oddalamy się od nich, żeby się systematycznie odizolować. Osoby autodestrukcyjne nie tylko się izolują, ale również rozwijają takie zachowania, które drażnią bliskich. Bywają ekstremalnie wymagające albo pogardliwe. W ludziach widzą tylko negatywne strony, a nie to, co pozytywne i dobre.

7. Ukrywanie swoich emocji i odmówienie poszukiwania pomocy

Autodestrukcyjnym niezwykle trudno jest być uczciwymi wobec samych siebie. Nie rozpoznają własnych emocji i uczuć, a zamiast tego próbują nieświadomie je ukryć. Racjonalizują i tłumaczą swoje zachowanie i nie potrafią przyznać, że mają problem. Dlatego właśnie tak trudno im pomóc – mogą na takie próby reagować agresją

8.  Zaniedbanie fizyczne i psychiczne

Osoby, które mają tendencję do autodestrukcji zapominają o własnym ciele. Zaniedbują aktywność fizyczną, mają negatywną opinię na temat tego, jak wyglądają , unikają zbliżeń. Nierzadko zupełnie nie zależy im na tym, jak wyglądają. Brak zainteresowania ciałem i potrzeby zadbania o wygląd jest manifestacją ich stosunku do samych siebie, pogardy, którą odczuwają.

9. Skłonność do niepotrzebnych poświęceń

Życie czasem wymaga od nas poświęceń, w różnych okolicznościach. Tu tymczasem, poświęcanie się staje się warunkiem koniecznym, czymś pernamentnym i wiąże się z  rezygnacją z własnych potrzeb, pragnień, marzeń.  Z odmawianiem sobie szansy na szczęście.

10. Sabotowanie związków

W głębi, autodestrukcyjni czują się niegodni miłości. Ich poczucie wartości jest bardzo niskie. Oto dlaczego, nie akceptują związku, w którym wszystko układa się dobrze. Jeśli czują się kochani i doceniani, zrobią co w ich mocy aby to zakończyć. Najlepiej czują się w roli ofiary. Innym sposobem na „zepsucie” związku jest stanie się nieznośnym partnerem i sabotowanie wszystkiego, co  w relacji dobre i pozytywne.


Na podstawie: nospensees.fr